Délvideéki Kutató Központ

Turja
Forrás: 
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
vissza
Mártírok
A lista:  nem teljes
1. Bachmann Ferenc
 
Bachmann Ferenc
Foglalkozás: kéményseprő mester
66 éves, első világháborús veterán. 1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, feleségével együtt, s azóta nem adott magáról életjelt. Házát kifosztották, majd szerb telepeseknek osztották ki.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
2. Bachmann Ferencné
  Foglalkozás: háziasszony
  60 év körüli sváb származsú asszony. 1944 novemberében szerb fegyveres partizánok elhurcolták férjével együtt. Hajlékukat kifosztották, s telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

3. Cvitkó Mihály
 
Cvitkó Mihály
Kivégzés időpontja: 1944. október 17.
Foglalkozás: községi rendőrparancsok
40 év körüli, nős, felesége Szép Mária, két kiskorú gyermek édesapja. 1944. október 17-én egyedül vállalta a hétvégi ügyeletet. Szép Imre, Turján postai levélkihordó fordult be hozzá beszélgetni, amikor jó este, már sötétedés után négy fegyveres szerb fiatal, Đurica Jojkić, Paja Jojkić, Žara Pavkov és Milenko Miković berontott az őrsre. Miković – 18 év körüli diák – lefegyverezte a rendőrfőnököt, megmotozta a postást, van-e fegyvere. A három fegyveres a rendőrtisztet kivezette a községháza udvarába, a diák meg pisztolyával a postást szemmel tartva bent maradt az őrsön. Három lövés hallatszott az udvar felől, majd a partizánok visszatértek a helyiségbe. Žara Pavkov ráparancsolt a rémült postásra, vezesse őt főnök asszonya lakásához, és zörgesse azt ki. Kinyittatta vele a postát, pénzt keresett meg összetörte a távírót és más felszerelést, azután távozott. Kettőjüket nem bántották. Miután Cvitkó a főnök asszonyát visszakísérte a lakására, a postás rettegve visszatért a rendőrőrsre ottmaradt bőrkabátjáért és a postástáskáért. Senkit és semmit sem talált ott. Minden rendőrségi fegyvert és lőszert, de még a postásbőrkabátot és táskát is elvitték a partizánok. Kifelé menekülve igyekezett elhagyni a helyszínt, amikor megpillantotta az udvaron fekvő rendőrtetemet, amint egy Rusz ragadványnevű iszákos alak forgatja és kutatja át a zsebeit. A fosztogató távozása után már nem mert még egyszer az utcára kilépni. Átvetette magát a szomszédos ház udvarába, és a szalmakazal tövébe bújva várta meg a reggelt, illetve a Szenttamásról érkező csendőr- és honvéd különítményt, amellyel aztán ő is hazatért.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
4. Govorčinov Božidar
  Foglalkozás: jegyző
  Középkorú szerb férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

5. Hornyik István ifj.
  Foglalkozás: gazdatiszt
  35 év körüli, id. István és Szkotovics Teréz fia, nős, felesége Tatarin Katalin, két kisgyerek édesapja. 1944 őszén ismeretlen fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s azóta nyoma veszett. Két hajadon nővérét is halálba hurcolták akkor.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

6. Hornyik Margit
  19 éves hajadon, id. Hornyik István és Szkotovics Teréz leánya. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a szülői háztól, testvérhúgával együtt, állítólag a turjai községházára. Akkor 34 éves nénjük turjai szerbektől kapott információira hivatkozva mondta el: „Megverve és meggyalázva, karikás ostorokkal kényszerítették a két fiatal lányt a községháza trágyadombjának széthányására és abban a közös sírjuk megásására. Utána halálra kínozva, megcsonkítva, még élve temették mindkettőjüket a trágyadombba. Testvérhúga mellett azokban a napokban hurcolták még el gazdatiszt fivérét is, apja meg Szenttamáson lett a kínzások áldozata.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

7. Hornyik Piroska
  18 éves hajadon, id. Hornyik István és Szkotovics Teréz leánya. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták nővérével és bátyjával együtt. Akkor 34 éves nénjük jó 25 évvel később, turjai szerbektől kapott értesülésére hivatkozva mondta: „Megverve és meggyalázva, karikás ostorokkal kényszerítették a két fiatal lányt a községháza trágyadombjának széthányására és abban a közös sírjuk megásására. Utána halálra kínozva, megcsonkítva, félholtan temették mindkettőjüket a trágyadomb alá. Nővére mellett azokban a napokban gazdatiszt fivérét is halálba hurcolták, apja meg Szenttamáson lett a kínzások áldozata.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

8. Kalezić Savo
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

9. Maletin Svetozar Cvetko
  Foglalkozás: községi pénztáros
  45 év körüli szerb férfi. Családi állapota ismeretlen. 1944. október 17-én éjjel öt helybeli szerb fegyveres partizán Đurica Jojkić és Žarko Pavkov vezetésével szomszédjával bezörögtettek a házához, hívná át, bajban van, sürgős segítségre van szüksége. Ahogy a segítőkész ember kilépett az utcára, az öt fegyveres közrefogta, és a falu vége felé tuszkolta. Útközben tudtára adták, hogy valami hazafias rögtönítélő bíróság halálra ítélte a „megszállókkal” való kollaborálásért, s hogy kivégzésre viszik. Minden kérlelése, könyörgése ellenére a falu végén agyonlőtték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

10. N. N.
  Koros, szerb nemzetiségű turjai nyugdíjas, első világháborús honvédtiszt, 1944. október 17-én éjjel a rendőrőrsöt is megtámadó öttagú helybeli partizán kivégző különítmény őt is elhurcolta házától, útközben Đurica Jojkić közölte vele a „hazafias” rögtönítélő bíróság halálos ítéletét kollaborálásért. A falu végén őt is lelőtték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

11. N… Jani
  Foglalkozás: molnársegéd
  18 év körüli, János még kiskorú fia. 1944 októbere végén fegyveres szerb partizánok elhurcolták édesapjával együtt, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

12. N... János
  Foglalkozás: főmolnár
  A turjai Schaffhanser-malom 45 év körüli főmolnára, nős, legalább egy, 18 év körüli gyermek apja. 1944 októbere végén fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, a fiával együtt, s többé nem adott magáról életjelt. Nejét és családja esetleges többi tagját elűzték, vagyonát széthúzták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

13. N... Sava
  Kivégzés időpontja: 1944. október 17.
  A félkezű Govorčinov középkorú szerb veje, turjai községi képviselő. 1944. október 17-én éjjel a rendőrőrsöt is megtámadó helybeli öttagú partizán kivégző különítmény őt is szomszédsegítési csellel csalta ki házából, s hurcolta ki a falu végére. Ott közölték vele a halálos ítéletet, és ott a helyszínen le is lőtték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

14. Schaffhauser ... – Száva
  Foglalkozás: malomtulajdonos
  középkorú turjai sváb, nős, felesége Sztána, három gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták családja minden tagjával együtt a Zombor környéki sváb faluban létesített haláltáborba, Csonoplyára (sváb nevén: Hügelhorst). A gyenge egészségi állapotú családfő nem élte túl a tábor kegyetlen életkörülményeit, akárcsak szintén beteges neje és várandós menye sem. A család túlélő tagjait kitoloncolták Németországba. Ezek tudósították később turjai szomszédaikat a család tragédiájáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

15. Schaffhauserné Barbara Ifj.
  20 év körüli turjai sváb fiatalasszony, az előbbi malomtulajdonos házaspár menye. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok hurcolták el a férje katonáskodása idején annak szüleivel élő, haladottan terhes menyecskét férje családjával együtt a Zomborhoz közeli sváb faluban, Csonoplyán (sváb nevén: Hügelhorst) létesített német haláltáborba. A terhességi rendellenességgel élő asszonyka nem élte túl a tábor kegyetlen életkörülményeit, újszülöttjével együtt belehalt az idő előtti, segítség nélküli szülésbe. A család túlélő tagjait később kitoloncolták Németországba. Ezek tudósították utóbb turjai szomszédaikat, barátaikat a család tragédiájáról. Malmukat, minden vagyonukat elkobozták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

16. Schaffhauserné Sztána
  Foglalkozás: háziasszony
  Középkorú turjai sváb asszony, a malomtulajdonos felesége, három gyermek édesanyja. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták egész családjával együtt a Zombor környéki sváb faluban, Csonopolyán (sváb nevén: Hügelhorst) létesített német haláltáborba. A gyenge egészségi állapotú asszony nem élte túl a tábor kegyetlen életkörülményeit, akárcsak beteges férje és haladottan terhes menye sem. A család túlélő tagjait kitoloncolták Németországba. Ezek tudósították később turjai szomszédaikat, barátaikat a család tragédiájáról. Vagyonukat szétlopták, államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

17. Vujin Jelisije Lesa
  Foglalkozás: bíró
  Szerb férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

18. Vujin Tanasija
  Foglalkozás: rendőr
  Szerb férfi. Névtelen feljelentés alapján tartóztatták le.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

19. Zeremski Lazar
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.