Délvideéki Kutató Központ

Szenttamás
Az 1944/45-ben elkövetett atrocitások egyik legfőbb helyszíne Szenttamás volt. Visszaemlékezők tanúbizonysága szerint a település vonatkozásában az áldozatok száma ezernél is jóval több - férfiak, nők, idősek és gyermekek voltak. A legtöbb esetben ártatlan szenttamási lakosok összegyűjtése feljelentés alapján történt, névtelenül. Korabeli magyar könyvekből, újságokból fényképeket, írásokat, személyes adatokat csatoltak a bevádoláshoz „anyagi bizonyítékként”. A feljelentéseket a községháza kapujára kifüggesztett ládába dobták. Az így megvádolt embereket az éj leple alatt fiatal szerb fegyveres „partizánok” kiterelték otthonaikból. Az összegyűjtött magyar és német lakosok együttműködtek a „hatóságokkal”, hiszen abban a tudatban voltak, hogy csak kihallgatásra viszik őket. A szenttamási atrocitásokban leginkább szerepet vállalt egy bosszúálló szerb anya, Jelo Kurjački. Két testvérével együtt fegyverrel a kezükben körbejárták a magyar házakat, és az ott talált számukra hasznosnak ítélt értéktárgyakat bármiféle lelkiismeret-furdalás nélkül magukkal vitték. Szenttamáson a fegyveresek körében az a szokás járta, hogy bármelyik szerb bármit hazavihetett, ha az nem szerbé volt. Ennek korlátozására csak az egyre sűrűsödő ingóságok eltulajdonítása után hoztak létre bizottságot, akik az ingó és ingatlan vagyon összeírásával foglalkoztak.
A foglyul ejtett magyarok ügyében ítélőbíróságok jártak el. A testület elnökévé Gavanski Miletat jelölték ki. A tanúk visszaemlékezéséből kiderült, mely szerint Mileta egyik alkalommal kijelentette, hogy „minden egyes szenttamási szerb áldozatért legalább tíz itteni magyart meg kell ölni” és hogy „még a macskáikat is ki kell írtani, ne nyervogjanak itt nekünk többé magyarul!”
Az életerős férfiakat összegyűjtötték, kivégezték és a négy nagy vagy hat kisebb tömegsír valamelyikébe dobták. Az áldozatok között sok nő és gyermek is volt. Többen azt állították, hogy a Bácsfeketehegy felé vezető út melletti akácosnál nyugszanak a szenttamási áldozatok.
A vallomások tanúsága arról árulkodik, hogy a nagyobb tömegsírok 150-200, a kisebbek pedig 10-15 áldozatot rejtenek. Ezen adatok szerint legalább 1000, de akár 1300-ra is tehető a szenttamási áldozatok száma. Mindössze egyetlen mártír, Andróczky Aladár sírhelye ismert, akit koncepciós perekben ítéltek el, és nyilvános kivégzését plakátokon hirdették a település több pontjában. A többi áldozat tisztességes eltemetését a hatóságok nem engedélyezték. A kivégzés előtt az embereket a községháza pincehelyiségében brutálisan megkínozták. Visszaemlékezék arról is beszámoltak, hogy több esetről tudnak, amikor emberek, férfiak rémülettől tébolyultan családjukat hátrahagyva elmenekültek az országból.
A háborút követően Szenttamáson rengeteg asszony, gyermek maradt férj, apa nélkül, akik közül sokat meggyilkoltak, vagy soha nem mertek visszatérni szülőföldjükre. Akik mégis hazatértek a hatalmi szervek nyomorékká tették, vagy hosszabb-rövidebb időre börtönbüntetéssel fizettek. A délvidéki magyarság és németség ellen elkövetett népirtásról Szenttamáson sem volt szabad beszélni hosszú éveken keresztül. A becslések szerint ezerre tehető áldozatok mellett mindenképp szót kell ejteni a Petőfi brigádba „önkéntesként” elhurcolt 16 és 18 éves fiatal magyarokról, akik a szerb katonai vezetés vezényletével megrohamozták az aknamezökön átívelő német állásokat. Az 1944/45-ben a szenttamási magyarok és németek ellen elkövetett népírtások felelőseit sohasem vonták felelősségre, és a szerb állam egyszerűen figyelmen kívül hagyta a kérdés taglalását.

Dobó Dávid
Forrás: 
Aleksandar Kasaš: Mađari u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.;
Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
vissza
Mártírok
A lista:  nem teljes
1. Ágó János
  Kivégzés időpontja: 1944. július 22.
  Foglalkozás: csendőr szakaszvezető
  30 éves, özvegy?, egy kiskorú gyermek apja. 1944. 07. 22-én határjárás során kukoricásból intézett, partizán orvtámadás áldozata lett két járőrtársával a Szenttamás és Bácsföldvár közötti határdűlőn.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

2. Alács id. István
  Foglalkozás: földműves, vadőr
  43 éves, nős, felesége Nagy Rozália, 2 kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

3. Ali István
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  30 év körüli, nős, 3 kiskorú gyermek édesapja, 1944 őszén nyomtalanul eltűnt, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

4. Almási Viktória
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

5. Almási Viktória
  Foglalkozás: háziasszony
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú nő. Neve felkerült az OZNA által Szenttamáson agyonlőtt háborús bűnösök 1944–1945. évi nyilvántartási könyvének és/vagy a szenttamási HNFB elnöke, Radivoj Kaćanski által készített „likvidált személyek névsorá”-ba.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

6. Andrócky Aladár - Póla
 
Andrócky Aladár - Póla
Foglalkozás: községi bíró
44 éves. Jogász végzettségű földbirtokos fia. Bács-Bodrog Vármegye Közgyűlésének tanácsnoka. Neje Klepp Gizella. Három kiskorú gyermek édesapja.
Szavakkal és tettekkel is harcolt magyarságának jogaiért. 1944 októbere végén szerb fegyveresek hurcolták el, és két hónapig ütlegelték és kínozták. Később koholt vádak alapján 1945. január 10-én a római katolikus parókiával szemben levő katolikus iskolaudvar falánál nyilvánosan kivégezték. Holttestét egész délután közszemlén tartották, majd csak estefelé engedélyezték a családnak a tetem elszállítását és temetését. Ő az egyedüli szenttamási mártír, akinek sírhelye ismert. Sírhelyénél családi emlékmű is áll. Vagyonát a hatóságok elkobozták. Egy lakást kivéve, amit a család sikeresen megörökölt.
Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
7. Andróczky Antal
 
Andróczky Antal
Foglalkozás: gazdálkodó
51 éves, nős, 2 gyermek apja, DMKSZ-tag, öntudatos és gerinces magyar emberként vette ki részét minden magyarságmegőrző mozgalomból.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
8. Andróczky Imre
  Foglalkozás: asztalos
  32 éves, nős, 1 kiskorú gyermek apja. 1944 novemberében szerb fegyveresek hurcolták el, s többé nem adott magáról életjelt, családját elűzték hajlékából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

9. Bácsi Miklós
  Születési hely: Bácsfeketehegy
  Születési Idő: 1900
  Foglalkozás: munkás
  Apja Miklós, anyja Bordás Erzsébet.
„1944 őszén nyomtalanul eltűnt családja köréből, s többé nem adott magáról életjelt” – áll a holttá nyilvánítási dokumentumban.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

10. Bakai János ifj
 
Bakai János ifj
Születési hely: Topolya
Születési Idő: 1891
Foglalkozás: géplakatos
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
11. Bakos Mihály, elírással: Bokus Miksa
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

12. Bálizs Antal
 
Bálizs Antal
Foglalkozás: földbirtokos gazdálkodó, cséplőgép-tulajdonos
48 éves, nős, felesége Szegi Julianna, 5 gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták családja köréből, a népes család ezután minden vagyonát hátrahagyva elmenekült Magyarországra.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
13. Bálizs József
  Foglalkozás: földbirtokos gazdálkodó, cséplőgép-tulajdonos
  50 éves, nős, felesége Schramm Anna, gyermektelen. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s örökre nyoma veszett. Nejét kiforgatták vagyonából, s elkergették hajlékából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

14. Bálizs Lajos
 
Bálizs Lajos
Foglalkozás: gazdálkodó
72 éves, nős, felesége Lacza Katalin, két gyermek apja. A megszállás alatt öntudatosan vette ki részét minden magyarságmegtartó mozgalomból. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt Szenttamásról.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
15. Balog Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

16. Balogh Béla
  Foglalkozás: pékmester
  1944 őszén fegyveres szerb fiatalok elhurcolták előrehaladott állapotos felesége mellől, s többé nem adott magáról életjelt. Özvegye később Hám Sándorhoz ment férjhez.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

17. Balogh Ferenc
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

18. Baranyi Pál
  Foglalkozás: asztalosmester, tűzoltó
  51 éves, nős, gyermekeinek száma ismeretlen. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt hajlékából, családja további sorsa ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

19. Barta András
  Molnár Mária 15 éves fia, aknarobbanástól kapott sérüléseibe halt bele 1945. 03. 28-án.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

20. Barta Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

21. Bartha Mihály
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

22. Bauerné Hanovszki Katalin
  Születési Idő: 1864
  Kivégzés időpontja: 1945. február 13
  Foglalkozás: háziasszony
  80 éves. Kollaboráns ügynöknek titulálták, majd a tiszaistvánfalvi (Járek) gyűjtőtáborba vitték, ahol végelgyengülésben halt meg 1945. február 13-án.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

23. Bazaló Vince
  Foglalkozás: napszámos
  38 éves
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

24. Bedhlegné ...
  45 év körüli családanya, férjével és 3 gyermekével valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

25. Bedlegh bácsi
  Foglalkozás: napszámos
  50 év körüli, feleségével és 3 gyermekével valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

26. Bedlegh Erzsébet
  23 éves hajadon, szüleivel és két testvérével valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

27. Bedlegh János
  19 éves fiú, szüleivel és két testvérével valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

28. Bedlegh Katalin
  21 éves körüli hajadon, szüleivel és két testvérével valószínűleg nyilasságért lett halálba hurcolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

29. Benke László
  Kivégzés időpontja: 1944. 07. 22.
  Foglalkozás: csendőrtiszt
  25 év körüli, nőtlen, 1944. 07. 22-én határjárás közben két járőrtársával partizán orvtámadás áldozata lett a Szenttamás és Bácsföldvár közötti határdűlőn.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

30. Benkó Ferenc - Gortva
  Foglalkozás: földműves
  38 év körüli, 1944 őszén fegyveres szerb partizánok állítólag Csúrogra hurcolták (onnan nősült), s többé nem adott életjelt magáról. Neje és családja későbbi sorsa ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

31. Benkó Imre
 
Benkó Imre
Foglalkozás: nemzetőr, községi rendőr
40 év körüli. Nős, felesége Alács Rozália, 1 kiskorú gyermek apja. 1944 őszén egyik menekülteket szállító szekérkaraván fegyveres kísérőjeként családját is átmenekítette Bácsalmásra. Az ott razziázó fegyveres szerb partizánok elfogták, többedmagával hazatoloncolták, és kivégezték.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
32. Benkő Sándor
  30 év körüli férfi, „1944 őszén, a szovjet hadsereg átvonulása után feleségével nyomtalanul eltűnt” – áll bírósági holttá nyilvánítási végzésében.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

33. Benkó Sándor - Gortva
  Foglalkozás: földmunkás
  45 év körüli, nős, 1 kiskorú gyermek apja. A hírhedt Jelo Kurjački fegyveres magyarok rejtegetésének vádjával hurcoltatta vérbíróság elé. Súlyos testi sérülésekkel járó kínvallatása során beismerő vallomást tett, 10 év szigorított fegyházbüntetéséből két évet bírt ki, amikor kegyetlenül megverték, börtönkórházba került, s annak második emeleti ablakából fejjel lefelé kivetette magát, s szörnyethalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

34. Benkő Sándorné Bagi Etelka
  25 év körüli háziasszony, Benkő Sándor felesége.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

35. Bergel József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

36. Bergel József
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

37. Bergel Péter
  Foglalkozás: mezőgazdasági munkás
  28 év körüli, nőtlen, 1944 őszén, a fordulat után a hatóság beidézte a szülei házából, s többé nem tért vissza, nyomtanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

38. Berger Imre
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1912
  Foglalkozás: iparos
  32 éves, sváb származású, Apja Imre, anyja Fazekas Viktória.
A fordulatkor szerb fegyveresek elkísérték hazulról, s nyomtalanul eltűnt. A bíróság holttá nyilvánítási végzése szerinti eltűnése napja 1944. október 17.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

39. Berger József - Gerzson
  Foglalkozás: kereskedő
  72 éves. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt. Végzete valószínűleg a svábok gyűjtőtáborában érte utol. Családja sorsa valószínűleg azonos az övével.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

40. Berger Lajos
 
Berger Lajos
Foglalkozás: likőresszencia-gyártó, tartalékos százados
65 éves, sváb származású. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt, s többé nem adott életjelt magáról. Valószínűleg egyik svábok számára létesített gyűjtőtáborban veszett el. Családjának sorsa ismeretlen.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
41. Bernáth ...
  Foglalkozás: villanyszerelő
  30 év körüli, nős, egy kiskorú gyermek apja.
1944 novemberében nem tért haza villanytelepi munkahelyéről, s nem is adott többé életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

42. Bernáth György
  19 éves, nőtlen fiú, a Bernáth papucsos fia, 1941 húsvét vasárnapján a honvédség bevonulását megnézni indult, amikor a Stojić-bolt sarkán ellenálló csetnik orvlövész találat oltotta ki életét.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

43. Bertók Istvánné Greguss Rozália
  Foglalkozás: háziasszony
  28 éves, 1 kiskorú gyermek anyja.
Éjjel a gyermeke mellől hurcolták el a férjét kereső partizánok, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

44. Bertók Rozália
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

45. Bertók Rozália
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

46. Bezalló Lajos
  Foglalkozás: napszámos
  38 éves. Apja Mihály, anyja Kiss Julianna, ikertestvére Vince. Nős, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén fiatal szerb fegyveresek hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

47. Bezalló Vince
 
Bezalló Vince
Apja Mihály, anyja Kiss Julianna, ikertestvére Lajos. Nős, felesége Nagy Katalin, 2 kiskorú gyermek apja. 1944 őszén fiatal szerb fegyveresek hurcolták el. „38 éves napszámos, nyilas, elvitték a partizánok, az OZNÁ-n van” – áll egy levéltári jegyzeten, a Nyilaskeresztes Párt tagjairól. Bezalló Verona 1961-ben holttá nyilváníttatta.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
48. Bezalló Vince ifj
  Foglalkozás: munkás
  25 éves, nős, 2 kiskorú gyermek apja, „nemzetőr, az OZNÁ-n van” és „háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” – áll széljegyzetként a neve mellett két levéltári névjegyzéktöredéken is. Jagics Veronika 1960-ban holttá nyilváníttatta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

49. Bezzegh Antal
  Foglalkozás: borbélymester
  45 éves, nős, 3 gyermek apja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

50. Bezzegh Antalné Faragó Erzsébet
  Foglalkozás: háziasszony
  40 éves.
Nem sok idő után belehalt a partizánoktól kapott verésbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

51. Bíró Miklós
  Foglalkozás: gazdálkodó
  55 év körüli, nős, 2 fiúgyermek apja.
Belehalt az 1944 őszén Kutaspusztán (Drea) a szerb partizánoktól kapott verésbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

52. Blazsanyik Géza
 
Blazsanyik Géza
Foglalkozás: baromfikereskedő, nemzetőr
50 év körüli. Nős, felesége Nagy Etel, két gyermek apja. 1941 húsvét vasárnapján a fő utcán tömött sorokban bevonuló honvédek és a padlások fedezékéből fegyverrel ellenálló csetnikek tűzharcának kereszttüzében egy eltévedt golyó oltotta ki életét, egy másik meg járőrtársát Hustyi Pétert sebesítette meg.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
53. Blazsanyik Mihály
  Foglalkozás: gazdálkodó
  57 éves, egy felnőtt gyermek apja.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

54. Bodrogi József
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1892
  Foglalkozás: kereskedő
  Apja neve József, anyja neve Nagy Terézia. 1958-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

55. Bodrogi-Bergel József
 
Bodrogi-Bergel József
Születési Idő: 1892
Foglalkozás: kereskedő
52 éves. Apja József, anyja Nagy Terézia. Nős, felesége Schank Etel, 3 felnőtt, még nőtlen és hajadon gyermek apja. Az elsők között fogták be és hurcolták el a szerb fegyveresek. Egykori szabadult fogolytársa, Koller Tamás szűkszavú elmondása szerint: szerb fronton szerzett vitézségi érmei, DMKSZ-tagsága, Bodrogira magyarosított családneve, a magyar kémelhárításhoz való beszervezettsége, aktív „magyarkodása” és a kivégzett turijai szerb ellenállók temetéseihez kölcsönzött „disznóganés” lapát miatt verték halálra. Az 1958-ban kezdeményezett holttá nyilvánítási eljárásban a bíróság megállapította: „1944. november 6-án ismeretlen irányba távozott hazulról, és eltűnt.” Nejét és családját elűzték hajlékukból és Szenttamásról, minden ingó és ingatlan vagyonát szétlopták, illetve államosították.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
56. Bohusz/Bukusz Miksa
  Foglalkozás: földműves
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madari u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

57. Boja Dezső
  Foglalkozás: földműves
  38 éves. Apja Károly. Nős, 3 kiskorú gyermek apja.
Édesapjával és testvéröccsével Kutaspusztán (Drea) annyira megverték a mileševói és a szenttamási szerbek, hogy később belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

58. Boja Károly
 
Boja Károly
Foglalkozás: gazdálkodó
71 éves. Nős, 5 felnőtt gyermek apja. Két fiával együtt félholtra botozták a mileševói és a szenttamási szerbek, majd fiai szeme láttára lelőtték.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
59. Boja Péter
  Foglalkozás: földműves
  36 éves. Apja Károly. Nős, 3 kiskorú gyermek édesapja.
Apjával és fivérével Kutaspusztán (Drea) mileševói és szenttamási szerbek annyira megverték, hogy később belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

60. Bor Fülöp
  Foglalkozás: villanyszerelő
  45 év körüli sváb. Nős, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén nejével fegyveres partizánok hurcolták el Kispest utcai hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról. Szüleit és leányát a szeghegyi gyűjtőtáborba internálták, további sorsuk ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

61. Bor Fülöpné Margit
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli sváb, egy kiskoró gyermek anyja.
1944 őszén férjével fegyveres partizánok hurcolták el Kispest utcai hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt. Leányát férje szüleivel a szeghegyi sváb gyűjtőtáborba internálták, sorsuk további alakulása ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

62. Brasnyó András
  Foglalkozás: gazdálkodó, gépész
  Brasnyó Péter testvére, 35 év körüli. Nős, egy gyermek édesapja.
Szenttamási földjeit eladva Csurogon vett házat és földbirtokot, s onnan is nősült. 1944 őszén két, szintén Szenttamásról áttelepült unokafivérével együtt elhurcolták és kivégezték őket a partizánok.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

63. Brasnyó Erzsébet (tévesen Brašnja Beži)
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

64. Brasnyó Géza
  Foglalkozás: hentes és mészáros
  35 év körüli. Nős, 1 kiskorú gyermek édesapja.
Szökés közben állítólag lövedék érte, és sebesülten veszett el, többé nem adott életjelt magáról. Helyette nejét és kislányát hurcolták el az őt agresszíven kereső hajcsárok.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

65. Brasnyó Gézáné Dudás Erzsébet
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli. 1 kiskorú gyermek édesanyja.
Az embervadászoktól megszökött férje helyett (mások szerint nyilasságért) hurcolták el szerb fegyveresek 1944 őszén. Nem hallgatott előállítói tanácsára, kézen fogva magával vezette 8-10 éves kislányát is, így mindkettőjüknek nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

66. Brasnyó Gyula
  Foglalkozás: kereskedősegéd
  25 év körüli. Nőtlen.
1944 őszén, a fordulat után egy este nem tért haza, és örökre nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

67. Brasnyó Ignác
 
Brasnyó Ignác
Foglalkozás: gazdálkodó
58 éves. Nős, 3 felnőtt gyermek apja. Szenttamási vagyonát eladva Csurogon jelentősen nagyobb birtokot vásárolt a két háború között, s családjával áttelepült. 1944 őszén Szenttamáson fogták el ifjabbik fiával, s Csurogra hurcolták őket szerb fegyveresek, és ott testvéröccsével és unokaöccsével együtt a szó szoros értelemében agyonverték. Tetemeiket a fiúval rakatták dögkocsira és temettették el a sintértelepen. A fiút orosz katonatisztek mentették ki a hóhérok kezei közül.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
68. Brasnyó Imre
  Foglalkozás: földbirtokos, kereskedő, darálómalmos és gépész
  50 év körüli. Nős, két felnőtt gyermek apja.
Csurogi ingatlanokra váltotta át jó áron értékesített szenttamási földjét. 1944 őszén fivérével és unokaöccsével őt is Csurogra hurcolták hóhéraik, s ott agyonverték. Fia honvéd volt, nejét és hajadon leányát a járeki (Tiszaistvánfalva) gyűjtőtáborba toloncolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

69. Brasnyó József
  Foglalkozás: kereskedő
  35 év körüli.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából, és soha többé nem adott magáról életjelt fiatal feleségének, Etelkának. Gyermekük nem volt. Neje utóbb a borbély Nacsa Andráshoz ment feleségül.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

70. Brasnyó Juliska
  Géza és Dudás Erzsébet 8-10 éves kislánya, édesanyjával együtt lett elhurcolva és belelőve a tömegsírba.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

71. Brasnyó Péter
  Foglalkozás: vendéglős
  35 év körüli.
A vérengzések idején rokonainál, Szenttamáson szedték fel fejvadász fegyveresek, szép fiatal csurogi feleségével együtt, s hurcolták haza. Ott a házuk udvarán egy padra lekötözve és így falhoz támasztva nézették vele végig, ahogy hat fegyveres kínzójuk sorra megerőszakolta feleségét. Utána a meggyalázott asszonyt kötözték ki egy fához, s nézették vele végig férjének kettéfűrészelését a hozzákötözött paddal együtt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

72. Brasnyó Péterné
  Foglalkozás: vendéglős
  25-30 év körüli. Brasnyó Péter felesége. Kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

73. Brezovszky József
 
Brezovszky József
Foglalkozás: gazdálkodó
52 éves. Nős, felesége Kormos Mária, 2 gyermek apja. 1944 őszén fegyveres partizánok hurcolták el, s többé nem adott magáról életjelt. Vagyonát szétlopták vagy államosították, családját elűzték hajlékából.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
74. Brijak Gyula
 
Brijak Gyula
Foglalkozás: községi rendőr
36 éves. Zúgó János és Molnár Julianna fia. Neje Kluck Jusztina. Két gyermek édesapja.
Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
75. Briják Gyula-Zúgó
  Foglalkozás: községi rendőr
  35 éves. Nős, felesége Kluck Jusztina, két kiskorú gyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerbek a kényszermunkára hajtott magyarok közül hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

76. Buczella Béla
 
Buczella Béla
Foglalkozás: kovácsmester
59 éves. Nős, gyermektelen. 1944 novemberében fegyveres szerb fiatalok hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt. Nejét később menekülésre kényszerítették, vagyonát szétlopták és államosították.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
77. Buczella Géza – vitéz
 
Buczella Géza – vitéz
Foglalkozás: kocsigyártó mester
50 éves. Nős, 2 gyermek apja.
1941 nagyszombatjának estéjén mint a vitézségi érem mindhárom fokozatával kitüntetett szakaszvezető, ő határozta meg a nemzetőrség állományának csoportosítását és őrhelyét, így a hidak őrzését is. Akkor még nem volt köztudomású, hogy a Magyar Királyi Honvédség Sz-csoportja titkosszolgálatának kiképzett tagja, a Vitézi Rend tagságának a várományosa volt, akit szabadkai látogatása alkalmával avatott vitézzé Horthy Miklós kormányzó.
1944 őszén fegyveres szerb fiatalok hurcolták el hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Nejét és családját elűzték Szenttamásról, vagyonukat szétlopták, elkobozták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
78. Buczella Géza – vitéz
  Foglalkozás: kocsigyártó mester
  50 éves. Nős, 2 gyermek apja. 1941 nagyszombatjának estéjén mint a vitézségi érem mindhárom fokozatával kitüntetett szakaszvezető, ő határozta meg a nemzetőrség állományának csoportosítását és őrhelyét, így a hidak őrzését is. Akkor még nem volt köztudomású, hogy a Magyar Királyi Honvédség Sz-csoportja titkosszolgálatának kiképzett tagja, a Vitézi Rend tagságának a várományosa volt, akit szabadkai látogatása alkalmával avatott vitézzé Horthy Miklós kormányzó. 1944 őszén fegyveres szerb fiatalok hurcolták el hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Nejét és családját elűzték Szenttamásról, vagyonukat szétlopták, elkobozták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

79. Budai György
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  25 éves. Nős, egy kiskorú gyermek apja Budai Mihály öccse.
Belehalt az 1944 őszén Kutaspusztán a szenttamási-mileševói partizánkülönítménytől elszenvedett verésbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

80. Budai Mihály
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  28 év körüli. Nős, 2 kiskorú gyermek apja. Budai György bátyja.
Belehalt az 1944 őszén Kutaspusztán a szenttamási-mileševói partizánkülönítménytől elszenvedett verésbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

81. Bukovics József
  Foglalkozás: tanító, honvéd
  23 éves. Anyja Gyökér Luca.
1944. 08. 16-án Jamánál eltűnt a 10. hgyv. zlj. kötelékéből HM-HILM. Valójában megszökött, és sok viszontagság után hazaért. 1944 őszén itthonról elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. Bukovics Imre 1960-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

82. Bűn Pál
  Foglalkozás: földműves
  45 év körüli csurogi, társával szökött honvédként hazafelé tarva Szenttamáson a partizánok elfogták, kínvallatták, lovasfogat után kötözve Újvidékre vagy Csurogra kocogtattak vele. Sem az ő, sem a társa sorsáról nem tudni többet.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

83. Burai Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

84. Burai Antal
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

85. Burai Ferenc
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1911
  Foglalkozás: asztalossegéd
  Apja neve Ferenc, anyja neve Konrád Mária. 1954-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

86. Burai Ferenc
  Születési Idő: 1911
  Foglalkozás: asztalossegéd
  Apja Ferenc, anyja Konrád Mária. Nős, felesége Harangozó lány, három kiskorú gyermek édesapja.
Honvédként 1944. 12. 26-án Helembánál tűnt el egységéből, a Szt. László ho. gr. e. tö. szd-ból. HM-HILM. Hazaszökött. Portyázó partizánok lőtték le. 1954-ben holttá nyilvánítva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

87. Busa Fülöp (tévesen Buca Filip)
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

88. Celler Tamás
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

89. Céruska Mihály
  35 éves
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.;
Aleksandar Kasas, Madari u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

90. Cibri Benjamin
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1889
  Apja neve György, anyja neve Szekrény Viktória. 1952-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

91. Cinkovics István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

92. Cipó Márton
  Foglalkozás: munkás
  Lajos és Mola Katalin fia. Háborús bűnösséggel vádolták, majd halálra ítélték. Ismeretlen helyen lőtték le.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

93. Csábi Mihály
  Foglalkozás: napszámos
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

94. Csábi Mihály
  Foglalkozás: szobafestő, nemzetőr, később községi rendőr
  45 éves. Nős, családapa. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

95. Csabrajetz Béla
 
Csabrajetz Béla
Foglalkozás: cipő- és bőrkereskedő
55 éves. Két gyermek apja. Nőtlen fia a magyar időben balesetben halt meg, ügyvéd vejét 1944 őszén a partizánok végezték ki. Pár nappal később őt is elhurcolták, nyomtalanul eltűnt. Felesége, Anna néni nem tudta túlélni a tragédiát, özveggyé tett lányukat, dr. Dukay Béla volt feleségét ezután elűzték hajlékukból és kitoloncolták az országból, vagyonukat szétlopták, házukat államosították.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
96. Csányi Mihály
  Foglalkozás: szobafestő
  A fordulat után nyomtalanul eltűnt hajlékából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

97. Cseh Vince
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

98. Cseh Vince
  Ismeretlen életkorú, családi állapotú és foglalkozású férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

99. Cseke Hugó
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

100. Csibri Benjámin
 
Csibri Benjámin
Foglalkozás: bérgazdálkodó
55 éves. Nős, első felesége Bezzegh Erzsébet, tőle négy, a második Kisbajmoki Gizella, tőle két gyermeke született, még négynek volt a nevelőapja. 1944 októbere végén Debeljački Julka és Kurjački Jelo szenttamási és mileševói szerb fegyveres különítményesei a tanyavilágban razziázva magukkal hurcolták, verőlegényeik pedig – túlélő fogolytársai szerint Mileševón – botozással és csonkításokkal halálra kínozták. „György és Szekrény Viktória 1889. 10. 15-én született fia, 1944 októbere végéig szenttamási házában élt, akkor eltűnt, és többé nem adott magáról életjelt” – áll a bíróság 1952-ben kelt holttá nyilvánítási végzésében.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
101. Csibri István
  Foglalkozás: gépkezelő
  35 év körüli. Nős, 3 kiskorú gyermek apja, magyarságáért kiálló ember, akinek még elárvult családját is kitoloncolásra gyűjtötték be a Zgoda-kocsmába, de egyik kitelepítési biztos, Simo Đorđević, megszánta és hazavezette a megrémült családot. Neje, Ilona, 1966-ban nyilváníttatta holttá a szenttamási bíróságnál.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

102. Csicsák Józsefné Gyetvai Aranka
  Foglalkozás: háziasszony
  Fiatal hölgy. Egyik éjjel férje távollétében fiatal szerb fegyveresek elhurcolták otthonából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

103. Csicsak Mihály, tévesen Csicsár
  Foglalkozás: téglagyári munkás
  48 éves. Nős, felesége Horgász lány, legalább négy gyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerb fiatalok hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt. Családját elűzték az országból, tuki házát államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

104. Csizmár György
 
Csizmár György
Foglalkozás: géplakatos
56 éves. Nős, egy felnőtt gyermek apja. 1944 novemberének egyik napján nem tért haza, nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
105. Csizmár József
  Középkorú férfi, nős, felesége Balzam Rozália. 1944 novemberében nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

106. Csizmár Sándor – Kurányi
  Foglalkozás: földmunkás
  28 éves. Nős, felesége Modry Katalin, egy kiskorú gyermek apja. 1944 őszén nyomtalanul eltűnt, feleségét kicsiny gyermekével elűzték hajlékából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

107. Csőke Hugó, tévesen Ceke Hugo
  Középkorú férfi, nős, három gyermek apja. Brazília tanyavilágából lett nyolcadmagával Szenttamásra hurcolva 1944 őszén, s ott örökre nyoma veszett.
Neve végül is, de tévesen írva, fölkerült az OZNA által kivégzettek listájára.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

108. Csőke József
 
Csőke József
Foglalkozás: községi rendőr
40 év körüli. Nős, felesége Kálmán Katalin, két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén, menekülés közben eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
109. Czeller Tamás
  Foglalkozás: földműves
  40 év körüli.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

110. Czelluska Mihály, elírva Céruska
  Foglalkozás: napszámos, nyilas és turáni vadász
  35 éves. Több kiskorú gyermek apja.
„Elvitték a partizánok Újvidékre, az OZNÁ-n van” – áll egy nyilasokról készített levéltári névjegyzéktöredéken.
1945 elején Szenttamáson, a római katolikus plébániával szembeni iskola falához állítva, két nemzetőr-rendőr társával nyilvánosan golyó által végezték ki, s tetemeiket fegyveres őrizet mellett egész napon át közszemlén tartották a magyarság megfélemlítésére. Az este beálltával dögszállító kocsira dobálták őket, és ismeretlen helyre vitték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

111. Czérna Károly
  Foglalkozás: földműves
  19 éves, nőtlen.
1944 decembere első felében lett elhurcolva kényszertoborzással Kutaspuszta tanyavilágából Topolyára. Mivel megtagadta fegyveres részvételét az alakuló Petőfi brigádban, a munkásszázadba jutott, ot leesett lábról, hazaküldték, de belehalt szerzett betegségébe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

112. Dancsó Imre
  Foglalkozás: földmunkás
  Apja József. 30 év körüli. Nős, két kiskorú gyermek apja.
1944 őszén szerb fegyveresek állították elő szülei házából, s állítólag Csurogra hurcolták (onnan nősült), eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

113. Darvas Jenő
  Foglalkozás: fakereskedő
  53 éves. Nős, felesége Stein Rozália, két felnőtt hajadon leány édesapja.
1944 őszén fegyveresek hurcolták el hajlékából, s azóta nyomtalanul eltűnt. Családját elűzték, vagyonát széthúzták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

114. Deli Ferenc, tévesen Gyoli
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

115. Domazet Vinko
  Ismeretlen nemzetiségű. Vélhetően horvát. Ismeretlen helyen és időben végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

116. Dóra János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

117. Dora János
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

118. Dosztán Ferenc
  A gimnázium nagytermében látták őt utoljára. Azóta senki nem hallott róla semmit.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

119. Dosztán Péter – Vöntör
  Foglalkozás: szabómester, nemzetőr
  37 éves, nőtlen.
1944 novemberében szerb fegyveresek elhurcolták, és többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

120. Dosztán Sándor
 
Dosztán Sándor
Foglalkozás: munkás
43 éves. Nős, felesége Kapos Gizella, 15 gyermek apja. Súlyos megpróbáltatásai ellenére is minden magyarságmegtartó megmozdulás lelkes támogatója. 1944 őszén fegyveresek hurcolták el népes családja köréből, s többé nem adott magáról életjelt. Családja később elköltözött a családfő szülőhelyére, Verbászra.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
121. Drenyóczky István
  Foglalkozás: kisbirtokos, gazdálkodó
  33 éves. Nős, felesége Góbor Gizella, gyermekük nem volt.
1944 őszén fegyveresek elhurcolták otthonából, s nyomtalanul eltűnt. Nejét a Zgoda-kocsma gyűjtőhelyére, onnan Magyarországra toloncolták, vagyonát szétlopták és államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

122. Drenyóczky Lajos
  Foglalkozás: kisbirtokos, gazdálkodó
  Nős, két gyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták otthonából, s nyomtalanul eltűnt. Nejét és családját a Zgoda-kocsmában székelő Kitelepítési bizottság elé toloncolták, majd átdobták Magyarországra, vagyonukat szétlopták vagy államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

123. Dudás bácsi
  Foglalkozás: napszámos
  45 év körüli.
1944 őszén fiával összedrótozva várta a sorstüzet, közben kibogozta a fiú kötelékét. Testével fölfogta a golyókat, fiát maga alá lökte, s az így sértetlen maradt, és a sötétben elszökött. Feleségét, a fiú édesanyját is halálba hurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

124. Dudás Teréz
  Foglalkozás: háziasszony
  39 éves. Dudás bácsi neje.
A tömegsírból szökött fiú anyja, 1944 őszén nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

125. Dudás Verona
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

126. Dudás Verona
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

127. Dukai Béla dr.
  Foglalkozás: ügyvéd
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

128. Dukai István
  Foglalkozás: szűcsmester
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

129. Dukay Béla Dr.
  Foglalkozás: ügyvéd
  32 éves. Képes Anica néven ismert asszony gyermektelen fia. Nős, felesége Csabrajetz Anna. 1944 őszén testvéröccsével együtt Szenttamáson, mások szerint Szabadkán, a honvédségtől hazatérőben tartóztatták le fegyveres szerb partizánok, s előbb Szenttamáson, majd Óbecsén és végül Újvidéken kínvallatták. Erről egyik szabadult rabtársával kijuttatott papírlapon értesítette feleségét: „…rettenetesen bánnak velünk, mindennap várjuk az utolsó pillanatot” – írta. Többé nem adott életjelt magáról. Nejét ezután elűzték hajlékából, kitoloncolták az országból is. Ingó vagyonukat szétlopták, házukat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

130. Dukay István
  Foglalkozás: szűcsmester
  35 éves. Anyja Képes Anica. Nős, felesége az adai Kocsis Erzsébet. 1944 őszén testvérbátyjával együtt fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából. Zöld utcai házát, üzletét és raktárát kifosztották és elkobozták, előrehaladott állapotos fiatal özvegyét utólag született gyermekével elűzték hajlékából. Az asszonyt a 40-es évek végén egy Varga nevű könyvelő vette nőül, s költöztette el gyermekével Szenttamásról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

131. Eisenmüller Fülöp
  Foglalkozás: magántisztviselő
  30 év körüli, sváb származású. Nős, felesége Csányi Ilonkának a nővére.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

132. Erdélyi Istvánné Majoros Mária
  Foglalkozás: háziasszony
  32 éves. A Nyilaskeresztes Párt egyik szenttamási vezetőjének neje.
Férjét kereső fegyveres szerb partizánok a nyilasnévsor előadását követelték tőle. Mivel nem tudta átadni, ezért őt hurcolták el, s örökre eltűnt. Családja sorsa ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

133. Erdélyi József
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1910
  1945-ben tűnt el, miután a hatósági közegek elvitték. 1951-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

134. Erdélyi József
  Foglalkozás: fodrász, községi rendőr
  28 éves. Nős, 2 kiskorú gyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták begluki házából, a mai Branko Radičević utcából, s örökre nyoma veszett. Feleségét két apró gyermekével elűzték hajlékából, kitoloncolták az országból, házát kisajátították.
„Háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” – olvasható neve és feltüntetett foglalkozása mellett”
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

135. Erdélyi József
  Születési Idő: 1910
  Foglalkozás: földműves, juhász, nemzetőr
  35 éves. Nős, felesége Gelányi Julis. Apja István, anyja Fontányi Ágnes.
1945 elején a hatósági közegek hurcolták el, és többé nem adott magáról életjelt” – áll az illetékes bíróság 1951-ben kelt holttá nyilvánítási végzésében.
„Földműves, az OZNÁ-n van” – közli a neve melletti bejegyzés a szenttamási nemzetőrség egyes tagjairól készített névsortöredékben.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

136. Faragó Júlia
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

137. Faragó Julis
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

138. Farkas Anna
  Foglalkozás: napszámos
  26 éves. Id. Mihály és Bélits Teréz lánya. Szüleivel és négy testvérével együtt kivégezték, mert napszámosként elhitették velük, hogy jobb életük lesz, ha felíratják nevüket a nyilaspárt listájára.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.;
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

139. Farkas Annus
  Id. Mihály és Bélits Teréz leánya,
„26 éves napszámos, elvitték a partizánok” – áll neve melletti széljegyzetként a szenttamási nyilasokról készített egyik levéltári névsortöredéken.
Szüleivel, négy testvérével, ángyával és két sógorával halniuk kellett, mert szolgáló, béres és napszámos mivoltukban elhitték, földet kapnak, s jobb életük lesz, ha feljegyeztetik nevüket a nyilas párt listájára.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

140. Farkas id. Mihály
 
Farkas id. Mihály
Nős, felesége Bélits Teréz, legalább 5 felnőtt gyermek apja. „A Nyilaskeresztes Párt tagja, 55 éves földműves, elvitték a partizánok, a feleségét is elvitték” – áll neve melletti széljegyzetként egy levéltári névsortöredéken. Vele együtt hurcolták el népes családja minden felnőtt tagját: nejét, öt gyermekét, menyét és két vejét, mert földkapás reményében beiratkoztak a nyilasok pártjába.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
141. Farkas id. Mihályné Bélits Teréz
  Foglalkozás: háziasszony
  50 év körüli, legalább öt felnőtt gyermek édesanyja. „Feleségét is elvitték” – áll férje neve melletti széljegyzetként egy levéltári névsortöredéken.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

142. Farkas ifj. Mihály
  Foglalkozás: honvéd
  35 éves Apja Mihály, amyja Bélits Teréz
„35 éves földművest elvitték a partizánok”, s „a feleségét is elvitték” – áll a neve melletti a széljegyzetben egy nyilasokról készített levéltári névsortöredéken.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

143. Farkas ifj. Mihályné Győri Teréz
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli. „Feleségét is elvitték” – áll a férje neve melletti a széljegyzetben egy nyilasokról készített névsortöredéken.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

144. Farkas Márton
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  45 év körüli. Nős, felesége Bagi lány, két gyermek apja.
1944 őszén nejével együtt fegyveres szerbek hurcolták el hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

145. Farkas Mártonné Bagi ...
  Foglalkozás: háziasszony
  40 év körüli. Két gyermek anyja.
1944 őszén férjével együtt szerb fegyveresek hurcolták el hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

146. Farkas Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

147. Farkas Teréz
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

148. Farkas Teréz
  Apja Mihály, anyja Bélits Teréz. 22 éves, hajadon.
Osztozott szülei és testvérei, illetve azok élettársai sorsában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

149. Fazekas Dávid
 
Fazekas Dávid
Foglalkozás: ácssegéd, temetőcsősz, magyar időben községi rendőr
35 év körüli. Nős, felesége Rozmaring lány. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok ismeretlen irányba elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Családja ezt követően Magyarországra szökött. Testvéröccsét és annak feleségét is elhurcolták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
150. Fazekas István
  Foglalkozás: munkás
  30 év körüli. Fazekas Dávid testvéröccse.
1944 őszén, a fordulat után fegyveresek hurcolták el feleségével együtt, s többé nem adott életjelt magáról. T
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

151. Fazekas Istvánné ...
  Foglalkozás: háziasszony
  25 év körüli. Fazekas István felesége.
1944 őszén, a fordulat után szerb fegyveresek férjével együtt elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

152. Fazekas lány
  Huszonéves hajadon. Fazekas Dávid és István legfiatalabb testvére.
1944 őszén, a fordulat után valószínűleg nyilasságért lett elhurcolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

153. Fehér István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

154. Fehér István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

155. Fehér István
  Foglalkozás: rádió- és kerékpárszerelő
  36 éves. Nős, felesége Krausz Rózsa, két kiskorú gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából.
„József 1908. 07. 25-én született fia, 1944 őszén eltűnt” – áll az 1960-ban, Fehér Rozália indítványára hozott holttá nyilvánítási bírósági okmányban.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

156. Fehér István
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

157. Fehér János
 
Fehér János
Foglalkozás: földműves
57 éves. 1944 őszén, a fordulat után tűnt el nyomtalanul. Családja utóbb elköltözött Szenttamásról, sorsának alakulása ismeretlen.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
158. Fehér Júlia
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

159. Fehér Julis
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

160. Fenyvesi Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

161. Fenyvesi Ferenc
 
Fenyvesi Ferenc
Születési Idő: 1906
Foglalkozás: bognármester
38 éves. Nős, felesége Nagy(?) Mária, két kiskorú gyermek apja. Apja Gábor, anyja Bosnyák Katalin. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából, mert állítólag egy cséplőgép garnitúra tulajdonjoga körül vitája volt egy Nikolić nevezetű szerb társával. Többé nem adott magáról életjelt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
162. Ferenc László
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

163. Ferencz Kornél
  Ismeretlen helyen és időben végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

164. Ferencz László
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

165. Filippi Bernát
  Foglalkozás: kereskedő
  60 éves, gazdag, nőtlen, gyermektelen sváb.
1941. április 6-án a kivonulásra készülődő szerbek letartóztatták és túszként elhurcolták, de a németek kiszabadították. A Német Kulturbund tagja.
1944 őszén fegyveres szerb fiatalok elhurcolták hajlékából azzal, hogy „vizsgálat” céljából ideiglenesen gyűjtőtáborba kell mennie. Az éppen nála dolgozó két bejárónőnek – egyikük Szokola Vera – átadta a ház kulcsait, és megkérte őket, vigyázzanak mindenre, amíg ki nem szabadul és vissza nem jön. Többé nem jelentkezett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

166. Finta id. József
 
Finta id. József
Foglalkozás: földműves
47 éves. Nős, legalább két felnőtt gyermek apja. 1944 őszén szerb fegyveres fiatalok elhurcolták hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról. Neje (vagy lánya), Julianna a hetvenes évek elején nyilváníttatta holttá.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
167. Floris Lajos
  Foglalkozás: bérmunkás
  40 év körüli. Nős, családapa.
1944 őszén félelmében szökni próbált a házára törő fegyveresek elől, de lelőtték. Családja sorsának további alakulása ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

168. Forgács Béla
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

169. Forgács Ferenc
  Foglalkozás: gazdálkodó
  50 év körüli. A Füstös (Dobre) Örzse férje.
1944 őszén fegyveres szerb fiatalok elhurcolták hajlékából, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

170. Forgács Imre
  12 éves. Apja Tamás, anyja Kraszulyák Mária. 1945. 02. 16-án halt bele aknarobbanás okozta sebébe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

171. Forgács János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

172. Forgács János
 
Forgács János
Foglalkozás: gazdálkodó
48 éves, ismeretlen családi állapotú férfi. István és Boda Terézia fia
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
173. Forgács Károly
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

174. Forgács Károly
  Foglalkozás: hentes és mészáros
  35 éves. Nős, felesége Fodor Erzsébet, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták. Rendszeresen bejárt dolgozni a partizánok konyhájára, és november nyolcadikán nem tért haza. Többé nem adott életjelt magáról. Neje 1962-ben nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

175. Forgács Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

176. Forgács Mihály
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

177. Forgács Péter
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

178. Forgács Péter
 
Forgács Péter
Foglalkozás: gazdálkodó és jószágkereskedő, magyar időben községi képviselő
40 éves. Nős, felesége Móricz Piroska, két kiskorú gyermek édesapja.
Figyelmeztetés után heteken át sikeresen rejtőzködött a tuki nádasokban, miközben a csőcselék mindenfelé kereste. A hideg elől behúzódott Gál Istvánnak a barára lejáró tanyájára, s szerb fegyveresek ott fogták el 1944 novembere végén. Többé nem adott magáról életjelt. Elhurcolásának híre csak még nagyobb rémületet keltett a szenttamási magyarság körében, hiszen közismerten segítőkész, tekintélyét latba vető ember volt, mindig segített a bajba jutott szerbeken.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
179. Forgács Vince
  Születési Idő: 1914
  Foglalkozás: gazdálkodó
  30 éves. Nős. Anyja Budai Marcella.
A Szt. László ho. gr. e. honvédjeként a felvidéki harcokban Helembánál 1942. 12. 28-án eltűnt. Valójában szovjet fogságba esett, de megszökött, s hazaindult. Útitársa szerint portyázó partizánok fogták el, s azok áldozata lett. Forgács Etelka 1960-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

180. Fülöp Géza
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi. „A világháború végén nyomtalanul eltűnt, semmi jel nem utal arra, hogy életben maradt volna” – áll a bíróság holttá nyilvánítási okmányában. Horváth József nyilváníttatta holttá 1966-ban, jogi érdekeltségből.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

181. Fülöp József
  Foglalkozás: vegyeskereskedő
  60 év körüli. Nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén a jómódú kereskedőt fegyveres szerbek elhurcolták, további sorsa ismeretlen. Feleségét elűzték hajlékukból, házukat, üzletüket kifosztották.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

182. Gaál István
  Foglalkozás: honvéd
  30 év körüli. Nős, családapa. Anyja Bergel Katalin.
1944. 12. 01-jén Nagykónyinál megszökött az egységéből, a 14. honv. légv. Központból HM HILM, át is ért a jugoszláv–magyar határon, de hazaérkezése előtt nyomtalanul eltűnt. 1960-ban ifj. Gaál István nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

183. Gaál Viktória
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő, szintén nyomtalanul eltűnt, s többé nem adott életjelt magáról. 1961-ben Gaál Margit nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

184. Gálik Ferenc
 
Gálik Ferenc
Foglalkozás: vendéglős
46 éves, gyermektelen. Nős, felesége Bauer Gizella.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Nejét kitoloncolták, vagyonát széthúzták, az ingatlant államosították.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
185. Galik József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

186. Gálik József
  Foglalkozás: gazdálkodó
  54 éves.
1944 őszén szerb fegyveres partizánok kíséretében távozott el otthonából, s ez után nyomtalanul eltűnt. Neje (?), Gálik Anna, 1960-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

187. Gálik József
 
Gálik József
Foglalkozás: cipészmester
55 éves. Nős, két felnőtt leány édesapja, a szenttamási Magyar Nemzetőrség egyik alapító tagja és őrvezetője.
1941 húsvét vasárnapjának reggelén ő és négy társa: Kőszegi, Gertner, Muhi és Zóni őrizték a Kuszli híd épségét Szenttamás északi bejáratánál, s fogadták jelentéstétellel az érkező honvédeket. 1944 őszén, a fordulat után szerb fegyveresek elhurcolták Kispest utcai hajlékából, s nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
188. Gálik Péter
  Születési Idő: 1906
  Foglalkozás: cipészmester
  38 éves. Apja István. Nős, felesége Kónya Mária, egy kiskorú gyermek apja. Magyar helytállása miatt a királyi szerb hatalom emberei folyton zaklatták.
„1944 őszén tűnt el Szenttamásról nyomtalanul, s többé nem adott magáról életjelt” – áll az illetékes bíróság holttá nyilvánítási okmányában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

189. Gion József
  Foglalkozás: kőművesmester
  55 éves, nős, családapa.
1941 áprilisában, a honvédbevonulás idején nemzetőr-járőrparancsnok volt
1944 őszén, a fordulat után szerb fegyveresek hurcolták el, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

190. Greilach János
  Foglalkozás: asztalos
  36 éves. Lajos (ún.Lukács) és Mária fia. Nős, családfő.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

191. Greilach Gyula Lajos
 
Greilach Gyula Lajos
Foglalkozás: iparos
Anyja Mária. 24 éves, nőtlen honvéd, majd az V. cső. Kerület psz. csendőrőrvezetője. Rendfenntartó erősítésnek 1944. 09. 11-én Dunagálosra (Gložan) vezényelve partizán orvtámadás áldozata lett.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
192. Gubik Erzsébet, tévesen: Guglić Erža
  Ismeretlen életkorú, családi állapotú és foglalkozású nő. Családneve: Guglić
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

193. Guglity Erzsébet
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

194. Gurencsik József
  Foglalkozás: földműves
  Nős, felesége Erzsébet, három gyermek édesapja.
„1944 őszén, a fordulat zűrzavarában nyomtalanul eltűnt” – áll a Gurencsik J. Erzsébet által 1968-ban indítványozott holttá nyilvánítási eljárásban meghozott bírósági okmányban.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

195. Guti Sándor
  Magyar, vagy cigány férfiként tartják számon. Ismeretlen helyen és időben végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

196. Gyetvai id. József – Csicsak
  Foglalkozás: mezőgazdasági munkás
  50 év körüli. Nős, felesége Tóth Julianna, két felnőtt gyermek édesapja.
1945 januárjában szerb fegyveresek elhurcolták feleségével és honvédségtől – hadifogságból éppen hogy hazaszökött fiával, feltehetőleg nyilasságukért, s azóta többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

197. Gyetvai id. Józsefné Tóth Julianna
  Gyetvai id. József felesége, 45 év körüli háziasszony.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

198. Gyetvai ifj. József – Csicsak
  Foglalkozás: honvéd
  22 év körüli. Apja József, anyja Tóth Julianna.
1944. 12. 27-én Lelédnél a Szt. László ho.gr.e. honvédjeként hadifogságba esett HM HILM, de megszökött, és január elején hazaérkezett. A hónap derekán szerb fegyveresek elhurcolták szüleivel és feleségével együtt, feltehetőleg nyilassága miatt. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

199. Gyökér ifj. István
  Apja István, anyja Mára Katalin.
Szenttamásról Csurogra hurcolt édesapjával együtt lett elveszejtve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

200. Gyökér István Id.
 
Gyökér István Id.
Foglalkozás: gazdálkodó
58 éves. Nős, felesége a csurogi Mára Katalin, hat gyermek édesapja és kettőnek nevelője.
1944 őszén szerb fegyveresek előállították, s elhurcolták. Többé nem adott magáról életjelt. Bizonyos tanúk szerint lovasfogat után kötve Csurogra vonszolták, s ott egyik ott lakó fiával együtt kivégezték.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
201. Gyoli Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

202. Gyóni Ferenc
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

203. Gyurián András
  Foglalkozás: földmunkás
  20 év körüli, nőtlen.
1944 decemberében mozgósítva lett a szenttamási Kutaspuszta tanyavilágából Topolyára, az alakuló Petőfi brigádba. Mivel megtagadta a fegyveres részvételt, a sváb falvak kitelepített lakosai által hátrahagyott anyagi javakat begyűjtő kényszermunkás századba lett beosztva. Az ottani embertelen körülmények miatt egyik társával hazaszökött, üldözői elől padlásokon, ólakban, vermekben bújkálva tüdőgyulladást kapott, és ebbe belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

204. Habenyák Rozália
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

205. Habenyák Rozália
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

206. Halla Istvánné ... Ilonka
  Foglalkozás: háziasszony
  25 év körüli.
1944 őszén elvitték a partizánok, feltehetőleg nyilasság miatt. Eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

207. Harangozó László
  Foglalkozás: honvéd
  25 év körüli önkéntes katona. 1944 októberében megszökött egységéből, és itthon bújkált. Szerb fegyveresek felfedték rejtekét, de elmenekült előlük. Állítólag az országhatáron érte találat szökés közben.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

208. Harkai Mátyás
 
Harkai Mátyás
Foglalkozás: gazdálkodó
46 éves, kutaspusztai. Nős, felesége Kincses Ilona, négy gyermek édesapja.
Kutaspusztán (Drea) szenttamási és mileševói szerbektől 1944 őszén elszenvedett kegyetlen verés következményeibe halt bele.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
209. Haska Antal
  Foglalkozás: napszámos
  35 év körüli.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Feleségét, három testvérét és azok élettársát is elhurcolták. Feltehetően valamennyiüket nyilaspártiságuk miatt, s azóta közülük senki nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

210. Haska Antalné Majoros Mária – Puskás
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli.Férjével együtt feltehetően nyilasságukért hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

211. Haska Mária
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

212. Haska Mária
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

213. Haska Péter
  Foglalkozás: napszámos
  40 év körüli.
1944 őszén fiatal szerb fegyveresek hurcolták el, s nyomtalanul eltűnt. Antal és Mária testvére.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

214. Haska Péterné
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli.1944 őszén férjével együtt elhurcolták, azóta nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

215. Havár Sándor
  Foglalkozás: gyógyszerész
  36 éves. Nős, felesége Kis Irén, egy kiskorú gyermek édesapja, a Katolikus Olvasókör és a DMKSZ tagja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták családja köréből, s nyomtalanul eltűnt. Feltehetően Péterrévére vitték el, ott volt a háború alatt gyógyszertára, s ott végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

216. Havelka Márton
  Foglalkozás: honvéd
  40 éves. Apja János, anyja Gál Gyökér Rozália. Nős, felesége Juhász Gizella, két kiskorú gyermek apja.
1944 szeptemberében dobszóra bevonult a honvédséghez, s a felvidéki Csap és Nagyszelmenc közötti harcokból 1944. november 14-én „sebesülten eltűnt”. Hazaszökött. A még lábadozó sebesültet a szovjet-partizán csapatok „mozgósították kétlovas fogatával” lőszerszállítónak a frontvonal ellátására. Veszélyes feladata végzése közben nyomtalanul eltűnt. Özvegye 1966-ban nyilváníttatta holttá
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

217. Hegedűsné Simonyi Mária
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi körülmények között élő nő.
1944 őszén a gimnázium tornatermében látták utoljára rettenetesen összeverve. Azóta nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

218. Hevér József
 
Hevér József
Foglalkozás: földbirtokos, gazdálkodó
48 éves. Egy felnőtt leánygyermek apja.
1944 őszén nyomtalanul eltűnt családja köréből, s többé nem adott magáról életjelt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
219. Holló Márton – Zajgó
  Foglalkozás: ácssegéd
  Anyja László Borbála. Nős, két kiskorú gyermek apja.
Mint „32 éves földműves a Nyilaskeresztes Párt és a Turáni Vadászok helyi szervezetének tagja, háborús bűnösnek nyilvánítva, s az ítélet végrehajtva likvidálással” – áll neve mellett széljegyzetben az UTL-28-199 lev. sz. alatt található két névsortöredéken.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

220. Holló Márton (Zajgó)
  Foglalkozás: földműves
  32 éves
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

221. Homolya Máté
 
Homolya Máté
Foglalkozás: kereskedő
47 éves.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Neje és családja további sorsának alakulása homályba vész.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
222. Homonnai Ferenc – Reko
  Foglalkozás: gazdálkodó
  30 éves. Nős, két kiskorú gyermek édesapja. Kutaspusztán a mileševói és a szenttamási szerbek nyomorékká verték, nemsokára belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

223. Horgász ifj. Sándor
  Foglalkozás: honvéd, munkás
  27 éves. Anyja Hustyi Etelka. Nős, egy csecsemő apja, betegség miatt az 1. vh. tü. osztályból felmentették és leszerelték.
1944. október 24-én hazatért, ifjú feleségével 1944. november 4-én bombarobbanás áldozata lett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

224. Horgász Lajos
  Foglalkozás: gazdálkodó
  35 éves. Nős, két kiskorú gyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerb fejvadászok Csurogra hurcolták nejével együtt, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

225. Horgász Lajosné ... Katalin
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli. Két kiskorú gyermek édesanyja.
1944 őszén fegyveres szerb fejvadászok állították elő, férjével együtt Csurogra, szülőfalujába hurcolták, s ott örökre nyomuk veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

226. Horgász Mihály
  Foglalkozás: bérgazdálkodó
  40 év körüli. Nős, három kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén, másodszori előállítását megelőzve, a további ütlegelésektől és testi kínzásoktól való rettegésében fölakasztotta magát, az érte érkező fejvadászok már halva találták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

227. Horgász Sándorné Zabos Ilona
  Foglalkozás: háziasszony
  18 éves, egy csecsemő édesanyja.
1944. november 4-én férjével bombarobbanás áldozata lett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

228. Hornyik id. István
  Foglalkozás: napszámos
  60 év körüli. Nős, felesége Szkotovics Teréz, kilenc felnevelt gyermek apja. 1944 őszén fegyveresek elhurcolták, annyira összeverték, hogy nemsokára belehalt. Három felnőtt gyermekét is kivégezték Turján: gazdatiszt fiát és két hajadon lányát. Feleségét is megkínozták, amit maradandó sérülésekkel élt túl.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

229. Horvát Imre
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

230. Horvát Mária
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

231. Horváth Eta
  Foglalkozás: varrónő
  Apja Mihály, anyja Katalin. Mozgássérült rokkant, hajadon.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. T: 1., 7. és 16. AK 170. o. 1966-ban édesanyja nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

232. Horváth Etelka
  Foglalkozás: varrónő
  Mihály és Katalin 30 éves hajadon lánya. 1944 őszén fiatal szerb fegyveresek elhurcolták, azóta nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

233. Horváth ifj. Imre
  Foglalkozás: honvéd
  22 éves. Apja Imre, anyja Teréz.
1944. 10. 18-án tért haza a 16. hv. zlj. kötelékéből. Itthon eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

234. Horváth Imre
  Foglalkozás: földmunkás
  50 éves. Nős, felesége Takács Teréz, több gyerek apja.
1944 őszén Jelo Kurjački hurcoltatta el a Jamura cigánytelepen túli hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Özvegye indítványára 1960-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

235. Horváth István
  Születési Idő: 1897
  Apja neve Pál, anyja neve Hugyik Piroska.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

236. Horváth István
  Születési Idő: 1897
  Foglalkozás: földműves
  47 éves. Apja Pál, anyja Hugyik Júlia.
„1944. november 27-én eltűnt Szenttamásról” – áll az illetékes bíróság 1950-ben hozott holttá nyilvánítási okmányában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

237. Horváth István
  Foglalkozás: harangozó
  Középkorú. 1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. 1960-ban Horváth Julianna nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

238. Horváth István
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

239. Horváth János
  Foglalkozás: honvéd
  Középkorú. Anja Horváth Anna. Vajánál 1944. november 20-án eltűnt az V. lgv. gá.l. egységből. Hazaszökött, itt fegyveresek elhurcolták, és többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

240. Horváth János – Gunyhósi
 
Horváth János – Gunyhósi
Foglalkozás: gazdálkodó, nemzetőr
50 éves. Nős, két felnőtt gyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerb fiatalok elhurcolták hajlékából, és azóta nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
241. Horváth József
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1921
  Apja neve János, anyja neve Erzsébet.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

242. Horváth József
 
Horváth József
58 éves, Ludovikát végzett, az első világháborúban aktív százados, ezred-segédtiszt. Horváth tanító nőtlen, községi hivatalnok fia.
1944 őszén az állami alkalmazottakkal emigrált, de társával Szabadkán letartóztatták, s többé nem adott magáról életjelt Szenttamáson maradt két testvérhúgának.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
243. Horváth József
  Foglalkozás: földmunkás
  Középkorú. 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Felesége, Horváthné Nagy Viktória indítványára 1963-ban holttá nyilvánítva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

244. Horváth József – Gunyhósi
  Születési Idő: 1921
  Foglalkozás: szobafestő
  23 éves. Apja János, anyja Milo Erzsébet
1944 novemberében egy éjjel nyomtalanul eltűnt. 1956-ban nyilvánították holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

245. Horváth József – Madár
  Foglalkozás: gazdálkodó, nemzetőr
  37 éves, nős.
1944 őszén sokáig sikeresen bújdosott az őt halálra kereső fejvadászok elől, végül azonban elfogták. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

246. Horváth László
  Foglalkozás: csendőraltiszt
  28 éves.
1944. július 22-én határjárás közben két járőrtársával kukoricásból intézett partizán orvtámadás áldozata lett a Szenttamás és Bácsföldvár közötti határdűlőn.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

247. Horváth Mária
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

248. Horváth Mária
  Foglalkozás: háziasszony
  Ismeretlen helyen és időben végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

249. Horváth Mihály
  48 éves
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

250. Horváth Mihály
  Foglalkozás: gazdálkodó
  48 éves.
„Likvidálva”, áll neve mellett egy DMKSZ-tagokról készült névsortöredéken, az UTL: M. 28-199 levélvári sz. alatt. Családjának további sorsa feltáratlan.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

251. Horváth Péter- Gunyhósi
  Foglalkozás: szabó
  Középkorú. Őt is Jelo Kurjački hurcolta el szerb fegyveresekkel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

252. Horváth Tamás
 
Horváth Tamás
Foglalkozás: szobafestő
49 éves. Nős, három gyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából, s azóta nem adott magáról életjelt. Családja sorsának további alakulása még feltárásra vár.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
253. Horváth Tamás – Csengődi
 
Horváth Tamás – Csengődi
Születési Idő: 1907
Foglalkozás: szobafestő
Apja Lajos. Nős, felesége Csibri Ilona, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 szeptemberében dobszóra bevonult a honvédség zombori kiképzőegységéhez. Egy társával hazaszökött, de útközben partizánok elfogták és kivégezték. „A felszabadulás után nyomtalanul eltűnt” – áll a neje által indított 1963-as bírósági holttá nyilvánítási dokumentumban.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
254. Hugyik Ferencné özv. Faragó Julianna – Bóha
 
Hugyik Ferencné özv. Faragó Julianna – Bóha
Foglalkozás: napszámos
42 éves. Két kiskorú gyermek özvegy édesanyja,
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, iszonyatosan megkínozták, majd hazaengedték. Másnap ismét elhurcolták, tovább kínozták és megalázták, végül tömegsírba lőtték. Állítólag nyilassága miatt kellett meghalnia.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
255. Hugyik József
  Foglalkozás: földmunkás
  Középkorú. „1944 őszén, a fordulat után feleségével nyomtalanul eltűnt” – áll a Hugyik M.-né Kovács Bicskei Teréz által kezdeményezett bírósági eljárás 1960-ban meghozott holttá nyilvánítási okmányában. Egy magát megnevezni nem óhajtó tanú is hasonlót közölt róla.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

256. Hugyik Józsefné
  1944 őszén, a fordulat után férjével, Hugyik Józseffel együtt nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

257. Hugyik Mihály
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1885
  Apja neve Lajos, anyja neve Pelva Margit. 1955-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

258. Hugyik Mihály
  Születési Idő: 1885
  Foglalkozás: gazdálkodó
  59 éves. Nős, felesége Lender Erzsébet, legalább két felnőtt gyermek édesapja.
„Lajos és Pelva Margit 1885. augusztus 29-én született fia, 1944 őszén nyomtalanul eltűnt” – áll a holttá nyilvánítási dokumentumban.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

259. Hustyi Istvánné Kuglicz Ilonka
 
Hustyi Istvánné Kuglicz Ilonka
Foglalkozás: háziasszony
20 év körüli, előrehaladottan terhes. Apja Kuglicz József, anyja Ilka.
1944 őszén édesanyjával együtt „elvitték a partizánok”, valószínűleg nyilasságért, s nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
260. Huszka Kovács Ferenc
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 év körüli. Apja Pál, anyja Danis Katalin. Nős, három kiskorú gyermek apja.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

261. Isaszegi Tóth Erzsébet – Lecsuha
  „Átkeresztelve” bejegyzett Lehucsa Szaveta. Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

262. Isaszegi Tóth József – Lecsuha
  Foglalkozás: napszámos
  60 év körüli.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt, állítólag nyilasság miatt.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

263. Isaszegi Tóth József – Lecsuha
  Foglalkozás: napszámos, nemzetőr, szökött honvéd
  37 éves.
1944 novemberében fegyveres szerbek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Családja sorsának későbbi alakulása még további kutatásokat igényel.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

264. Iván Mihály
  Foglalkozás: földműves
  Gólyó által kivégezve.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

265. Iván Mihály
  Foglalkozás: gazdálkodó
  73 éves. Nős, felesége Lengyel Mária, két felnőtt leánygyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s többé nem tért haza. „Bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva golyó által” – áll az UTL. M.: 28-199 levéltári szám alatti, egyes háborús bűnösöknek nyilvánított személyek névsortöredékén.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

266. Jagics bácsi
  Foglalkozás: földműves
  Középkorú. 1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Családi állapota és sorsának későbbi alakulása további kutatásokat igényel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

267. Jakab Gyula
  Foglalkozás: fakereskedő, metodista prédikátor
  55 év körüli.
1944 őszén feleségével együtt fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s eltűnt. Vagyonát szétlopták, házát telepeseknek adták.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

268. Jakab Gyuláné
  Foglalkozás: háziasszony
  50 év körüli.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

269. Jakocki Sándor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

270. Jakotzky Sándor
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

271. Jaracki Sándor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

272. Jaraczky Sándor
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

273. Jászberényi-Jankovics József
  Foglalkozás: hentes
  34 éves.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

274. Kálmán Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

275. Kálmán Antal
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

276. Kálmán Imre
  Születési Idő: 1922
  Foglalkozás: honvéd
  Apja András, anyja Gaál Ilona. Nőtlen.
1944. január 29-én Szekszárdnál eltűnt egységéből a 4/I. zlj.-ból, és szerencsésen hazaérkezett. Fegyveres szerbek elfogták és elhurcolták ismeretlen irányba. Többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

277. Kálmán Magda
  Foglalkozás: apácanövendék
  16 év körüli. Apja András, anyja Gaál Ilona.
1944 őszén kényszermunkára lett hajtva kukoricát törni a szerb tanyákra, szenttamási asszonyokkal. Többen is látták, amint községi kocsin a határban cirkáló fegyveres partizánok, köztük a Šuco pék is, egyik napon kiszólították törőtársai közül, kocsira ültették, és Szenttamás felé hurcolták. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

278. Kálmán Magdolna
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

279. Kara János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

280. Kara János
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

281. Kasza Illés
  Foglalkozás: földmunkás, napszámos
  1944 novemberében fegyveres kísérettel látták a községháza felé menni, apjával Kasza Károllyal és testvéröccsével Kasza Pállal együtt. Azóta nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

282. Kasza Károly
  Foglalkozás: gazdálkodó, fölműves
  45 év körüli.
1944 novemberében látták utoljára, amint két fiával Kasza Illéssel és Kasza Pállal együtt fegyveres partizánok kísérték a községháza felé. Azóta nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

283. Kasza Pál
  Foglalkozás: földmunkás, napszámos
  Tizenéves. Nőtlen. 1944 novemberében látták utoljára, amint édesapjával Kasza Károllyal és fivérével Kasza Illéssel együtt fegyveres partizánok kíséretében ment a községháza felé. Azóta nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

284. Kaszás Gergely
 
Kaszás Gergely
Foglalkozás: gazdálkodó
59 éves. Nős, felesége Éva, három felnőtt férfiember édesapja.
1944 őszén fiatal szerb fegyveresek elhurcolták családi házából a legidősebb fiával Kaszás Mátyással együtt, s nyomtalanul eltűnt, nejét és családját apró gyermekeiket elűzték hajlékukból és kitoloncolták az országból, ingóságát szétlopták, vagyonát államosították és „érdemes harcosoknak” osztották ki.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
285. Kaszás Mátyás
  Foglalkozás: földműves
  35 év körüli. Apja Gergely, anyja Éva. Nős, felesége Julianna, legalább két kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén fiatal szerb fegyveresek elhurcolták édesapjával Kaszás Gergellyel együtt, s nyomtalanul eltűnt. Nejét gyermekeivel elűzték hajlékából, és áttelepítették Magyarországra.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

286. Kelemen Antal
  Foglalkozás: napszámos
  35 év körüli. Apja Vince.
1944 őszén, feltehetőleg nyilassága miatt, elhurcolták a partizánok, s többé nem adott életjelt magáról. Apját és fivérét is elvitték.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

287. Kelemen id. Vince
  Foglalkozás: napszámos
  60 év körüli. Nős, több felnőtt gyermek édesapja.
1944 őszén, feltehetőleg nyilassága miatt, elhurcolták a partizánok, s többé nem adott életjelt magáról. Két fiát is elhurcolták.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

288. Kelemen ifj. Vince
  Foglalkozás: munkás, a Nyilaskeresztes Párt és a Turáni Vadászok helyi szervezetének tagja
  37 éves. Apja Vince.
Apjával és fivérével együtt elvitték a partizánok Újvidékre, s ott az „OZNÁN van” – áll az UTL egyik nyilasokról készített névsortöredékén.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

289. Kelemen Vince
  Foglalkozás: munkás
  37 éves.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

290. Kellner István
  Foglalkozás: római katolikus helyi káplán
  30 év körüli. A fordulat idején éppen szüleit látogatta meg Jánoshalmán, s ott is akarta bevárni a helyzet lenyugvását. A teljesen még le nem zárt országhatáron 1944 őszén időről időre átruccanó és a magyarországi menekülttáborokban és határ menti településeken razziázó szerb fegyveresek letartóztatták, és megkötözve, fegyveres kísérettel, Szenttamásra hurcolták, nyoma veszett.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

291. Kerc Géza
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

292. Kerc Gizella
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

293. Kerekes Lajos
 
Kerekes Lajos
Foglalkozás: községi rendőrfőnök
46 éves. Nős, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Családját elűzték hajlékából, házát kifosztották, majd egy szerb partizán telepesnek osztották ki.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
294. Kersch Ádámné Nagy Gizella
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli, egy kiskorú leánygyermek anyja.
1944 őszén szerb fegyveresek a férjével együtt elhurcolták Zöld utcai házukból, s azóta nem adott életjelt magáról. Férjének még három testvérét is elhurcolták
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

295. Kersch Géza
  Foglalkozás: molnársegéd
  32 éves, sváb származású. Nős.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták feleségével együtt, s többé nem adott életjelt magáról. Elhurcolták még három testvérét is
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

296. Kersch Gézáné Gizella
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli. 1944 őszén a férjével együtt elhurcolták szerb fegyveresek, s többé nem adott életjelt magáról. Férjének még három testvérét is elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

297. Kersch Giza
  23 év körüli, sváb származású hajadon.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Elhurcolták még három fivérét is.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

298. Kersch János
  Foglalkozás: molnársegéd
  34 éves, sváb származású. Nős, felesége Blazsanyik Margit, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s azóta nem adott magáról életjelt. Nejét és kislányát elűzték és kitoloncolták az országból, házát kifosztották, majd telepesnek osztották ki. Három testvérét is elhurcolták.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

299. Kersh Ádám
  Foglalkozás: molnársegéd
  36 éves, sváb származású. Nős, felesége Nagy Gizella, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, feleségével együtt, Zöld utcai házukból, s azóta nem adott életjelt magáról. Elhurcolták még két fivérét Kerch Gézát és Kersch Jánost és egy húgát is Kersch Gizát.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

300. Keszegi István
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1906
  Apja neve István, anyja neve Dokai Mária. 1956-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

301. Keszegi János
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

302. Király Imre
  Születési Idő: 1897
  Foglalkozás: falverő, honvéd
  47 éves. Nős, négy gyermek apja. Apja József, anyja Szűcs Brigitta.
A felvidéki harcokban Helembánál 1944. december 26-án hadifogságba esett, de Vácnál megszökött, s három társával: Brasnyó Bélával, Muhi Istvánnal és Rapcsányi Ferenccel gyalog sikeresen hazaérkezett 1945. januárjának derekán. Őt, Muhit és Rapcsányit hamarosan letartóztatták. A börtönben önkezével vetett véget életének.
  Forrás: Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

303. Király István
  Foglalkozás: földműves
  42 éves
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

304. Király István
  Születési Idő: 1902
  Foglalkozás: napszámos
  Apja József, anyja Szűcs Brigitta. Nős. Felesége Habenyák Teréz, két tizenéves gyermek apja.
A felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után hazafelé igyekezett, de még Magyarország területén elfogták ott portyázó szerb partizánok, és hazahozták, itt halálra ítélték és kivégezték. Kivégzését bizonyítja az UTL-M: 28-199 levéltári szám alatt meglelt nemzetőrnévjegyzéken a neve melletti bejegyzés: „42 éves földműves, likvidálva”. Özvegye 1974-ben nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

305. Kis Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

306. Kis József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

307. Kiss Ádám
  Foglalkozás: földműves
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

308. Kiss Ádám – Dohányos
  Születési Idő: 1903
  Foglalkozás: napszámos
  Anyja Nagy Mária. Nős, két leánygyermek apja. A felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után 1944. december 26-án Helembánál hadifogságba esett, de megszökött, s hazatért Szenttamásra. Elfogták és elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Az UTL-M: 28-199 levéltári szám alatt meglelt egyik névsortöredéken a neve mellett „háborús bűnösnek nyilvánítva – az ítélet végrehajtva” szöveg olvasható. Később megjelenő forrás szerint Kiss Ádám András és Németh Erzsébet 36 éves fia.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

309. Kiss András
  Születési Idő: 1887
  Apja Ferenc. Ismeretlen helyen és időben likvidálták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

310. Kiss Antal Ferenc
  Foglalkozás: kereskedő
  31 éves. Községi hivatalnok, nemzetőr.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

311. Kiss Endre – Ernő
  Foglalkozás: órás és ékszerész, földbirtokos
  38 éves. Nős. Felesége Gálik Etelka, két kiskorú gyermek apja.
1944 őszén, a fordulatkor nyomtalanul eltűnt. Nejét két gyermekével elűzték hajlékából és kitoloncolták az országból, házát és üzletét kifosztották és egy telepesnek adták, tanyás birtokát államosították. Nővére, Havár Sándorné Kiss Irén 1968-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

312. Kiss Ferenc
  Azzal vádolták, hogy szerbeket javasolt kivégzésre.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

313. Kiss Ferenc – Bódogi
 
Kiss Ferenc – Bódogi
Foglalkozás: kereskdő, községi hivatalnok
Apja Kiss Antal, anyja Gáspár Erzsébet. 31 éves. Nős. Felesége Bergel Anna, egy kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén a helyi szerb hatóság kényszermunkára fogta utak és hidak megjavítására. Néhány nap után fegyveres partizánok keresték otthon, s amikor megtudták, hol van, eltávoztak. Többé nem tért haza, nyomtalanul eltűnt. Neje a keresésére indult, s végül a vérbíróság elnökétől, Gavanski Miletától azt a tanácsot kapta, ne keresse többé, menjen haza, és vigyázzon a kislányára.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
314. Kiss Gyula
  Foglalkozás: gazdálkodó
  30 év körüli.
1944 őszén, a fordulat után egy napon nem tért haza, s többé nem is adott életjelt magáról. Subić Marija nyilváníttatta holttá 1960-ban.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

315. Kiss Illés
  Foglalkozás: földműves
  Középkorú. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok a feleségével Kiss Illésné Varga Terézzel együtt elhurcolták hajlékéból. Többé nem adtak életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

316. Kiss Illésné Varga Teréz
  Foglalkozás: háziasszony
  Középkorú. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok a férjével együtt elhurcolták. Nyomtalanul eltűntek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

317. Kiss János – Bódogi
  Foglalkozás: csizmadiamester, magyar időben postás
  40 éves. Nős. Felesége Eper Ilona, két tizenéves leánygyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták. Családja néhány napig még hordott neki élelmet és tiszta alsóneműt, amit csak az őrök által adhattak be neki. Kb. egy hét múlva azzal utasították el a csomagot: „nincs már itt, elvitték”. Többé nem is érkezett hír felőle. Kivégzését bizonyítja az ÚTL-M: 28-199-es levéltári szám iratkötegében meglelt nemzetőr-névjegyzéken a neve melletti bejegyzés: „40 éves cipész, az OZNÁ-n van.”
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

318. Kiss József
 
Kiss József
Foglalkozás: hentes és mészáros
35 év körüli. Nős. Felesége az adai ... Matild, egy kiskorú fiúgyermek édesapja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták el családja köréből. Kemény ütlegelések közepette vallatták, majd hazaengedték. Felesége arra kérte, meneküljenek el Adára az ő szüleihez, de ő erre nem volt hajlandó. Erősítgette, őt már kihallgatták, ártatlannak találták, és ezért engedték haza. Neje még kellően el sem láthatta kapott sebeit, amikor este újabb fegyveres csoport tört rájuk, és ismét elhurcolta. Soha többé nem adott életjelt magáról.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
319. Kiss Sándor
  Születési Idő: 1920
  Foglalkozás: földműves
  24 éves. Apja Illés, anyja Varga Teréz. Nőtlen.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. 1980-ban Kiss Franciska nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

320. Kiss-Eper András
  Foglalkozás: gazdálkodó
  65 év körüli, két felnőtt férfi apja. 1944 őszén állítólag azért kellett meghalnia, mert fel merte jelenteni a szovjet tiszteknél szerb szántóvető társát, aki a fordulatkor elorozta fiának egy gyönyörű lovát. Az orosz nyelvet hadifogságban jól elsajátító András akkor visszaperelte a lovat, de a front és az oroszok átvonulása után őt is, fiát is elhurcolták a lótolvajok. László fia túlélte a kínzást, de a korosodó Andrást nyomtalanul elnyelte a sötét korszak.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

321. Kiss-Eper Gyula
  Születési Idő: 1917
  Apja András. 1917. Nős. Felesége Romek Mária, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén, a fordulat zűrzavarában tűnt el nyomtalanul. Neje állítólag később holttá nyilváníttatta. Apját és apósát is elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

322. Klarić Đura
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

323. Kluck Illés
 
Kluck Illés
Foglalkozás: földműves, nemzetőr-törzsőrmester
55 éves. Nős, két felnőtt gyermek apja.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
324. Kluck József
  Apja Sándor, anyaj Vörös Anna. 15 éves.
1944. október 18-án aknatalálat-robbanás áldozata lett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

325. Kocsicska ... bácsi
  Foglalkozás: napszámos
  Középkorú.
1944 őszén a fordulat után egy novemberi reggelre feleségével és családjával együtt nyomtalanul eltűnt otthonából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

326. Kocsicska Julianna, elírva Kacsicska Julis
  Kocsicska bácsi lánya. Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

327. Kocsicskáné ...
  Foglalkozás: háziasszony
  Középkorú.
1944 őszén, a fordulat után egy novemberi reggelre férjével és családjával nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

328. Koh Molnár (Molnár Kálmán)
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi (talán a Dunđerski-malom egyik molnárja), akinek a neve, talán téves cirill átírással „KOH Molnar” változatban felkerült az OZNA által likvidáltak névsorára.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

329. Kollár Mihály
  Foglalkozás: honvéd határvadász tiszt
  24 éves. Apja János. Nőtlen.
1944 őszén nem tért vissza állomáshelyére, hanem szeretőjénél, egy jamurai szerb cigánylánynál húzta meg magát. Onnan hurcolták el a partizánok, amikor ágyasa feladta. Újvidékre vitték, s egy siralomcellában, felismerhetetlen hústömeggé verve, Feketehalmyval meg Grassyval várta végzetének beteljesedését. Kivégzésre is ütlegelve hajtották.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

330. Kolman/Kalman Magda
  Foglalkozás: háziasszony
  Azzal vádolták, hogy szerbeket jelentett fel. Október 31-én likvidálták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

331. Kolomán Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

332. Koloman Antal
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

333. Kósa Illés
  Foglalkozás: cipész
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú férfi.
1944 őszi sorsának beteljesedését az ÚTL-M:28-199-es levéltári szám alatt meglelt, nyilasokról készített egyik névsortöredéken a neve mellé írt széljegyzet „cipész, likvidálva” szövegből olvashatjuk ki félreérthetetlenül.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

334. Kósa Károly
  Foglalkozás: napszámos
  Ismeretlen családi állapotú, „44 éves napszámos, az OZNA vitte el”– olvashatjuk sorsa beteljesüléséről az ÚTL-M:28-199-es levéltári számú, nemzetőrökről készített névsor töredékének neve mellett álló széljegyzetéről.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

335. Kósa Pál
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1917
  Apja neve Pál, anyja neve Bódi Julianna. 1955-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

336. Kósa Pál
  Születési Idő: 1917
  Foglalkozás: földmunkás
  27 éves. Apja Pál, anyja Bódi Julianna.
1944 őszén, a fordulat zűrzavarában nyomtalanul eltűnt. 1955-ben lett holttá nyilvánítva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

337. Kossuth Péter
  Foglalkozás: bérgazdálkodó
  54 éves. Nős, két felnőtt leánygyermek édesapja.
1944 őszén szenttamási és mileševói szerb fegyveresek elhurcolták Kutaspusztán bérelt tanyájáról, s Mileševóban oly kegyetlenül megverték, hogy szabadulása után nemsokára belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

338. Kőszegi István – Keszeg
  Születési Idő: 1906
  Foglalkozás: kőművesmester
  Apja István, anyja Dukay Mária.
1944 szeptemberében bevonult a honvédséghez, s a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után, 1944. december 27-én Kicsindnél eltűnt csapattestéből. Hazaszökött. Razziázó szerb fegyveresek itthon elfogták és elhurcolták. Nyomtalanul eltűnt. Egyik rokona nyilváníttatta holttá 1956-ban.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

339. Kőszegi János – Keszeg
 
Kőszegi János – Keszeg
Foglalkozás: kőművesmester
54 éves. Nős. Felesége Júlia Csíkszeredáról. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták, kegyetlenül megbotozták és kínozták, végül az OZNA bezárta, s nem sokkal később belehalt a kínzás következményeibe. „Háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” – áll neve mellett az ÚTL-M:28-199 levéltári névsortöredék széljegyzetén.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
340. Kószó (Kosa) Illés
  Foglalkozás: cipész
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.;
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

341. Kószó Illés
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

342. Kószó Pál
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 év körüli.
1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták, s utána nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

343. Kovács F. Katalin
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
Az 1944. évi fordulat zűrzavarában nyomtalanul eltűnt. Valószínűleg azért, hogy elkobozott, háborús érdemekért kiosztott ingatlana tulajdonjogát a bitorlók legalizálhassák. 1975–ben Maksimović Branko indítványára nyilvánították holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

344. Kovács Gergely
 
Kovács Gergely
Foglalkozás: asztalos
46 éves.
1944 őszén, egy novemberi éjjel fegyveresek elhurcolták családja köréből, s nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
345. Kovács János
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 éves. Anyja Paraczki Erzsébet.
1944. december 26-án a felvidéki Helembán a Szt. László ho. Gr. e. tagjaként szovjet hadifogságba esett, de megszökött, újév után szerencsésen hazaérkezett. Szerb fegyveresek elhurcolták, és többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

346. Kovács János Dorá
  Szerb fegyveres férfiak hurcolták el hajlékából. Azóta végleg eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

347. Kovács Mihály
 
Kovács Mihály
Foglalkozás: földműves
50 éves. Apja István, anyja Mária.
1944 őszén, a fordulat után tűnt el nyomtalanul.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
348. Kovács Tamás
  Foglalkozás: községi rendőr
  Középkorú.
A menekültszállító kocsikaraván kísérőjeként ment át Magyarországra, de az oda át-átruccanó és a menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok elfogták és visszahurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

349. Kovács Vilmos
  Foglalkozás: kocsmáros
  44 éves. Nős. Felesége Lestár Etelka, három gyermek édesapja.
1944 őszén, a fordulat zűrzavarában, fegyveres szerbek kíséretében távozott hazulról, s nyomtalanul eltűnt. Családját nemsokára elűzték hajlékából. Vejét is elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

350. Kováts-Birkás Sándor
 
Kováts-Birkás Sándor
Foglalkozás: kárpitosmester
61 éves, Nős. Felesége Kleman Margit.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, nyomtalanul eltűnt. Feleségét megfosztották vagyonától, és elűzték hajlékéból, amit szerb telepesnek osztottak ki.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
351. Kováts-Bitskey József – Virág
  Születési Idő: 1909
  Foglalkozás: honvéd
  35 éves. Anyja Dudás Mária. Nőtlen.
A felvidéki védelmi vonal 1944 karácsony napi szétverése után, 1944. december 27-én Kicsindnél eltűnt csapattestéből. Hazaszökött. Itthon szerb fegyveresek lefogták és elhurcolták. Nyomtalanul eltűnt
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

352. Krstić Jovan
  Foglalkozás: napszámos
  Szenttamási szerb. Besúgással vádolták meg. 1944. november 15-én végezték ki ismeretlen helyen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

353. Kucsera Mihály
  Foglalkozás: munkás
  Ismeretlen családi állapotú, „36 éves munkás, az OZNA-n van” – áll neve mellett az UTL-M:28-199 levéltári számú , nyilasokról készült névsortöredék széljegyzetén.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

354. Kucsera Mihályné - Oláh Rozália
  Foglalkozás: háziasszony
  28 év körüli. Több kisgyermek anyja. Szerb fegyveresek rontottak rá otthonában, akik férjét keresték. Majd őt is elhurcolták férjével együtt kisgyermekeit ott hagyva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

355. Kucserka Gábor
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Nős. Felesége Milacski Katalin, két kiskorú gyermek apja. 1944 végén vagy 1945 elején őt és bátyját elfogták szerb fegyveresek és a partizánok. Az OZNA-n elszenvedett válogatott kínzást túlélték, mindkettőjük kálváriája a mitrovicai börtönben folytatódott. Hamar megfigyelték azonban, hogy a vágóhíd felől csak egy őr vigyáz a börtönre, ezt leütötték, megkötözték, száját betömték, fegyverét elszedve gyalogosan indultak el a Szerémségen és Bácskán át Magyarország felé. A börtönvezetés és az OZNA vérebekkel indult hajtóvadászatra utánuk, feltehetően sikerrel, mert sem rabtársaik, sem itthon a családjuk nem kapott róluk soha többé semmi hírt. Nyomtalan elveszejtésüket hivatott igazolni még az óbecsei járásbíróságnál 1959. október 24-én G. 1052/59 szám alatt, családja által ellene indított vagyonjogi perkereset is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

356. Kucserka Mihály
  Foglalkozás: napszámos
  35 év körüli. Nős. Felesége Oláh Rozália, több kicsi gyermek apja. 1944 végén vagy 1945 elején őt és öccsét elfogták szerb fegyveresek és a partizánok. Az OZNA-n elszenvedett válogatott kínzást túlélték, mindkettőjük kálváriája a mitrovicai börtönben folytatódott. Hamar megfigyelték azonban, hogy a vágóhíd felől csak egy őr vigyáz a börtönre, ezt leütötték, megkötözték, száját betömték, fegyverét elszedve gyalogosan indultak el a Szerémségen és Bácskán át Magyarország felé. A börtönvezetés és az OZNA vérebekkel indult hajtóvadászatra utánuk, feltehetően sikerrel, mert sem rabtársaik, sem itthon a családjuk nem kapott róluk soha többé semmi hírt. Feleségét alvó apró gyermekeik mellől hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

357. Kucserka Sándor
  Születési Idő: 1911
  Foglalkozás: napszámos
  33 éves. Anyja Tóth Katalin. Nős. Felesgée Rozmaring Etel, három kiskorú gyermek apja.
1944 szeptemberében bevonult a Szt. László ho. gr. e-hez., de a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után, 1944. december 26-án Lelédnél eltűnt csapattestéből. Hazaszökött. Újév után pár nappal érkezett haza. Nyomban lefogták és elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Feleségét és két testvérét egyikük feleségével még hazaérkezése előtt elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

358. Kucserka Sándorné Rozmaring Etel
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli. Három kiakorú gyermek édesanyja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták apró gyermekei mellől. Eltűnt. Férjét később, hazatérése után hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

359. Kuglics Ilona
  Foglalkozás: háztartásbeli
  43 éves. A partizánok vitték el.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.;
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

360. Kuglicz Erzsébet, tévesen Kuglić Erža
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő. Feltehetőleg id. József és neje, a kivégzett Ilka 20 év körüli hajadon leánya volt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

361. Kuglicz Ilonka, tévesen Kuglić Ilka
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő. Feltehetőleg id. József és neje, a kivégzett Ilka 18 év körüli hajadon leánya volt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

362. Kuglicz Jánosné Halla Erzsébet
  Foglalkozás: háziasszony
  30 éves. Apja János. Három kiskorú gyermek édesanyja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok törtek rá családi házában, és honvéd férjét keresték. Azt nem lelve, három alvó kicsi gyermek mellől az anyát hurcolták el helyette. Nyomtalanul eltűnt. Később a hadifogságból több év után hazatért férjének már nem lett bántódása. Fia, János 1961-ben nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

363. Kuglicz Józsefné Martinec Ilona Ilka
  Foglalkozás: háziasszony
  „43 éves háziasszony, elvitték a partizánok” – áll neve mellett az ÚTL-M: 28-199-es levéltári okmány széljegyzetében. Családjának férfi tagjait – a férjet és a fiút – szintén keresték a fejvadászok, de honvédként nem érhették el őket, így elhurcolták az anyát és két hajadon leányát.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

364. Kuglicz Péter
 
Kuglicz Péter
Foglalkozás: gazdálkodó
46 éves. Nős. Felesége Kovács Vera, egy felnőtt férfigyermek apja.
1944 novemberében hatósági idézésre eltávozott hazulról, és eltűnt nyomtalanul.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
365. Kuglity Erzsébet
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

366. Kuszli ifj. János
  Foglalkozás: cipészmester
  30 éves, nőtlen.
1944 novemberében fiatal szerb fegyveresek az apjával együtt elhurcolták a szülői házból, s azóta nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

367. Kuszli János id.
  Foglalkozás: ácsmester
  60 év feletti. Nős, két felnőtt gyermek édesapja. 1944 novemberében fiatal szerb fegyveresek elhurcolták, s azóta nyoma veszett. Nőtlen, cipészmester fiát szintén elhurcolták és kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

368. Kuszli Péter
  Foglalkozás: asztalosmester
  59 éves.
Fegyveres szerb partizánok elhurcolták otthonából, s többé nem adott életjelt magáról. Családja sorsának további alakulása ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

369. Laca Ferenc
  Foglalkozás: földműves
  37 éves. Apja Ferenc. Nőtlen.
1944 őszén SAS-behívóra vonult be a honvédséghez. Útitársa elbeszélése szerint csapattestéről leválasztva hazafelé igyekezett, amikor Bajmok környékén a határban portyázó partizán fegyveresek lelőtték. Testvéröccse Laca Ferenc szintén a fejvadászok áldozata lett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

370. Lacza Vince
  Foglalkozás: földműves
  35 éves. Apja Ferenc. Nőtlen.
A SAS-behívóra vonult be a honvédséghez, s szétvert egységéből hazafelé igyekezve fejvadászok fogták el, és Szabadkára, az OZNA-ra hurcolták. Ott látták utoljára szerencsésebb, szabadult rabtársai. Nyomtalanul eltűnt. Fivére is a partizán terror áldozata lett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

371. Lahos Pál
  Foglalkozás: gazdálkodó
  60 éves.
Az 1944-es fordulat után tűnt el otthonából nyomtalanul. Családja sorsának további alakulása, sajnos, feledésbe merült.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

372. Lassy Péter
 
Lassy Péter
Foglalkozás: kereskedő
56 éves. Nős, egy felnőtt leánygyermek apja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Feleségét, leányát és annak német katona jegyesét is elhurcolták, házát kifosztották, államosították, és szerb telepeseknek adták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
373. Lassy Péterné
  Foglalkozás: háziasszony
  45 év körüli, egy felnőtt leánygyermek anyja.
1944 novemberében lett fegyveres szerb partizánok által elhurcolva, férjével, leányával és annak náluk megbújó szökött német katona jegyesével együtt, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

374. Lassy Piroska
  Apja Péter. 20 év körüli hajadon. 1944 novemberében szerb fegyveres partizánok által lett elhurcolva hajlékából, szüleivel és a nála megbújt szökött német katona jegyesével. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

375. László Borbála
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

376. László Boriska – Zajgó
  22 év körüli, kisgyermekes családanya.
A honvéd férje nélkül élő szemrevaló fiatalasszonyt több fiatal szerb fegyveres is ostromolta kegyeiért, s ennek kicsikarására még az OZNA elé is citálták, majd ott megmentették, hálát remélve mentőakciójukért. Ebben főleg P. Ilija tűnt ki, aki barátjával, egy bicegő kocsmárossal egy este hazavezette őt az OZNA-ról, s özvegy édesanyja jelenlétében letépte róla ruháit. Kegyetlen kínzás közepette, kéjgyilkosság áldozata lett. Többen is felfigyeltek rémült sikolyaira és az ütlegelések bufogására, de senki sem mert segítségére sietni. F. J. sem, aki suhanc szomszéd fiúként, a mezsgyéjükön álló góréban meghúzódva leste meg a két partizán vadállati cselekményét. Hallhatta egymás közti dicsekvésüket, hogyan bántak el áldozatukkal. Egyetlen szál megtépett, foszlányokban lógó ruhában vonszolták ki az alélt, már csak nyöszörögni képes asszonytestet, az udvaron át a fészerbe cipelték, és ott felakasztották. Másnap a szomszédok lelték meg a kötélen lógó asszonyt. A helyszínelő partizán hatósági szervek öngyilkosságot állapítottak meg. Az áldozat házában levő beteges, özvegy édesanya, de F. J., a szemtanú sem mert hosszú évekig beszélni.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

377. László Ferenc
  Ismeretlen életkorú és foglalkozású. Nős, két kiskorú gyermek apja.
1944 őszén szenttamási és mileševói (Istenföldje) szerb fegyveresek elhurcolták a brazília-kutaspusztai tanyavilágból, s hét társával gyalog Szenttamásra hajtották. Ott mindannyian nyomtalanul eltűntek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

378. Latyma Ferenc
  Születési hely: Szenttamás
  Apja neve ferenc, anyja neve Zóni Franciska. 1955-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

379. Latyma Ferenc
  Foglalkozás: földműves
  37 éves. Apja Ferenc, anyja Zóni Franciska.
1944 őszén eltűnt Szenttamásról. 1955-ben nyilvánította holttá a bíróság őt is, öccsét Latyma Vincét is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

380. Latyma Vince
  Születési hely: Szenttamás
  Apja neve ferenc, anyja neve Zóni Franciska. 1955-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

381. Latyma Vince
  Foglalkozás: földműves
  35 éves. Apja Ferenc, anyja Zóni Franciska.
1944 őszén tűnt el Szenttamásról. 1955-ben nyilvánította holttá az illetékes bíróság őt is, bátyját Ferencet is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

382. Lesch Károly
  Foglalkozás: villamossági mérnök
  43 éves. Nős. Felesége Wappen von Rolkenstein Ilona, két tizenéves leánygyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták családja köréből, s utána nyomtalanul eltűnt. Tolókocsihoz kötődő feleségét és két kiskorú leányát elűzték hajlékukból, és sváb gyűjtőtáborba toloncolták. További sorsuk ismeretlen. Vagyonukat szétlopták, Régi posta utcai házukat telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

383. Lévay Lajos
  Foglalkozás: szabómester
  60 év körüli, nőtlen.
1944 őszén szerb fegyveres razziázók elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. Nagy utcai házát kifosztották, majd a sokgyermekes montenegrói Madžgalj telepesnek osztották ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

384. Lőrincz János dr.
  Foglalkozás: ügyvéd
  44 éves, nőtlen.
1944 őszén hajadon húgával és a Lestár meg a Kuszli családokkal együtt a menekülteket szállító utolsó kocsikaravánnal Magyarország felé igyekezett. Útközben garázdálkodó szerb fegyveresek lefogták, ismeretlen irányba elhurcolták, s azután nyomtalanul eltűnt. Házát kifosztották, majd államosították, s évtizedeken át a Boro meg a Kiss rendőrök lakták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

385. Lukács Ferenc – Szükség
  Foglalkozás: csendőrőrmester
  49 éves. Nős. Felesége Tölgyesi (Mengyi) Etel.
Nagy tapasztalattal rendelkező, rendkívül óvatos és körültekintő csendőrtiszt volt, 1944 októbere derekán ő fogta el és tartóztatta fel a honvédségből megszökött és haza igyekvő Futó Ferencet, a fiatal szenttamási kereskedőt, ne rohanjon idő előtt a vesztébe honvédruhában. Maga mellé vette csendőr-honvéd járőrnek, így biztosítva neki védelmet a dezertőr honvédekre vadászó nyilas és partizán razziázóktól. Zomborig vonultak így vissza együtt járőrözve, ott szovjet hadifogságba estek, Lukács azonban megszökött. Özvegyétől hallották később a tanúk, hogy haza jutott, s október utolsó és november első két hetében a tuki nádasokban bújkált a rá állandóan vadászó szerb fegyveresek elől, haza-hazalátogatva néha élelemért és tisztálkodni. November utolsó hetétől többé már nem jelentkezett, nyomtalanul eltűnt. Bizonyára elfogták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

386. Mag Antal
  Születési Idő: 1924
  Foglalkozás: honvéd
  20 éves. Anjya Szabó Mária.
1944. október 18-án a 16. hv. zlj. kötelékéből Szenttamásnál szovjet hadifogságba esett. Valami módon a helyi partizánokhoz került fogságba, s idővel több szenttamási magyar emberrel Óbecsén az OZNA-n tartották és vallatták egy ideig, majd néhányadmagával Szabadkára vitték. Végül – egyik ottani fogolytársa szerit – nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

387. Major Lajos
 
Major Lajos
Születési Idő: 1905
Foglalkozás: nyomdász és könyvkereskedő
Apja Lajos (férfiszabó), anyja Roginer Paula. Nős. Felesége Bömches Adél, egy kiskorú gyermek édesapja.
SAS-behívóra vonult be 1944 szeptemberében a „4. hu. légv. közp.-hoz, de 1944. december elsején Nagykónyinál megszökött”. Néhány társával Zomborig jutottak el a hazafelé úton, ott razziázó partizánok elfogták őket, s mivel nála megtalálták öccsétől ajándékba kapott polgári önvédelmi marokfegyverét, a motozás helyszínén lelőtték, társait pedig az oroszoknak adták át, s azok hadifogságba hurcolták őket. Lajos tragikus végének hírét végül is egyik, hosszú évekkel később, hadifogságból hazatért útitársától tudták meg a szenttamásiak. Feleségét lakásukról hurcolták halálba.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
388. Major Lajosné Bömches Adél
 
Major Lajosné Bömches Adél
Foglalkozás: hivatalnok
30 év körüli családanya, egy kiskorú gyermek édesanyja.
1944 októberének egyik éjszakáján három fegyveres szerb partizán, köztük egy nő, nagy, posztó vörös csillaggal sapkáikon felzörgették hajlékában, öltözésre szólították föl, mert velük kell mennie egy formai kihallgatásra. A partizánnő a gyermek ágyára ülve alvásra biztatta a 10 éves kicsit, mondván, hogy anyja egy-másfél óra múlva már itthon is lesz. A szerencsétlen fiatalasszony tragikus végéről rémfilmekbe illő részletekről suttogott abban az időben a megtizedelt szenttamási magyarság. Kiszabadult, soha meg nem nevezett fogolytársai szerint sütögetéssel, harapófogóval és borotvával véghezvitt testi csonkítással kínozták, vallaná be saját és férje kapcsolatát a magyar kémelhárítással és bűnrészességét a turjai ellenállók kivégzésében, fényképeket mutogatva neki jelenlétéről az akasztásoknál. Kínzói kezei között halt meg.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
389. Major László dr.
  Foglalkozás: orvos
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

390. Major Nándor
  Foglalkozás: nyomdász
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

391. Major Oszkár
  Foglalkozás: ügyvéd
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

392. Majoros István
  Foglalkozás: napszámos
  Középkorú.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. 1960-ban Majoros J. Erzsébet nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

393. Margith Ferencné Horváth Eta
  Foglalkozás: háziasszony
  28 éves.
1944 őszén férjével együtt hurcolták el szerb fegyveresek, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

394. Margith L. Ferenc
  Születési Idő: 1907
  Foglalkozás: postai levélkihordó
  37 éves. Apja Lajos.
1944 őszén, a felszabadulás után nyomtalanul eltűnt. 1963-ban Margith Anna nyilváníttatta holttá. Feleségét és testvéröccsét is elhurcolták, házukba szerb telepeseket költöztettek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

395. Margith Lajos
  Születési Idő: 1914
  Foglalkozás: napszámos
  30 éves. Apja Lajos. Nős. Felesége Burai Annus.
1944 őszén testvérbátyjával és annak feleségével együtt nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

396. Martinecz Péter
  Foglalkozás: földműves
  30 év körüli.
1944 őszén kukoricatörésből, a tanyáról betért a faluba szülei felől érdeklődni, de soha nem tért vissza onnan. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

397. Márton Pál
  Születési Idő: 1922
  Foglalkozás: idénymunkás
  22 éves. APja Lajos, anyja Milacski Julianna. Nős. Felesége Kálmán Ilona, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén nyomtalanul eltűnt. Felesége 1963-ban nyilváníttatta holttá, halálát 1945. május 15-ében állapították meg.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

398. Márton Péter
  Foglalkozás: munkás, nemzetőr, majd községi rendőr
  Középkorú. Nős, egy kgy. apja.
1944 őszén részt vett a szerb gazdák fogatos kocsijainak elkobzásában és a menekültkaravánok létrehozásában, s az egyik Bácsalmásra indulón fegyveres kísérőként családját is átmenekítette. Őt valahol Bajmok környékén a partizánok lefogták és elhurcolták. Azóta nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

399. Mezőfi-Mikustyák Nándor
  30 év körüli. Nőtlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

400. Mikustyák Nándor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

401. Modry … bácsi
  Középkorú, nős férfi, egy felnőtt férfi apja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

402. Modry Illés
  16 éves. Anyja Modry Rozália.
1944. október 18-án aknarobbanás szilánkjainak áldozata lett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

403. Modry Károly
  Foglalkozás: szobafestő
  38 éves. Ismeretlen helyen és időben kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

404. Modry Vilmos
  Foglalkozás: munkás, nemzetőr, majd községi rendőr
  35 év körüli. Nős. Felesége Gertner Julianna, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén egyik szervezője a menekültszállító szekérkaravánnak, ezért a szerbek elhurcolták, nyomtalanul eltűnt. Családját elűzték hajlékából, és kitoloncolták az országból.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

405. Mókus Károly Béla
  Foglalkozás: segédmunkás, napszámos, 1941 áprilisától nemzetőr, majd községi rendőr
  30 év körüli. Nős. Felesége Trebaticzki lány.
Nem merte bevárni a fordulatot, s feleségével Magyarországra indult egyik menekültoszloppal, de útközben egy orvtámadás áldozatául esett. Ezt neje mondta el Bácsalmáson a tanúknak.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

406. Molnár (Kanász) Péter
  Foglalkozás: idénymunkás
  32 éves. Nős. Felesége Haska Verona.
1944 őszén feleségével együtt elhurcolták fegyveres szerb partizánok, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

407. Molnár (Kanász) Péterné Haska Verona
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli.
1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták férjével együtt, s nyomtalanul eltűntek. Elhurcolták még 3 testvérét és kettőnek élettársát is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

408. Molnár István
 
Molnár István
Foglalkozás: római katolikus templomszolga, majd kereskedő és kocsmáros
44 éves. Nős. Felesége Iván Etel.
1944 októbere végén szerb fegyveresek elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
409. Molnár Péter
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

410. Molnár Péter
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

411. Molnár Péterné Paska Vera
  Foglalkozás: háziasszony
  Azzal vádolták, hogy szerbeket jelentett fel. Az OZNA 1944. október 31-én kivégezte.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

412. Molnár Vera
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

413. Molnár Vera
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

414. Móricz Antal
  Születési Idő: 1888
  Apja Antal. 1944 novemberében hurcolták el otthonából, azóta senki nem látta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

415. Móricz Géza
  40 éves. Ismeretlen helyen és időben kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

416. Móricz Veronka
 
Móricz Veronka
16 éves. Apja János, anyja Simon Julianna. Hajadon.
1944 végén és 1945 elején édesanyjával együtt fehér karszalagos kényszermunkásként szerb fegyveresek gyalog hajtották ki a határba kukoricát törni, majd huzatos magtárakba gabonát forgatni és zsákokba lapátolni. Az embertelen körülmények között a gyenge testalkatú gyereklány átfázott, alig egy év alatt belehalt az ott szerzett tüdőgyulladásba.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
417. N Bruno
  Lassy Piroskánál megbújt német katonaszökevény, a lány jegyese. 1944 novbemberében a háztól házig razziázó szerb fegyveresek leplezték le és hurcolták el rejtegetőivel együtt, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

418. N. N.
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Bóni Maca élettársa, 1 kiskorú gyermek. édesapja. 1944 novemberének egy éjjelén szerb fegyveres fiatalok ismeretlen irányba elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

419. N. N.
  A Brazília-Kutaspuszta tanyavilágában razziázó mileševói (Istenföldje) és szenttamási szerb fegyveresek által összefogdosott, Mileševón összevert és azután Szenttamásra gyalog hajtott és ott kivégzett magyar férfiak csoportjának nyolcadik, feledésbe merült nevű tagja.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

420. N. N.
  Kicsiny gyermekének éppen ebédet készítő hadiözvegy, akit a fegyveres szerb partizánok úgy állítottak elő, hogy gyermekei ebédjét már soha többé nem fejezhette be. Nevét az adatközlő sajnos már elfelejtette.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

421. N. N.
  Foglalkozás: honvéd
  A Mlaka-ér melletti Karin-tanyán a front átvonulása idejére menedéket kérő, egységéből megszökött bácsfeketehegyi honvéd, akit a gazda és fivére álmában megölt, majd ruhátlanul bevonszolták az ér nádasába. Magyar béresük a zajra felébredve megleste a tetemet vonszoló két szerb gazdát, majd ahogyan a nádasban eltemetik. Erről sokáig nem mert szólni, s nevét sem adta a történethez.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

422. N. N.
  Foglalkozás: kereskedő
  A Mlaka-éri útkanyarban turjai bázislakók által motorkerékpárjáról leütött és agyonvert óbecsei kereskedő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

423. N. N.
  Süge Pali háborúban levő unokafivérének szülés előtt álló terhes felesége, 1944 novemberében őt hurcolták el a fegyveres szerb partizánok, nem lelve otthon nyilas férjét. Megverték, majd a temetőben a többiekkel agyonlőtték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

424. N. N.
  Egy fejvadász járőr által Szenttamásnál elfogott, a községházán többszörösen megvert és a szenttamási magyarokkal együtt tömegsírba lőtt, hazafelé tartó torzsai sváb katonaszökevény.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

425. N. N.
  Egy, a szenttamási magyar templom tornyában megbújó sváb fegyveres hölgy, aki rádióleadóval tájékoztatta a csatorna déli oldalán levő német tüzérséget az oroszok és a partizánok helyzetéről, s akit egy ifjúkommunista által vezetett, templomba behatoló szovjet egység hamar ártalmatlanított. Később kémkedésért kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

426. N. N.
  Tolnai kovács fiatal segédje. Mesterével együtt hurcolták el 1944 őszén szerb fegyveresek, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

427. N. N.
  A tömegmészárlást és a gyilkosokat megleső és erről beszélő 8-10 éves kislány. Kihallgatásra állították elő, de soha többé nem tért haza szülei házához, habár a hatósági közeg állítása szerint haza lett küldve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

428. N. N.
  Tömegsírból kimászó, alsóneműre vetkőztetett, sebeiből vérző, 40 év körüli asszony. 150-200 méternyire a kivégzés helyétől elvérzett a temetőben. Éhes kóbor ebek már kikezdték és felismerhetetlenségig marcangolták testét, mire a temetőcsősz megtalálta és elhantolta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

429. N. N.
  Zöld utcai, 25 év körüli honvédszökevény. 1944 novemberében razziázó szerb fegyveresek lelték meg rejtekhelyét, s hurcolták el ismeretlen irányba. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

430. N. N.
  Fiatal férj a Rajcsúrból előállított 1. házaspárból. Nejével és még egy fiatal rajcsúri házaspárral négyüket a Ćopo és egy fegyveres társa hajtotta a községháza felé fényes nappal. Nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

431. N. N.
  Fiatal feleség a Rajcsúrból előállított 1. házaspárból. Férjével és még egy fiatal rajcsúri házaspárral négyüket a Ćopo és egy fegyveres társa hajtotta a községháza felé fényes nappal.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

432. N. N.
  Fiatal férj a Rajcsúrból előállított 2. házaspárból. Eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

433. N. N.
  Fiatal feleség a Rajcsúrból előállított 2. házaspárból. Eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

434. N. N.
  Fiatal férj az Epresből, a begluki benzinkút mögötti Baranya utcából. Nejével és az idős Oláh házaspárral négyüket a Lepi Lazo fejvadász csapata állította elő. Eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

435. N. N.
  Fiatal feleség az Epresből, a begluki benzinkút mögötti Baranya utcából. Férjével és az idős Oláh házaspárral négyüket a Lepi Lazo fejvadász csapata állította elő. Eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

436. N. Tamás
  50 év körüli első világháborús hadirokkant, falábas trafikos.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Vezetékneve, családi állapota és családjának sorsa sajnos feledésbe merült.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

437. Nádi Sándor
  Foglalkozás: ácsmester
  45 év körüli, nős, két felnőtt gyermek édesapja. A háborúból hazatérőben szerb partizánok föltartóztatták és megverték, hogy láb- és bordatörést meg belső sérüléseket szenvedett. Ilyen állapotban a tiszaistvánfalvi [Járek] táborba toloncolták, s ott belehalt sérüléseibe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

438. Nagy Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

439. Nagy Ferenc
 
Nagy Ferenc
Foglalkozás: gazdálkodó, fölműves
65 éves. Nős, két felnőtt férfi apja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták kis utcai házából, s többé nem adott magáról életjelt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
440. Nagy id. István – Sinte
  Foglalkozás: gyepmester
  55 év körüli. Nős. Felesége Bunyevácz Klára, legalább négy felnőtt gyermek apja.
1944 novemberében fegyveres partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Egy fiát és menyét is elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

441. Nagy ifj. István
  Foglalkozás: földműves
  30 év körüli. Apja István, anyja Bunyevácz Klára. Nős. Felesége Farkas Julianna, három kiskorú gyermek apja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok feleségével együtt elhurcolták hajlékából, alvó gyermekei mellől, feltehetőleg nyilasságuk miatt, s többé nem adott életjelt magáról. Édesapját és feleségének szüleit, négy testvérét és kettőnek élettársát is elhurcolták akkor.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

442. Nagy ifj. Istvánné Farkas Julianna
  Foglalkozás: háziasszony
  24 év körüli. Apja Farkas Mihály, anyja Bélits Teréz. Három kisgyermek anyja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok a férjével Nagy Istvánnal együtt elhurcolták hajlékából, alvó gyermekeik mellől, s többé nem adott életjelt magáról. Szüleit, négy testvérét és bátyjának feleségét is akkor hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

443. Nagy Illés
  Foglalkozás: gazdálkodó
  55 év körüli. Nős. Felesége Dudás Marcella, egy felnőtt gyermek apja.
1944 őszén nyomtalanul eltűnt otthonából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

444. Nagy Ilona
  Foglalkozás: háziasszony
  35 éves. Mihály és Ali Ilona leánya.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

445. Nagy István
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1921
  Apja neve János, anyja neve Tecsa Anna.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

446. Nagy István
  Születési Idő: 1912
  Foglalkozás: munkás
  23 éves. Apja János, anyja Tocsa (talán: Bacsa?) Anna. Nőtlen.
„1944 októberének végén tűnt el nyomtalanul a szülői házból” – áll a bíróság 1950-ben meghozott holttá nyilvánítási okmányában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

447. Nagy István
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

448. Nagy Károly
  Foglalkozás: földműves
  Korosabb férfi. 1944 novemberében nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

449. Nagy Matild
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

450. Nagy Matilda
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

451. Nagy Pál
  Születési Idő: 1900
  Foglalkozás: gazdálkodó
  44 éves. Anyja Gyurák Verona.
SAS-behívóra vonult be a honvédség Szt. László ho. gr. e.-hez, s a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után, 1944. december 27-én eltűnt”. Hazafelé szökve újév után fejvadász partizánok golyói végeztek vele, s túlélő útitársai már csak halálhírét hozták haza.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

452. Nemcsek Mátyás
  Foglalkozás: napszámos
  35 év körüli. Anyja Kiss Katalin.
SAS-behívóra a Szt. László ho. gr.e-hez bevonult, a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után, 1944. december 27-én Lelédnél testvérével, Sándorral együtt eltűnt”. Útitársaitól érkező hírek szerint a zöldhatár átlépése után szerb fegyveresek elfogták őket. A keményen ellenszegülő Mátyást félholtra verték, és kidobták a robogó vonatból. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

453. Neorcsics Sándor – Pavko
  Foglalkozás: gazdálkodó
  29 éves. Nős. Felesége Kuszli Amál, egy kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén szenttamási és mileševói (Istenföldje) szerb fegyveresek elhurcolták a kutaspuszta-brazíliai tanyavilágból, s hét társaival gyalog Szenttamás felé terelték, ott aztán nyomtalanul eltűntek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

454. Neorcsity Sándor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

455. Nikolić Toša
  Kivégzés időpontja: 1944. november 14.
  Ismeretlen helyen végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

456. Odry András
  Foglalkozás: gazdálkodó
  25 év körüli, nőtlen.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Lánytestvére, Alexanderné Odry Éva 1969-ben nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

457. Odry István
  Születési Idő: 1910
  Foglalkozás: gazdálkodó
  34 éves. Apja Kálmán, anyja Raffay Borbála. Nős. Felesége Kovács Gizella.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Testvére, Ferenc, 1978-ban nyilváníttatta holttá. Apósát is elhurcolták. Ifjú neje édesanyjával és két testvéröccsével együtt el lett űzve hajlékából és kitoloncolva az országból.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

458. Oláh Ferenc
  1944 őszén, a fordulat után feleségével együtt lett kivégezve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

459. Oláh Ferencné
  1944 őszén, a fordulat után férjével együtt lett kivégezve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

460. Oláh Mária
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

461. Oláh Mária szül.: Kovács
  Születési Idő: 1895
  Apja neve István, anyja neve Mária. 1954-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

462. Oláh Mihály
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1892
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja neve Péter, anyja neve Csőke Viktória. Neje Kovács Mária. Legalább egy felnőtt gyermeke van. Világháborús vitézségi és még két kitüntető érem tulajdonosa. 1944-ben szerb fegyveresek hurcolták el, azóta nem adott életjelet magáról. 1954-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

463. Oláh Mihály
 
Oláh Mihály
Születési Idő: 1892
Foglalkozás: gazdálkodó
Apja Péter, anyja Csőke Viktória. Nős. Felesgée Kovács Mária, legalább egy felnőtt gyermek apja.
1944 novemberében szerb fegyveres partizánok elhurcolták, feleségével együtt, feltehetőleg nyilassága miatt, s többé nem adott magáról életjelt. 1954-ben nyilvánították holttá.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
464. Oláh Mihályné Kovács Mária – Táncos
  Születési Idő: 1895
  Foglalkozás: háziasszony
  49 éves. Apja Kovács István, anyja Mária. Legalább egy felnőtt gyermek anyja. 1944 október végén szerb fegyveres partizánok elhurcolták, férjével együtt, feltehetőleg nyilassága miatt, s többé nem adott magáról életjelt. A bíróság 1952-ben nyilvánította holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

465. Őrffy István
 
Őrffy István
Foglalkozás: községi rendőraltiszt, parancsnokhelyettes
Középkorú. Nős, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén, menekülési kísérlet közben fegyveresek fogták el és ismeretlen irányba hurcolták, nyomtalanul eltűnt. Családját Magyarországra toloncolták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
466. Ősze János, vitéz
  Foglalkozás: magántisztviselő
  40 év körüli, nős, egy legény apja.
1944 novemberében szerb fegyveres partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. Családját elűzték hajlékából, házát kifosztották és telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

467. Oszwald Magdalena
  Születési Idő: 1874
  Német származású asszony. Hartwein Fülöp leánya. 1945. december 2-án a tiszaistvánfalvi (Járek) haláltáborban végelgyengülésben meghalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

468. Oszwald Péter
  Foglalkozás: kereskedő
  40 év körüli, sváb származású. Nős. Felesége Klinck Éva.
1944 végén feleségével és két nagyobbacska gyermekével a svábok számára létesített egyik gyűjtőtáborba toloncolták, s ott nemsokára belehalt. Túlélő gyermekeit Németországba toloncolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

469. Oszwald Péter
  Születési Idő: 1871
  Édesanyja Johann. 1945. december 12-én a tiszaistvánfalvi (Járek) haláltáborban végelgyengülésben veszítette életét.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

470. Oszwald Péterné Klinck Éva
  Foglalkozás: háziasszony
  38 év körüli, sváb származású, tébécés. 1944 végén férjével és gyermekeivel a svábok számára létesített egyik gyűjtőtáborba toloncolták, nemsokára belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

471. Paczek Péter
  Foglalkozás: napszámos
  35 év körüli.
1944 őszén egész heti betakarítási munka után bement a tanyáról a faluba megnézni, rendben van-e minden a szüleivel és a háznál. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

472. Paksi id. Antal
  Foglalkozás: napszámos
  58 év körüli, nős, két felnőtt gyermek apja.
1944 őszén feleségével és egyik fiával a Szenttamáson razziázó szerb partizánok elfogták, és állítólag Zsablyára hurcolták, ahol korábban éltek, s többé nem adtak magukról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

473. Paksi id. Antalné
  Foglalkozás: háziasszony
  55 év körüli, két felnőtt gyermek anyja.
1944 őszén férjével és egyik fiával a Szenttamáson razziázó szerb partizánok elfogták, és állítólag Zsablyára hurcolták, ahol korábban éltek, s ott nyomtalanul eltűntek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

474. Paksi ifj. Antal
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Apja Antal.
1944 őszén Szenttamáson a razziázó szerbek elfogták, és állítólag Zsablyára hurcolták szüleivel, s ott nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

475. Pápista Mátyás, tévesen írva Pista Mátyás
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

476. Paracki Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

477. Paracki Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

478. Paratzky Lajos
  Foglalkozás: bérgazdálkodó
  39 éves. Nős. Felesége Fekete Teréz, három kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén két helybeli fegyveres szerb lovas partizán állította elő bérelt tanyájáról, úgy, hogy kezénél fogva Slavnić Stevo (Pista) lovának nyergéhez kötve kocogtatták a gyűjtőközpontba. Összeverve kiengedték, de ismét elhurcolták, és ezután nyomtalanul eltűnt. Unokabátyját is elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

479. Paratzky Lajos
 
Paratzky Lajos
Foglalkozás: napszámos
29 éves. János és Kolenák Juliska fia. Szerbek megkínzásával és meggyilkolásával vádolták. Ismeretlen helyen és időben kivégezték.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
480. Paratzky Mihály
 
Paratzky Mihály
Születési hely: Törökbecse
Születési Idő: 1888
Foglalkozás: gazdálkodó
59 éves. János és Szabadi Verona fia. Nős. Felesége Teréz, legalább öt felnőtt gyermek édesapja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták begluki hajlékából, s nyomtalanul eltűnt. Unokaöccsét, Lajost is elhurcolták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
481. Parragi Mihály
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli, nős, egy kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén razziázó szerb fegyveresek Szenttamáson elfogták a családot, és neje szülőhelyére, Csurogra hurcolták. A családanyát és a kisfiút a tiszaistvánfalvi (Járek) gyűjtőtáborba toloncolták, ő viszont nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

482. Paska József
  Foglalkozás: munkás
  Középkorú Apja Ágoston Juszti. Nős. Felesége Tojzán (Rigó) Ilka, három kiskorú gyermek édesapja. 1944. nyárutón bevonult a Szt. László ho. gr.e-hez, s a felvidéki védelmi állások karácsony napi szovjet szétverése után, 1944. december 27-én Bajtánál „eltűnt egységéből. Hazaszökött, itthon nyomban lecsaptak rá a szerb partizánok, elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

483. Paska Mária
  Foglalkozás: háziasszony
  25 éves. Ismeretlen helyen és időben végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

484. Pavlits J. Benjámin
  Foglalkozás: munkás
  Középkorú, családi állapota ismeretlen.
1944 őszén, a felszabadulás után idézésre távozott otthonából, s nyomtalanul eltűnt. 1973-ban a bácsfeketehegyi Szenczi M. Vilma nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

485. Peidl János
  Foglalkozás: földműves
  36 éves. Nős. Felesége Simon Julianna, három kiskorú gyermek apja.
„1944 őszén, a felszabadulás után nyomtalanul eltűnt hajlékából” – áll a neje által 1960-ban kezdeményezett bírósági eljárás során meghozott holttá nyilvánítási végzésben.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

486. Pelva Sándor
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1908
  Foglalkozás: földműves
  Apja neve Márton, anyja neve Veres Erzsébet. 1953-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

487. Pelva Sándor
  Születési Idő: 1908
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr, majd községi esküdt és városgazda
  36 éves. Apja Márton, anyja Vörös Erzsébet. Nős, egy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén bevonult a honvédséghez, de a felvidéki védelmi vonal elveszítését követően többekkel ő is hazaindult, a határ átlépése után partizán fegyveresek fogságába esett, majd nyomtalanul eltűnt. A bíróság 1953-ban holttá nyilvánította.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

488. Penc Kornál
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

489. Pentz Kornél
  Foglalkozás: órás és ékszerész
  49 éves.
1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták házából. Kegyetlenül megverték, után hazaengedték, pár nap múlva azonban ismét előállították, s nyomtalanul eltűnt. A békés, vallásos és víg kedélyű embert a vagyona miatt tüntették el. Házát kifosztották, és egy falábas hadirokkant „szerb néphős”-nek adták, aki elöljáró volt a községházán a magyarirtás idején. A nép tudni vélte, irigyei és a szerb konkurencia jártak közbe eltüntetéséért, s név szerint is emlegette távolabbi szomszédját, a Savo borbélyt, aki második elvezetését látva kárörvendően mondta a szolgáltatásra váróknak: „Ezt az embert többé nem látjátok.” Írásos nyoma maradt, hogy Pentz Kornél neve felkerült a likvidált személyek névsorának lapjaira.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

490. Pinczel András
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1878
  Foglalkozás: községi szolga
  Apja neve András, anyja neve Mészáros Verona.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

491. Pinczel András
 
Pinczel András
Születési Idő: 1878
Foglalkozás: adóvégrehajtó
66 éves. Apja András, anyja Mészáros Verona. Nős, egy férfiember apja.
1944 novemberének derekán fegyveres szerb partizánok elhurcolták otthonából, s nyomtalanul eltűnt. Neve az ÚTL-M: 28-199 levéltári szám alatti köteg két névjegyzéktöredékén is szerepel. Egyiken neve mellett a „községi szolga, háborús bűnössé nyilvánítva, az ítélet végrehajtva”, a másikon meg: „65 éves községi hivatalnok, DMKSZ-tag, likvidálva” széljegyzet olvasható. Családja 1953-ban nyilváníttatta holttá.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
492. Platek Péter
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

493. Platek Péter
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi, akinek neve felkerült az ÚTL-M: 28-199-es levéltári számú iratkötegben meglelt egyik névsortöredékre, mellette a „háborús bűnösnek nyilvánítva, az ítélet végrehajtva” szövegű széljegyzet olvasható.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

494. Platzek Balázs
  Foglalkozás: gazdálkodó
  44 éves, három leánygyermek édesapja.
1944 őszén a Kutaspusztán garázdálkodó mileševói szerb fegyveresek kegyetlen verése következményeibe halt bele nem sokkal szabadon engedése után.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

495. Platzek Péter
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 éves.
Mileševói szerb fegyveres partizánok hurcolták el 1944 novemberében, és nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

496. Potz János – Johann
  50 év körüli, dél-bácskai sváb, haza igyekvő szökött német katona. Szenttamásnál esett partizán fejvadászok fogságába. Néhány napig a helybeli foglyok embertelen sorsában kellett osztoznia, utána egyik csoporttal kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

497. Pozder Mihály
  Foglalkozás: gazdálkodó
  37 éves. Nős. Felesége Csanak Anna, egy kiskorú gyermek apja.
Közvetlenül a fordulat előtt a szovjet bolsevizmus közeledtéről szóló hír annyira megrémítette, hogy szellemileg megroppant, főleg vagyonának és családja nőtagjainak féltése miatt, és a kollektivizálástól való félelemtől. Elborult aggyal, ezt meggátolandó, baltával támadt nejére és lányára, majd a csatorna hídjáról leugorva maga is öngyilkos lett. A súlyos családi tragédiát csak a feleség élte túl, a gyors orvosi ellátásnak köszönhetően.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

498. Pozsonyi János
  Születési Idő: 1919
  Foglalkozás: földműves
  Mihály és Hornyik Teréz gyermeke. 1945. április 6-án halálra ítélték. Ismeretlen helyen és időben végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

499. Pozsonyi József
  Születési Idő: 1923
  Foglalkozás: napszámos
  Apja Imre, anyja Szeifert Anna. Nőtlen.
1944 októbere végén, a felszabadulás után eltűnt nyomtalanul” – áll az édesanya által kezdeményezett bírósági eljárás R-22/63 sz. alatt 1963-ban meghozott holttá nyilvánító végzésben.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

500. Prax Rudolf
  Foglalkozás: kisiparos
  Sváb származású, középkorú. Nős, egy fiúgyermek apja.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. Családja sorsának további alakulása ismeretlen, feltehetőleg gyűjtőtábor, utána kitoloncolás várt rájuk.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

501. Pruzsánné ... Katalin
  Sváb származású idősebb asszony, szerb ember özvegye, egy felnőtt, szerbhez férjezett leánygyermek anyja.
1944 novemberének derekán egy éjjel állítólag Jelo Kurjački révén tűnt el nyomtalanul hajlékából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

502. Puskás ... bácsi
  Foglalkozás: zenész
  40 év körüli, nős, öt gyermek apja.
1944 novemberében szerb fegyveres partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

503. Puskás István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

504. Puskás István
  Foglalkozás: földműves
  Középkorú. Nős. Felesége Ágnes, négy felnőtt férfi apja.
Egyik menye szerint 1944 novembere elején fiatal szerb fegyveresek keresték otthonában, s miután megtudták, hogy hídjavító kényszermunkán van, távoztak. Attól a naptól kezdve nem tért többé haza, nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

505. Rajda Jakab
  Születési Idő: 1901
  Foglalkozás: napszámos
  1945. július 14-én halálra ítélték. Kivégzésének helye és ideje ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

506. Rajda János
  Foglalkozás: fuvaros, nemzetőr
  40 éves. Apja Péter, anyja Psota-Gomolyi Verona. Nős, több gyermek édesapja.
1944 novemberében fegyveres partizánok elhurcolták ismeretlen irányba hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról. Két fivérét is halálba hurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

507. Rajda Péter
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1898
  Apja neve Péter, anyja neve Gomolyi Verona. 1944. október 6-án a magyar hadseregben mozgósították, Kiskunhalasról visszatért Szenttamásra, aholt 1944. november 27-én ismeretlen körülmények közt eltűnt. 1953-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

508. Rajda Péter
  Születési Idő: 1889
  Foglalkozás: fuvaros, nemzetőr
  Apja Péter, anyja Psota-Gomolyi Verona. Nős, több gyermek édesapja.
1944. október 6-án dobszóra mozgósították a honvédséghez, de Kiskunhalasról hamarosan hazaszökött Szenttamásra. 1944. november 27-én ismeretlen személyek ismeretlen irányba elhurcolták, és ismeretlen körülmények között eltűnt – áll az 1953-ban kiadott holttá nyilvánítási végzésében. Valójában helybéli fegyveres szerb partizánok hurcolták el, s nyomtalanul eltűnt. Azokban a vészterhes napokban két fivérét is halálba hurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

509. Rajda Sándor
  Születési hely: Szenttamás
  Apja neve Péter, anyja neve Posta Verona. 1954-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

510. Rajda Sándor
 
Rajda Sándor
Születési Idő: 1901
Foglalkozás: fuvaros, nemzetőr
Apja Péter, anyja Psota-Gomolyi Verona. Nős. Felesége Szőllősi Etel, egy kiskorú gyermek édesapja.
„1944 őszén, a felszabadulás után eltűnt” – áll a bíróság 1954-ben kiadott holttá nyilvánító végzésében. Valójában helybeli fegyveres szerb partizánok hurcolták el otthonából ismeretlen irányba, és többé nem adott magáról életjelt. Két fivérét is halálba hurcolták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
511. Rencsár István
  Születési Idő: 1911
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja Antal, anyja Szabó Mária. Nős. Felesége Balázs Erzsébet, egy kiskorú gyermek édesapja.
1944-ben SAS-behívóra vonult be a Szt. László ho.gr.e-hez, s a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szovjet szétverése nyomán Helembánál eltűnt. Nem sokkal később már hazulról hurcolták el fegyveres szerb partizánok ismeretlen irányba, s nyomtalanul eltűnt. Neje 1962-ben nyilváníttatta holttá a szenttamási községi bíróságon.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

512. Rencsár Sándor
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 év körüli. Apja Pál, anyja Pozder Mária. Nős, legalább egy leánygyermek apja.
1944 őszén, a fordulat után ismeretlen szerb fegyveresek elhurcolták hajlékából ismeretlen irányba, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

513. Rica Erzsébet
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

514. Ricz Pál
  Ismeretlen életkorú és foglalkozású férfi. Apja Pál. Nős. Felesége Jankovits Ilona (?), egy leánygyermek édesapja.
1944 őszén ismeretlen fegyveresekkel távozott hazulról, és többé nem adott életjelt magáról. Jankovits Ilona és Romoda Ilona 1984-ben nyilváníttatta holttá a szenttamási bíróságon.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

515. Ricza Erzsébet
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

516. Ricza Pál
  Anyja Rajda Erzsébet. Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
SAS-behívóra vonult be a Szt. László ho. gr.e-hez. A felvidéki védelmi vonal karácsony napi szétverése után 1944. december 27-én Lelédnél eltűnt. Nem sokkal később már hazulról hurcolták el szerb fegyveresek ismeretlen irányba, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

517. Rohacsek Ferenc
  18 év körüli segéd-leventeoktató. Korosztályával segédszolgálatra mozgósították, de Kiskunhalasról megszökött, és középkorú falubelijével, Bűn Pállal gyalog indultak haza Csurogra, de csak Szenttamásig jutottak el. Ott a határban portyázó partizánok elfogták, és a községházára vitték őket, a helybeli magyar foglyok közé. Pár napi ütlegelés és kínvallatás után fogatos kocsi saroglyájához kötve őket még egy társukkal Csurogra „kocogtatták”, s tovább folytatták a Szenttamáson megkezdett vallatást. Két társa Csurogon halálát lelte, őt Újvidékre szállították az OZNA-ra. Testi csonkításokig fajuló kínzásokkal vallatták őt és más szenttamási magyarokat. Tiszta István nevű társukat többször ájulásig verték, majd fellocsolták,de nem vállalta a koholt vádakat. A Rohacsek fiút egy transzport halálraítélttel együtt vitték el szenttamási cellatársa mellől.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

518. Romek György
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

519. Romek György
  Foglalkozás: szobafestő és mázolómester
  50 év körüli. Nős. Felesége Mária, két férjezett leány apja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, nyomtalanul eltűnt. Ebben az időszakban tűnt el nyomtalanul egyik veje is. Tévesen Romek Gyorgye és Romet György-ként is találkozhatunk nevével.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

520. Romoda György
  Foglalkozás: földműves
  45 év körüli. Nős. Felesége Szenczi lány, egy 17 éves fiú apja.
1944 vége felé fegyveres szerb partizánok elhurcolták, miközben alig pelyhedző állú fiát petőfistaként vezényelték harcvonalba. Nyomtalanul eltűnt, mint ahogy a szintén akkor elhurcolt apósa is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

521. Romoda István – Katona
  Foglalkozás: napszámos
  19 éves. Katona Margit petőfista fia, „önkéntes” toborzása után még öt bácsföldvári és topolyai fiúval megtagadta a szuronyrohamra indító parancsot, aknamezőn át. Osztaga megfélemlítésére, „fasiszta diverzáns bomlasztó”-ként társaival együtt a helyszínen nyilvánosan kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

522. Romoda József
  Foglalkozás: idénymunkás
  35 év körüli. Nős. Felesége Kádár Mária, egy kiskorú gyermek édesapja.
Hadifogságból megszökve 1945 elején érkezett haza, és azonnal jelentkezett a helyhatósági szerveknél. Nyomban lefogták, egy ideig Szenttamáson kínvallatták, majd több szenttamásival együtt hosszabb időn át Óbecsén . Hármukat később Szabadkára hurcolta az OZNA, a többit hazaengedte. További kétheti vallatás után két társát Szabadkáról elengedték, neki pedig nyoma veszett. Feleségét még hazaérkezése előtt, 1944 novemberében elhurcolták alvó kislánya mellől.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

523. Romoda Józsefné Kádár Mária – Saroki
  Születési Idő: 1916
  Foglalkozás: háziasszony
  Anyja Kádár (Saroki) Júlia. Egy kiskorú gyermek édesanyja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok túrták fel a házat, férjét és fegyvereket kerestek, persze semmit sem találtak, őt mégis elhurcolták alvó kislánya mellől. Többé nem adott életjelt magáról. Valamivel később háborúból hazatérő férjét is elhurcolták. 1955-ben nyilvánították holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

524. Romoda Mária
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1916
  Foglalkozás: háztartásbeli
  Anyja neve Kádár Júlia. 1955-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

525. Romoda Mária
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

526. Rozmaring Mátyás
  Foglalkozás: napszámos
  Középkorú. Nős. Felesége Bóni Etel, két kiskorú gyermek apja.
1944 novemberének egyik éjjelén szerb fegyveres partizánok feleségével együtt alvó gyermekeik mellől elhurcolták, és soha többé nem adott magáról életjelt. Gyermekeit később kitoloncolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

527. Rozmaring Mátyásné Bóni Etel
  Foglalkozás: háziasszony
  Középkorú, két kiskorú gyermek édesanyja.
1944 novemberének egyik éjjelén szerb fegyveres partizánok a férjével együtt, alvó gyermekeik mellől elhurcolták, és soha többé nem adott magáról életjelt. Kiskorú gyermekeit később kitoloncolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

528. Rudinszky József
  Foglalkozás: földműves
  33 éves, nős, két kiskorú gyermek apja. Tanyás gazda a szenttamási Kutaspusztán (Drea).
1944 novemberében a tanyavilágban garázdálkodó szenttamási és mileševói szerb fegyveresek Mileševóra hurcolták és napokon át kínozták, végül kiengedték, de nemsokára belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

529. Sági Mihály
  Foglalkozás: hivatalnok
  44 éves. Szabómester is volt. Apja József, anyja Benkő Rozália Nős. Felesége Horváth Cecília, öt kiskorú gyermek apja. 1944 októberének elején a rémhírek hallatára fogatos kocsiján családjával Magyarországra indult. Kishegyesig jutottak el, fegyveres szerbek elfogták, családját a fogattal visszafordították, őt meg Szenttamásra hurcolták a községházára. Néhány napon át kínvallatták, utána, csurogi lévén, két Szenttamásnál elfogott csurogi katonaszökevénnyel kocsi után kötve hármukat oda „kocogtatták”, ott tovább folytatták a Szenttamáson megkezdett vallatást. Itt nyoma veszett. Családját Tiszaistvánfalvára, gyűjtőtáborba toloncolták. Ott egyik gyengébb testalkatú és egészségi állapotú gyermeke és korosabb anyósa belehalt a lágerélet embertelen körülményeibe, a túlélők meg Bácsföldváron és Szenttamáson leltek menedéket rokonaiknál, mert vagyonukat elkobozták, és megtiltották nekik a hazatérést.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

530. Sándor István
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

531. Sándor István – Gatyás
  Születési Idő: 1920
  Foglalkozás: napszámos
  Apja András, anyja Szenczi Viktória. Nőtlen.
Honvédként 1944. november 29-én Szekszárdnál eltűnt egységéből, a 16. hv. zlj-ból. Hazafelé szökött. December derekán lépett át a határon, de partizán portyázókkal futott össze. Ezek ismeretlen irányba elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Testvéröccse, Sándor György 1963-ban nyilváníttatta holttá. 1945. május 15-ével állapították meg halálát.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

532. Sauerné özv. Hangovszki Katalin
  Foglalkozás: háztartásbeli
  81 éves. Evangélista vallású. Hangovszki Márton és Tec Julianna gyermeke. 1945. február 13-án a tiszaistvánfali (Járek) haláltáborban végelgyengülésben meghalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

533. Schladtné …
  Foglalkozás: háziasszony
  80 év körüli, magányos sváb asszony, nem sokkal elhurcolása után a svábok számára kijelölt titói gyűjtőtáborban, Szeghegyen meghalt. Házát kifosztották, s egy Jovićné Perso nevezetű szerb harcos nőnek osztották ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

534. Schleif István
 
Schleif István
Foglalkozás: géplakatos
56 éves.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt, többé nem adott magáról életjelt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
535. Schlemender Katalin
  Foglalkozás: háziasszony
  68 éves, özvegy, néhai Isakov Marko sváb származású élettársa, egy férjezett leánygyermek anyja.
1944 őszén Jelo Kurjački fegyveres kísérete hurcolta el és kínoztatta meg, élve nyakig földbe ásták. Jelo, bizonyos források szerint, nagyobb pénzösszeggel tartozott az idős asszonynak.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

536. Schort ... bácsi
  Foglalkozás: árvaházi gondnok, ápoló
  50 év körüli.
1944 őszén szerb fegyveres partizánok a húgával együtt elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

537. Schort Krisztina
  Foglalkozás: árvaházi gondozó, ápoló
  45 év körüli.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok a fivérével együtt elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

538. Schrőder Mátyás
  Jelo Kurjački emberei tüntették el. Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

539. Sebők István
  Foglalkozás: munkás
  35 év körüli. Nős, egy kiskorú gyermek apja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

540. Sebők József
 
Sebők József
Foglalkozás: cipészmester
52 éves, nős, egy felnőtt gyermekek apja.
A legkeményebb üldöztetések és életveszélyes fenyegetések közepette küzdött a magyar ügyekért. Több ízben napokon keresztül üldözték és kegyetlenül bántalmazták a szerbek. 1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták el, s nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
541. Serfőző György
 
Serfőző György
Foglalkozás: gazdálkodó földbirtokos
52 éves, nős, egy felnőtt gyermek édesapja.
1944 novemberének elején fegyveres szerb partizánok letartóztatták Szenttamáson, rokonai házából állítólag Zsablyára hurcolták el (oda nősült korábban), s ott nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
542. Serfőző József – Csorba
  Foglalkozás: községi rendőr
  40 év körüli. Nős. Felesége Benkó Ilona.
1944 októbere derekán részese a szerb tanyákon fellelhető nélkülözhető fogatos kocsik rekvirálásának és fegyveres kísérője az így kialakított menekültkaravánnak, amellyel felesége is vele távozott Bácsalmásra. Az oda is át-átruccanó és a menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok szintén rendőr testvéröccsével együtt ott elfogták, és ismeretlen irányba, feltehetőleg Szenttamásra hurcolták. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

543. Serfőző Károly – Csorba
  Foglalkozás: községi rendőr
  35 év körüli, nős.
1944 októbere derekán részt vett a szerb tanyákon fellelhető, nélkülözhető fogatos kocsik rekvirálásában és fegyveres kísérője az így kialakított menekültkaravánnak, amellyel felesége is vele együtt távozott Bácsalmásra. Az oda át-átruccanó s a menekülttáborokban időnként razziázó szerb partizánok szintén rendőr bátyjával együtt ott elfogták, és feltehetőleg Szenttamásra hurcolták. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

544. Shder Mátyás
  Kivégzésének helye és ideje ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

545. Shrőder Mátyás
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

546. Siflis Imre dr
  Foglalkozás: ügyvéd
  36 éves.
A bevonuló honvédség katonai parancsnokságának rendelete értelmében 1941 áprilisa derekától augusztus 16-ig az Óbecsei Járásbíróság megbízott vezetője volt. Megbízatása legelején tartóztatták le, ítélték halálra és végezték ki a bírósága területi illetékességébe tartozó Szenttamáson az egykori osztrák–magyar, majd királyi jugoszláv katonatiszt Dobanovački Pajo nagybirtokost, a Nemzetőrség egyik szerb nemzetiségű megalapítóját, aki katonatisztként szerb alapító társaival a zárt sorokban bevonuló honvédekre templomtoronyból és padlásokról orvul rátámadó csetnik ellenállók élére állt. Dr. Siflist azzal vádolták, hogy hatalmával visszaélve „saját kezére játszotta” át a Magyar Állam által az ő bíróságán elárvereztetett Dobanovački-birtokot. 1944 szeptemberében Magyarországra szökött, de Tito titkosszolgálata a nyomára jutott és hazatoloncoltatta, előbb Szenttamásra, majd Óbecsére az OZNA-ra és végül Újvidékre, a súlyosabb vádakkal terhelt politikai foglyok közé. Itt az OZNA a maga módján ítélkezett felette és végeztette ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

547. Simon István – Mengyi
  Születési Idő: 1911
  Foglalkozás: földműves
  Anyja Tölgyesi Erzsébet. Nőtlen.
1944 szeptemberében SAS-behívóra vonult be a honvédség Szt. László ho.gr. e-be, s a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szovjet áttörésének másnapján Helembánál hadifogságba esett, de megszökött. Újév után hazaérkezve jelentkezett a községházán, s nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

548. Simonyi Rozália
  Foglalkozás: napszámos
  Ismeretlen életkorú és családi állapotú, magányos asszony.
1944 novemberének egyik éjjelén titokzatos körülmények között nyomtalanul eltűnt hajlékából.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

549. Simonyik Sándor
  Születési Idő: 1921
  Foglalkozás: napszámos
  Anyja Elek Rozália. Nőtlen.
1944-ben bevonult a honvédség 2/II hu. Oszt.-hoz, s október 24-én Kiskunfélegyházánál eltűnt hadtestéből. Hazaszökött, de a razziázó partizánok Szenttamáson elfogták. Többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

550. Simonyik Teréz Gombos Treszka
  Két szerb fegyveres kíséretében látták utoljára, amint a községháza felé mennek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

551. Sinceg Balázs
  Foglalkozás: honvéd
  27 éves.
Szenttamás védelme idején fejsérülést szenvedett. Hosszú és eredménytelen mentési és adaptálási kísérlet után az ideiglenes szenttamási partizán kórházban 1945. április 2-án „agyroncsolásos sérülésbe” halt bele, s a római katolikus magyar temetőben helyezték örök nyugalomra.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

552. Sinka Péter
  Középkorú, ismeretlen foglalkozású férfi, nős, öt gyermek édesapja.
A Szenttamás–Kishegyes–Mohol egykori hármashatárnál levő Brazília tanyavilágában 1944 őszén razziázó szenttamási és mileševói szerb fegyveresek által összefogdosott magyar férfiak Szenttamásra hurcolt nyolc fős csoportjának egyike, csoportjával együtt nyomtalanul eltűnt. Sinke Peter Sinke néven említi Aleksandar Kasaš.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

553. Sinkovits András
 
Sinkovits András
Foglalkozás: gazdálkodó
59 éves. Felesége Prisztál Anna, 3 gyermek édesapja.
1944 novemberének elején hatósági idézésre távozott el hazulról az OZNA-ra, és onnan soha többé nem tért haza. Egyik fiát is akkor hurcolták el.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
554. Sinkovits Boldizsár
 
Sinkovits Boldizsár
Foglalkozás: gazdálkodó
40 éves. Nős. Felesége Lévay Erzsébet, öt kiskorú gyermek édesapja.
1944 novembere elején tűnt el hazulról nyomtalanul. Családjának későbbi sorsa, sajnos, a feledés homályába veszett.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
555. Sinkovits Gyula
  Foglalkozás: gazdálkodó
  37 éves. Nős. Felesége Korcsik Ilona, gyerekei száma ismeretlen.
1944 novemberének első felében egy éjjel nyomtalanul eltűnt. Családja sorsának utólagos alakulása, sajnos, feleségbe merült.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

556. Sinkovits István
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi, akit Cinkovics István néven említ az OZNA által Szenttamáson kivégzettek névsora.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

557. Sinkovits József
  Foglalkozás: gazdálkodó
  30 év körüli. Apja András, anyja Prisztál Anna. Nőtlen.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Édesapja is a községházán tűnt el nem sokkal előtte.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

558. Spiesz Frigyes
 
Spiesz Frigyes
Foglalkozás: géplakatos, gazdálkodó
53 éves. Nős, két kiskorú gyermek apja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Házát kifosztották és telepesnek osztották ki, családját gyűjtőtáborba vitték.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
559. Surányi András
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1923
  Apja neve Simon, anyja neve Tölgyesi Erzsébet. 1956-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

560. Surányi András
  Születési Idő: 1923
  Foglalkozás: idénymunkás
  Apja Simon, anyja Tölgyesi Erzsébet. Nőtlen.
1944 novemberében, a fordulat után nyomtalanul eltűnt. 1956-ban nyilvánították holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

561. Szabó András
 
Szabó András
Foglalkozás: gazdálkodó
50 éves. Nős. Felesége Tóth Viktória, négy gyermek édesapja.
1944 novemberében hatósági idézésre távozott hazulról, és soha többé nem tért oda vissza.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
562. Szabó Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

563. Szabó Ferenc
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

564. Szabó Ferenc
  Foglalkozás: napszámos
  Középkorú, nős, három kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén, a fordulat után bevezetett közérdekű kényszermunkára, út- és hídjavításra távozott el családja köréből. Nyomtalanul eltűnt. Neje a háború után alkalmi munkából tartotta el és nevelte három árva gyermekét.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

565. Szabó János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

566. Szabó János
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

567. Szabó Mihály
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Nős. Felesége Farkas Erzsébet, egy kiskorú gyermek édesapja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékéból, alvó kislánya mellől, a feleségével együtt, s nyomtalanul eltűnt. Feleségének szüleit és négy testvérét, illetve kettőjüknek még élettársát is elhurcolták akkor.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

568. Szabó Mihályné Farkas Erzsébet
  Foglalkozás: háziasszony
  28 év körüli, egy kislány édesanyja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták alvó kislánya mellől férjével együtt. Nyomtalanul eltűnt, többé nem adott magáról életjelt. Szüleit, Farkas Mihályt és Bélits Terézt, továbbá még 4 testvérét és kettőjük élettársát is akkor hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

569. Szájer Mátyás
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi. Talán az ő nevét említi torz változatban, Szder formában Aleksandar Kasaš.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

570. Szakáll József
  Tolnai Etus jegyese (vagy első férje), 30 év körüli férfi.
1944 őszén, a fordulat után idézési parancsra bement a községházára, s nyomtalanul eltűnt, azóta nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

571. Szalai Mihály
  Foglalkozás: napszámos
  33 éves.
Az OZNA vitte el. Elhurcolása után nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

572. Szántay József
  Foglalkozás: földműves
  Középkorú. Nős. Felesége Etelka, több gyermek édesapja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhajtották, s azóta nem adott magáról életjelt. 1963-ban Szántay Etelka holttá nyilváníttatta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

573. Szécsényi Mihály – Szecskó
 
Szécsényi Mihály – Szecskó
Foglalkozás: szűcssegéd, majd jugoszláv királyi rendőr
44 éves. Nős, két gyermek apja.
Az elsők között lett magyar községi rendőr, és a kivonulásig szolgálatban maradt. Szervezte az egyik utolsó kocsikaraván összerekvirálását, és fegyveres biztonsági kísérőként családjával el is kísérte azt Magyarországra. Visszatérő információk szerint a határon később még átruccanó partizán fejvadászok razziája során esett foglyul, és hazatoloncolták. Nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
574. Szekrény Károly
  Foglalkozás: napszámos
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

575. Szekrény Károly
  Foglalkozás: napszámos
  45 éves. Nős. Felesége Habenyák Rozália, egy 17 éves fiúgyermek apja. A honvédbevonuláskor nemzetőr, majd községi rendőr.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták. Két társával Szenttamáson, a korábbi római katolikus plébániaépülettel átellenben levő egykori katolikus iskola falához állítva, nyilvánosan lőtték őket agyon, úgy, hogy a miséről korábban haza nem induló magyarokat fegyveresek terelték oda nézőközönségnek. Tetemüket egész napon át ott hagyták vérbe fagyva feküdni, megfélemlítő üzenetként. Hóhéraik este, koporsó nélkül, dögszállító sintérkocsira dobálva szállították el őket ismeretlen helyre.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

576. Szekrény Károlyné Habenyák Rozália
  Foglalkozás: háziasszony
  38 éves, egy 17 éves fiúgyermek édesanyja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták. Nyomtalanul eltűnt. Rendőr férjét úgyszintén halálba hurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

577. Szenci Pál
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1884
  Foglalkozás: földműves
  Anyja neve Pelva Rozália. 1956-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

578. Szenczi Pál
  Születési Idő: 1884
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja Pál, anyja Pelva Rozália. Első neje meghalt, a második Vörös Anna. Három felnőtt gyermek apja, az első házasságból.
1944 novemberében szerb fegyveres partizánok elhurcolták tanyájáról. Puskaaggyal mindkét lábán szétroncsolta körmeit az a szerb, akitől korábban megvette tanyás birtokát. Egy idő után jó fél napra haza engedték, de estére már ismét érte mentek. Kocsival vitték el, mert akkorra már képtelen volt sérült lábain megállni. Többé nem látta viszont a családja. „1944 októbere végén még szenttamási tanyáján élt, amikor ismeretlen fegyveres személyekkel távozott onnan, és azóta nem adott magáról életjelt” – áll a bíróság 1956-ban meghozott, holttá nyilvánító végzésében. ű Nevét Szencsi Pálra ferdítve említi Aleksandar Kasaš.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

579. Szenićak Muho
  Kivégzés időpontja: 1945. november 15.
  Bosnyák (muzulmán) férfi. Kivégzésének helye ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

580. Szenicsák Lukács
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

581. Szkorucsák Károly
  Foglalkozás: napszámos
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi. Feltehetően napszámos volt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

582. Szlivac János
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
1944 őszén, a frontvonal átvonulása után tűnt el nyomtalanul, s többé nem adott magáról életjelt családjának. 1960-ban Szlivac Franciska holttá nyilváníttatta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

583. Szögi János – Birgés
  Foglalkozás: gazdálkodó
  35 év körüli. Nős, két kiskorú gyermek apja.
1944 őszén, a fordulat után nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

584. Szögi Pál
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi, akinek nevét Szegi Pal-ként említi Aleksandar Kasaš.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

585. Szőke Illés
  Foglalkozás: földműves
  Középkorú, nős, gyermektelen.
1944 őszén az OZNA embereitől kapott verés és kínzás következményeibe halt bele, röviddel szabadulása után. Neje tovább szenvedte a következményeket, de néhány hónap után ős is belehalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

586. Szőke Illésné
  Foglalkozás: háziasszony
  Középkorú. Családja nem volt.
1944 őszén az OZNA emberei meghurcolták, és ebbe belehalt. Néhány hónappal élte túl a szintén meghurcolt és összevert férjét.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

587. Szőke Mihály
  Foglalkozás: nemzetőr, községi rendőr
  40 év körüli. Nős, egy 16 év körüli fiúgyermek apja.
1944 őszén a menekülők utolsó karavánjába a saját családját is beépítette, de elfogták, és nyomtalanul eltűnt. Családja Magyarországra jutott.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

588. Szőllősi Mihály
  Születési Idő: 1898
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja Illés, anyja Szűcs Anna. Ismeretlen családi állapotú.
„1944 őszén nyomtalanul eltűnt” – áll a járásbíróság 1956-ban meghozott holttá nyilvánítási végzésében.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

589. Szőlősy Mihály
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1898
  Apja neve Illés, anyja neve Szűcs Anna. 1953-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

590. Szomora István
  Foglalkozás: idénymunkás
  30 év körüli. Anyja Balázs Erzsébet. Nőtlen.
A háborúból hazatérve jelentkezett a községházán, azonnal bent tartották. Vallatták Szenttamáson, majd Óbecsén az OZNA-n, végül Szabadkára hurcolták, s ott nyoma veszett. Bátyjával együtt eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

591. Szomora Mihály
  Születési Idő: 1912
  Foglalkozás: idénymunkás
  Anyja Balázs Erzsébet.
1944 kora őszén SAS-behívóra vonult be a honvédséghez, s a felvidéki védelmi vonal karácsony napi szovjet áttörése és szétverése másnapján Lelédnél leszakadt csapattestéről, a gr.e.törzs.szd.-ról, és eltűnt. Gyalogosan, mégis hamarosan hazatért, és jelentkezett a községházán. Azonnal bent fogták. Vallatták Szenttamáson, majd Óbecsén az OZNA-n, végül Szabadkára hurcolták, s ott nyoma veszett. Testvéröccsével együtt eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

592. Sztankovszky István
  Foglalkozás: fényképész
  22 év körüli. Apja József, anyja Laluja Jolán. Nős. Felesége Robinek Ilona, egy kiskorú gyermek édesapja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Elhurcolták vele együtt feleségét, édesapját és édesanyját is. Kisfia anyai nagyanyjával maradt, őket elűzték hajlékukból, és kitoloncolták az országból.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

593. Sztankovszky Istvánné Robinek Ilona
  Foglalkozás: háziasszony
  20 év körüli, 1 kiskorú gyermek anyja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, és többé nem adott magáról életjelt. Vele hurcolták el még férjét, apósát és anyósát is. Kisfia az édesanyjával, a nagymamával utóbb el lett űzve hajlékából és kitoloncolva.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

594. Sztankovszky József
 
Sztankovszky József
Foglalkozás: fényképész
45 éves. Nős. Felesége Laluja Jolán, egy felnőtt férfi apja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról. Az éjjel vele hurcolták el még feleségét, fiát és menyét. Nászasszonyát és kicsi unokáját elűzték hajlékából, és kitoloncolták az országból.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
595. Sztankovszky Józsefné Laluja Jolán
  Foglalkozás: háziasszony
  45 év körüli, egy felnőtt férfi édesanyja. 1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Az éjjel vele hurcolták még férjét, fiát és menyét. Kis unokája a nászasszonyánál maradt, őket utólag kitoloncoltak az országból.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

596. Szuhamel György
  Foglalkozás: levélkihordó
  Középkorú. Nős, két leánygyermek édesapja.
1944 őszén, a fordulat után titokzatos körülmények között nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

597. Takács Mátyás
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

598. Tancsik István
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1913
  Apja neve András, anyja neve Dolni Anna. 1954-ben holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

599. Tancsik István
  Születési Idő: 1913
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  Apja András, anyja Dolny Anna.
„1944 őszén titokzatos körülmények között nyomtalanul eltűnt” – áll az 1954-ben meghozott holttá nyilvánító végzésben.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

600. Tarján Ferenc
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
„Tamás fia, 1944 késő őszén nyomtalanul eltűnt” – áll a holttá nyilvánítási végzésben.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

601. Tarján Júlia
  Foglalkozás: háziasszony
  30 éves.
Eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

602. Tarnóczky Antal ?
  Keresztneve a bírósági aktában részben elmosódott.
Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
„1944 őszén tűnt el nyomtalanul.” Tarnóczky Mária 1982-ben nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

603. Teleki Gyula
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 év körüli. Nős. Felesége Romoda lány, Romoda Sándor rendőr testvérhúga.
1944 szeptemberében bevonult, s a felvidéki front összeomlása után Garampáld mellett, Kicsindnél esett szovjet hadifogságba. Fogságból szabadulva vagy szökve 1945 elején Szabadkán lefogta az OZNA, s többé nem adott életjelt magáról. Utána volt még Újvidéken is szenttamásiakkal bezárva, de végül nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

604. Tiszta Ferenc
  Foglalkozás: ácssegéd
  35 éves. Nős. Felesége Martinák Rozália, három kiskorú fiúgyermek édesapja.
Bácsalmáson ölték meg a Magyarországra átruccanó és a menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok. Ifjabb Tiszta Ferenc 1963-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

605. Tiszta István - Pista
  Foglalkozás: rendőr
  30-40 év közötti férfi. András és Galik Kalove(?) fia.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

606. Tiszta Mátyás
  40 éves. Ismeretlen foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

607. Tiszta Mátyás
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  55 éves. Nős. Felesége Paratzky Erzsébet, öt gyermek apja. 1944 végén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról, kivégezték, amíg fia a Petőfi brigádban szolgált. Neje 1964-ben nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

608. Tojzán Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

609. Tojzán Ferenc
  Foglalkozás: földműves
  43 éves. Apja Tamás, anyja Katona Marcella.
1944 őszén ismeretlen fegyveresek kíséretében távozott el hazulról ismeretlen irányba, s többé nem adott magáról életjelt. Családi állapota és gyermekei száma feledésbe merült. 1966-ban Tojzán István bácsfeketehegyi lakos nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

610. Tojzán Ferenc – Csonka
  Foglalkozás: községi rendőr
  36 év körüli.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

611. Tojzán György – Csonka
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Nős, gyermekeinek száma és a család későbbi sorsa ismeretlen. 1
944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Számos testvére közül akkor még öt esett áldozatul.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

612. Tojzán János – Csonka
 
Tojzán János – Csonka
Foglalkozás: községi rendőr
32 éves. Nős. Felesége kishegyesi, egy kiskorú fiúgyermek édesapja.
1944 őszén, közvetlenül a fordulat előtt rendes körútján orvgyilkos partizán golyó oltotta ki életét a falu Verbász felé eső végén.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
613. Tojzán József – Csonka
  Foglalkozás: nemzetőr
  40 éves. Nős. Felesége Borbála, egy 15 év körüli leánygyermek édesapja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok ismeretlen irányba elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Nejét és kislányát zaklatásokkal és fenyegetésekkel menekülésre kényszerítették, házát kifosztották, s utána szerb telepes családnak osztották ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

614. Tojzán Julianna
  Foglalkozás: háziasszony
  Ismeretlen foglalkozású, 30 év körüli fiatalasszony, akit szomszédolás közben leptek meg és hurcoltak el fiatal szerb fegyveresek ismeretlen irányba. Talán ártatlanságában bízva, nagy nyugalommal, fonalas karkosarával a karján, még fegyveres kísérői előtt haladva is folyamatosan kötötte a meleg gyapjúsálat. Akkor látták utoljára, többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

615. Tojzán Mihály – Csonka
  Foglalkozás: napszámos
  26 éves. Nőtlen.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták. Többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

616. Tojzán Verona – Csonka
  Foglalkozás: háziasszony
  42 éves.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták gyermekei mellől, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

617. Toldi Ferenc
  Foglalkozás: földműves
  Toldi Kálmán első nejétől született fia. Legényember.
1944 novemberében titokzatos körülmények között tűnt el. Családja síremlékén a feltüntetett neve és fényképe is tanúsítja, ismeretlen helyen, tömegsírban van örök nyugvóhelye.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

618. Toldi József
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Középkorú. Nős, négy kiskorú gyermek. édesapja.
1944 novemberében fiatal szerb fegyveres partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

619. Tölgyesi István – Mengyi
  Foglalkozás: földműves
  25 év körüli. Anyja Etel. Nős, gyermektelen.
Honvédszökevényként jött haza karácsony táján, de Szenttamáson elfogták szerb fegyveresek, és nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

620. Tolnai András
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

621. Tolnay András Id.
  Foglalkozás: kovácsmester
  50 év körüli. András és Kovács Zsuzsanna fia. Nős. Felesége Gombos Zsuzsanna, két felnőtt gyermek édesapja. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták a súlyosan rokkant felesége mellől, s többé nem adott magáról életjelt. Fia a háborúban maradt, leánya meg egész fiatalon lett hasonló módon özvegy. Minden ingó és ingatlan vagyonát bíróságilag lefoglalták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

622. Tormási Ferenc
  Születési Idő: 1918
  Foglalkozás: napszámos
  Apja Bálint, anyja Amália. Nőtlen.
1944 őszén nyomtalanul eltűnt. 1970-ben testvérhúga, Alagyiné Tormási Julianna nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

623. Török (vagy Terék) Julianna
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

624. Török Júlia
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

625. Tóth ... bácsi
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású nős férfi, feleségével együtt hurcolták el a szerb fegyveresek, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

626. Tóth György
  Foglalkozás: szobafestő
  Középkorú.
1944 novemberében nyomtalanul eltűnt. Családi állapota, illetve gyermekei száma és sorsuk további alakulása ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

627. Tóth ifj. Sándor
  Foglalkozás: földműves
  30 év körüli. Apja Sándor.
Édesapjával együtt Jelo Kurjački hurcoltatta el szerb fegyveresekkel, és többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

628. Tóth István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

629. Tóth István
  Születési Idő: 1915
  Foglalkozás: munkás
  Anyja Rajda Franciska. Nőtlen.
1944 szeptemberében vonult be a honvédség Gpe.e.törzsszd.-hoz A felvidéki védelmi vonal szovjetek általi karácsony napi áttörése és felszámolása után 1944. december 27-én Bajtánál leszakadt csapattestéről, és eltűnt. Szökve érkezett meg Szenttamásra, ott lefogták, majd Óbecsére és végül Szabadkára vitték az OZNA-ra. Később szabadult szenttamási fogolytársa ott látta utoljára. Többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

630. Tóth István
  Foglalkozás: favágó
  53 éves. Kivégzésének helye és ideje ismeretlen. Elképzelhető, hogy Tóth István neve többször szerepel a szenttamási kivégzettek névsorában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

631. Tóth István
  Foglalkozás: földműves
  53 éves. Kivégzésének helye és ideje ismeretlen. Elképzelhető, hogy Tóth István neve többször szerepel a szenttamási kivégzettek névsorában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

632. Tóth István – Csütörtök
  Foglalkozás: gazdálkodó
  45 év körüli.
1944 novemberében tűnt el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

633. Tóth István – Stefán
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi, akinek eltorzított neve Tot Stefan-ként került a likvidált személyek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

634. Tóth János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

635. Tóth János
  Foglalkozás: földműves
  25 év körüli, nőtlen. Pál fivére.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

636. Tóth János – Csosza
  Foglalkozás: földműves
  25 év körüli. Nőtlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

637. Tóth János – Csütörtök
 
Tóth János – Csütörtök
Foglalkozás: gazdálkodó
50 éves. Nős, négy felnőtt gyermek édesapja.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Fivérét is elhurcolták akkor.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
638. Tóth Lajos
 
Tóth Lajos
Foglalkozás: gazdálkodó
64 éves.
1944 késő őszén titokzatos körülmények között eltűnt hajlékából. Családja és vagyona sorsának további alakulása a feledés homályába veszett.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
639. Tóth Lajos – Likár
 
Tóth Lajos – Likár
Foglalkozás: földműves
62 éves.
1944 őszén hatósági idézésre távozott el hajlékéból, s többé nem adott életjelt magáról. Családja és vagyona sorsának további alakulása a feledés homályába veszett.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
640. Tóth Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

641. Tóth Mihály
  Foglalkozás: gazdálkodó
  63 éves. Apja János. Nős. Felesége Molnár Teréz, hét felnőtt gyermek édesapja.
1944 novemberében szerb hatósági idézésre távozott el hajlékából a községházára, de onnan soha többé nem tért haza. Neje 1960-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

642. Tóth Mihály
  Születési Idő: 1883
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja Ignác. Nős, gyermekei száma ismeretlen.
1944 novemberében tűnt el nyomtalanul. A JSZNK Hivatalos Lapjának Hirdető része közölte holttá nyilvánítását.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

643. Tóth Mihály
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

644. Tóth Sándor
  Foglalkozás: bérgazdálkodó
  55 éves. Nős, négy felnőtt gyermek apja.
1944 novemberében szerb szomszédasszonya, Jelo Kurjački hurcoltatta el a fiával együtt, akinek egyébként magányos özvegysége idején magyar időben oly rengeteget segítettek a mezőgazdasági munkában. Elhurcolása után többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

645. Tóth Sándor – Ugyonka
  Foglalkozás: napszámos
  Középkorú. Nős, a néhai vak harangozó édesapja.
1944 novemberében szerb hatósági idézésre távozott hazulról, és többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

646. Tóth Sztefan
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

647. Tóthné … néni
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású, férjezett nő, férjével együtt hurcolták el szerb fegyveresek, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

648. Trenka Tavaszi Teréz – Glavics
  Id. Trenka Teréz 30 év körüli hajadon leánya, a három Glavics fivér testvérhúga.
1944 novemberében őt is fegyveres fiatal szerb partizánok hurcolták el hajlékából ismeretlen irányba, és soha nem tért haza. Eltűnt nyomtalanul, életjelt sem adott magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

649. Trenka Teréz
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

650. Trenka-Tavaszi István – Glavics
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Anyja Trenka Teréz. Nőtlen.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

651. Trenka-Tavaszi József – Glavics
  Születési Idő: 1906
  Foglalkozás: napszámos
  Anyja Glavics Teréz. Nős. Felesége Simonyik Teréz, egy kiskorú leánygyermek édesapja.
1944 szeptemberében SAS-behívóra bevonult a honvédséghez. A felvidéki védelmi vonal karácsony napi szovjet áttörése és szétverése során bal combján megsebesült, s karácsony másnapján így leszakadt csapattestétől, a Szt. László ho.gr.e.-ről. Sebesülten hazaszökve itthon szerb fegyveres partizánok elhurcolták, és többé nem adott életjelt magáról. Novemberben elhurcolt feleségének és három testvérének tragikus sorsára jutott. „39 éves, elvitték a partizánok, likvidálva” – olvasható a neve melletti széljegyzetből.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

652. Trenka-Tavaszi Józsefné Simonyik Teréz – Gombos
  Foglalkozás: háziasszony
  35 éves, egy kiskorú leányka édesanyja, a „Gombos Julcsa” lánya.
1944 novemberében két szerb partizán suhanc kísérte el hajlékéból, rászegezett puskákkal, férje háborús távolléte idején. Soha többé nem tért vissza gyepsori házukban sírdogáló kislányához, nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

653. Trenka-Tavaszi Mihály – Glavics
  Foglalkozás: napszámos
  36 éves. Anyja Glavics Teréz. Nőtlen.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok hurcolták el otthonából ismeretlen irányba, és soha nem tért haza. Nyomtalanul eltűnt, és többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

654. Uglik József
  Születési Idő: 1914
  Foglalkozás: földműves
  Apja József, anyja Vörös Anna. Nős. Felesége a csurogi Bakos Mária, gyermekük nem volt.
1944 őszén, közvetlenül a fordulatot megelőzően a szüleinél, mostohaapja szenttamási tanyáján húzódott meg feleségével, amíg a front elvonul, és lenyugszanak a kedélyek. Novemberben, amikor a mostohaapja elhurcolására érkezett szerb fegyveresek őket is a tanyán érték, nemcsak a mostohát és annak szintén ott a tanyán meghúzódó vejét, hanem őt és feleségét is bevitték a szenttamási községházára. Kínvallatása során, amikor a szenttamási verőlegények megtudták, hogy Csurogon községi kocsisként dolgozott, nyomban odaszállították őket. További kínzás után végignézették vele saját udvarában feleségének fejszével történő lefejezését, majd Újvidékre szállították az OZNA-ra. Ott tovább kínvallatták, majd rövid úton halálra ítélték és Csurogon nyilvánosan kivégezték, aminek végignézésére 1945 elején anyját is odahurcolták Szenttamásról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

655. Uglik Józsefné Bakos Mária
  Foglalkozás: háziasszony
  25 éves.
Közvetlenül a fordulat előtt férjével annak szenttamási mostohaapja tanyáján húzódtak meg a frontvonal vészfellegének átvonulási idejére, a szenttamási szerb fejvadászok azonban a mostoha tanyáját is sorba vették razziáikkal, és az idős tanyás gazdán kívül elhurcolták még annak szintén nála, a tanyán meghúzódó vejét, továbbá őket is a szenttamási községházára. Kínvallatásuk során a verőlegények megtudták, hogy ők csurogiak, s hogy a háború alatt ott éltek. Oda szállították őket, s további kínvallatás után őt is és férjét is saját házuk udvarára hurcolták. Férje meg néhány odaterelt szomszéd szeme láttára a hajánál fogva tuskóra feszítették a nyakát, arccal fölfelé, hogy lássa, hogyan sújt le nyakára a kivégző fejsze. Anyósának később a haláltábort megjárt csurogi ismerősei mondták el a szadista kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságot.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

656. Újvári Mihály
  Foglalkozás: kereskedő és mozitulajdonos
  38 éves. Nős. Felesége. Tüski Ilona.
1944 októbere végén szerb fegyveresek elhurcolták nejével együtt, s rettenetesen összeverve, letépett vagy szétroncsolt körmökkel engedték őket haza azzal, hogy nyomban tűnjenek el, mert ha még egyszer előállítják őket, halál vár rájuk. Súlyos sérüléseik és sebeik ellenére még azon az éjjelen el is menekültek, minden valóságukat hátrahagyva a könnyű prédára leső csőcseléknek, amely aztán szét is lopta mindenüket. Bácsalmáson azonban a menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok egyik csoportja rájuk akadt, őt is, nejét is és teherautóba rakva elhurcolták, s többé nem adtak életjelt magukról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

657. Újvári Mihályné Tüski Ilona
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli. Ellentmondó vallomások szerint gyermektelen, illetve egy fiúgyermek édesanyja. 1944 októbere végén szerb fegyveresek elhurcolták férjével együtt, s rettenetesen összeverve, letépett vagy szétroncsolt körmökkel engedték őket haza azzal, hogy nyomban tűnjenek el, mert ha még egyszer előállítják őket, halál vár rájuk. Súlyos sérüléseik és sebeik ellenére még azon az éjjelen el is menekültek, minden valóságukat hátrahagyva a könnyű prédára leső csőcseléknek, amely aztán szét is lopta mindenüket. Bácsalmáson azonban a menekülttáborokban razziázó fegyveres szerb partizánok egyik csoportja rájuk akadt, őt is, férjét is és teherautóba rakva elhurcolták, s többé nem adtak életjelt magukról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

658. Varga Ferenc
  Foglalkozás: gazdálkodó
  41 éves. Nős. Felesége Szögi (Lázi) Amál, két tizenéves gyermek édesapja.
1944 őszén hazaszökött a honvédségtől, de nemsokára helybeli fiatal szerb fegyveresek elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Feleségét két gyermekével elűzték otthonából, és átdobták Magyarországra, házát kifosztották, s telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

659. Varga István
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

660. Varga István
  Foglalkozás: borbély, nemzetőr, majd községi rendőr
  32 éves. Nős, gyermektelen.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták begluki (ma Br. Radičević u.) házából. Két társával a korábbi római katolikus plébánia épülettel átellenben levő egykori katolikus iskola kerítésfalához állítva, nyilvánosan, golyó által végezték ki. Fegyveres szerb partizánok a vasárnapi nagymiséről haza induló híveket oda terelték nézőnek. Tetemüket egész napon át ott hagyták vérbe fagyva feküdni, megfélemlítő üzenetként. Este, sötétedés előtt, koporsók nélkül, dögszállító sintérkocsira dobálva szállították el őket ismeretlen helyre. Fiatal feleségét elűzték hajlékából, házukat telepes partizánoknak osztották ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

661. Varga István
  Foglalkozás: munkás
  35 éves. József és Zsemle Teréz fia. Kivégzésének helye és ideje ismeretlen. Elképzelhető, hogy Varga István neve többször szerepel a szenttamási kivégzettek névsorában.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

662. Varga István – Haluska
  Foglalkozás: földműves
  Középkorú.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt. Az OZNA óbecsei, majd szabadkai tömlöcében vele együtt sínylődő, később kiszabadult szenttamási cellatársa látta utoljára, mielőtt végleg nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

663. Varga István – Húsos
 
Varga István – Húsos
Foglalkozás: gazdálkodó
53 éves. Nős. Felesége Erzsébet, két felnőtt gyermek édesapja.
1944 őszén, novemberében elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
664. Varga István – Martinec
  Foglalkozás: földműves
  45 év körüli.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

665. Varga István – Slehonya
  Foglalkozás: földműves
  40 év körüli. Apja György, anyja Schleder Mária. Nős, egy kiskorú leánygyermek édesapja.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

666. Varga István (Húsos)
  53 éves. A becsei OZNA vitte el.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.;
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

667. Varga József – Slehonya
  Foglalkozás: földműves
  26 év körüli.
1945 elején hadifogságból hazatérőben az OZNA emberei letartóztatták, szabadkai tömlöcükben látták utoljára a szenttamási cellatársai, de hazatérésük után Szenttamáson már nem. Nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

668. Varga Mihály
  Foglalkozás: földműves, nemzetőr
  29 éves.
1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

669. Varnja Miša Mihalj
  Születési Idő: 1916
  Kivégzés időpontja: 1945. április 5.
  Mihalj fia. Szerb nemzetiségű. Kivégzésének helye ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

670. Varnyú István
  Foglalkozás: földműves
  28 éves. Nős. Felesége Gyurák Julianna, egy kisfiú édesapja.
1944 szeptemberében dobszóra bevonult a honvédséghez, de novemberben már megszökött. Szabadkáig jutott, amikor ott elfogták a partizánok, s azóta nem adott életjelt magáról. Időközben Szenttamáson is halálra keresték, s eközben kocsiját, lovát elvitték feleségétől, akit állandóan zaklattak férje holléte miatt, s aki, hogy meneküljön a zaklatások elől, férjhez ment valahova vidékre, és kikerült fiával a vallomástevők látóköréből. Fivérét is elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

671. Varnyú Mihály
  Foglalkozás: napszámos
  30 év körüli. Nős. Felesége Flóris Vica, három kicsiny gyermek édesapja.
Nemzetőrként fivérével együtt 1944 októberében az elsők között hurcolták el szerb fegyveres partizánok, s többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

672. Vasas Mária
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú nő, aki 1944 novemberében tűnt el nyomtalanul hajlékéból. 1975-ben rokoni kapcsolatokból vagy vagyonjogi viszonyokból eredően Greguss Erzsébet nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

673. Vitsek Ferenc
 
Vitsek Ferenc
Születési Idő: 1919
Foglalkozás: gazdálkodó
Apja Urbán, anyja Varga Julianna. Nőtlen. 1944 augusztusában vonult be a honvédséghez Topolyára, a huszárokhoz. Szeptemberben és októberben még jelentkezett egy-egy tábori lapon családjának, novemberben viszont már Szabadkán látták, a partizánok és az OZNA fogságában, majd nyomtalanul eltűnt. Vitsek Urbánné özvegy Varga Julianna 1964-ben nyilváníttatta holttá.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
674. Vituska Antal
  Ismeretlen életkorú és foglalkozású, nős férfi, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén az akkor még Mohol–Kishegyes–Szenttamás hármashatárnál elterülő brazíliai tanyavilágban garázdálkodó mileševói-szenttamási fegyveres szerb „partizánok” által összefogdosott és gyalog Szenttamásra hajtott békés tanyasi magyar férfiak nyolctagú csoportjához tartozott, amelynek azután Szenttamáson örökre nyoma veszett, egy sem tért vissza többé családjához, s életjelt sem adott többé magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

675. Vituskó Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

676. Vörös id. Istvánné Fero Piroska
  Foglalkozás: háziasszony
  38 év körüli, három kiskorú gyermek édesanyja.
1944 decembere elején az elkésett őszi termény betakarítására erőszakkal mozgósított magyarok egyik kényszermunkabrigádjából, kinn a határban, a kukoricatörők közül, az egész brigád szeme láttára parancsolta fel két kiskorú gyermekével együtt a kocsiderékba és bilincselte egymáshoz Ozren Debeljački, a fegyveres pék-rendőr, s hurcolta el őket a községi kocsival Szenttamásra, a községházára, feltehetőleg nyilasságért. Nyomtalanul eltűnt kiskorú fiával együtt, s nem adott magáról többé életjelt egyedül otthon maradt 10 év körüli kislányának. Férje ugyanis honvédként odavolt a háborúban.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

677. Vörös István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

678. Vörös István ifj.
  Foglalkozás: napszámos
  18. évében járó legény. Apja István, anyja Feró Piroska.
1944 decembere elején édesanyjával és húgával együtt elhurcolták. Azóta nem látta senki, és életjelt sem adott magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

679. Vörös József
 
Vörös József
Foglalkozás: gazdálkodó
43 éves. Nős, két felnőtt leány apja első nejétől, néhai Kovács Ilonától és egynek a másodiktól, Halla Rozáliától, egynek meg nevelőapja.
1944 októbere közepén szervezte a magyar állami alkalmazottak menekítésére az egyik utolsó kocsikaravánt, s annak egyik fegyveres kísérője és védelmezőjeként családját is átmenekítette Magyarországra, mostohafia kivételével, aki később ment utánuk, lányai viszont utóbb visszaszöktek, mert odaát nem találták meg honvéd jegyeseiket. Egyik leánya, és mások elmondása szerint a másik is, a szorosan még le nem zárt határon át-átruccanó, s a menekülttáborokban Magyarországon is razziázó fegyveres szerb partizánok felkutatták, elfogták és újév táján hazatoloncolták. Azóta nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
680. Vörös Mária
  Foglalkozás: napszámos
  16 éves. Partizánok vitték el.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.;
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

681. Vörös Mária
  16. életévében járó hajadon. Apja István, anyja Feró Piroska. 1944 decembere elején édesanyjával és kiskorú bátyjával együtt elhurcolták. Azóta nem látta senki, s életjelet sem adott magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

682. Vörös Mátyás
  Kivégzésének helye és ideje ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

683. Vörös Péter
  Születési Idő: 1906
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja Lajos, anyja Espergel Erzsébet. Nős. Felesége Malatin Anna, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 szeptemberében dobszóra bevonult a honvédség Szt. László ho.gr.e-hez Pápára, s a felvidéki védelmi vonal szovjetek általi, karácsony napi áttörése és szétverése után 1944. december 26-án Bajtánál leszakadt hadtestétől és eltűnt. Tulajdonképpen sebesülten több szenttamási bajtársával szovjet hadifogságba került, s onnan harmadmagával, Gertnerrel és Hustyival hamarosan megszökött. Éhen, hófúvásban, egymást támogatva egyheti gyaloglás után már a magyar–jugoszláv határon is átérve, szerb fegyveres partizánok elfogták, s a tőlük való szökési kísérlet közben halálos golyótalálat érte. Özvegye 1963-ban nyilváníttatta holttá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

684. Vörös Péter
  Foglalkozás: gazdálkodó
  30 éves. Nős. Felesége Vicuska, egy karonülő kisgyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveres partizánok elhurcolták, kínvallatták, majd vasúton szállították valahova, miközben ő ellenszegült. Félholtra verték. Társai szerint már holtan kidobták a robogó vonatból. Többé nem adott magáról életjelt. Családját később kiűztek házából, kitoloncolták az országból.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

685. Vörös Piroska
  40 éves. Partizánok elhurcolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

686. Vörös Piroska szül.: Tóth
  Születési hely: Szenttamás
  Születési Idő: 1903
  1958-ban holttá nyilvánították.
  Forrás: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

687. Vörösné Tóth Piroska
  Születési Idő: 1903
  Ismeretlen foglalkozású és családi állapotú.
1944 őszén, „a felszabadulás után ismeretlen fegyveres férfiakkal ismeretlen irányba távozott el hazulról, s nyomtalanul eltűnt” – áll az illetékes bíróság 1958-ban meghozott holttá nyilvánító végzésében.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

688. Wagner Fülöp
  Foglalkozás: mozitulajdonos, rádió- és kerékpár-kereskedő
  43 éves, sváb származású. Nős. Felesége Lévay Mária, két tizenéves kiskorú gyermek édesapja. 1944 novemberében fegyveres szerb partizánok elhurcolták, többé nem hallott felőle senki. Nejét kiskorú gyermekével elűzték otthonából, majd kitoloncolták az országból, üzletét és lakását kifosztották, ingatlanait elkobozták, és telepeseknek osztották ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

689. Wolf Simon
 
Wolf Simon
Foglalkozás: kereskedő
65 éves, sváb származású.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, és nyomtalanul eltűnt. Vagyonát szétlopták, házát szerb „harcosnak” osztották ki.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
690. Zabik József
 
Zabik József
Foglalkozás: magántisztviselő
40 éves. Nős. Felesége Győri Krisztina, két kiskorú gyermek édesapja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták feleségével együtt, két alvó gyermeke mellől, és nyomtalanul eltűnt. Gyermekeit elűzték hajlékából, és kitoloncolták az országból.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
691. Zabik Józsefné Győri Krisztina
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli, két kiskorú gyermek édesanyja.
1944 őszén szerb fegyveresek elhurcolták férjével együtt, két alvó gyermeke mellől, és nyomtalanul eltűnt. Gyermekeit elűzték hajlékukból, és kitoloncolták az országból.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

692. Zabos Ferenc
  Születési Idő: 1895
  Foglalkozás: gazdálkodó
  Apja András, anyja alázs Piroska. Nős, három gyermek édesapja.
„1944 őszén, a Vörös Hadsereg bevonulása után nyomtalanul eltűnt” – áll az illetékes bíróság 1951-ben meghozott holttá nyilvánító végzésében.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

693. Zakó Péter
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

694. Zatkó/Zakó Péter
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi, akinek helyesen talán Zákó v. Zatkó a vezetékneve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

695. Zeller Tamás
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

696. Zóki Ferenc
 
Zóki Ferenc
Születési Idő: 1910
Foglalkozás: szobafestő és vendéglős
Apja Ferenc. Nős. Felesége Tojzán (Csonka) Etelka, gyermektelen.
1944 októbere végén azok a Popov fivérek hurcolták el a partizánokkal, akiknek anyjától, Ninától megvette feleségével házukat és kocsmájukat. Őt nyomtalanul eltüntették, nejét meg kitoloncoltatták az országból Magyarországra, hogy ellenérték nélkül ismét övék legyen az eladott ingatlan és üzlet.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
697. Zombori Béla
 
Zombori Béla
32 éves. Apja Mihály, anyja Horváth Julianna. A brazíliai-kutatasi tanyavilágban élő nőtlen fiatalember. A környéken garázdálkodó és razziázó mileševói és szenttamási szerb fegyveres partizánok fogták el és hurcolták előbb Mileševóra, ahol többek elmondása szerint napokon át kegyetlen kínzásoknak vetették alá, majd 1944 decembere elején bátyjával és még hat brazíliai-kutasi magyar férfival elhajtották gyalog Szenttamás irányába, és soha többé nem tért vissza, életjelt sem adott magáról.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
698. Zombori Géza
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

699. Zombori Géza
  Ismeretlen életkorú, foglalkozású és családi állapotú férfi.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

700. Zombori Gyula
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

701. Zombori Gyula
 
Zombori Gyula
Születési Idő: 1908
Foglalkozás: szűcsmester
Apja Mihály, anyja Horváth Julianna. Nős. Felesége Burány Ilona, két kiskorú és egy születendő gyermek édesapja.
1944 decembere elején a brazíliai-kutasi tanyavilágban garázdálkodó és razziázó fiatal szenttamási-mileševói szerb fegyveresek többször is Mileševóra idézték, majd kínvallatás után elengedték, de végül is benn fogták, mert menteni próbálta a már napokon át kínozva vallatott testvéröccsét. Abban az időben Brazíliából 8 magyar férfit hurcoltak el, vertek össze és kínoztak meg Mileševón, s indították őket fegyveres kísérettel az Óbecse-Péterréve felé vezető országúton. Neje egy darabon futott is a halálba menetelő csoport után, és sírva kérlelte a fegyvereseket férje elengedésére. Luka (Đumić, vagy Đurić – P. J. megj.) nevű vezetőjük azonban gőgösen azt válaszolta az előrehaladott állapotban levő asszonynak, hogy „hiába is rimánkodik, ő – mármint Luka – addig úgysem nyugszik, amíg a zokniján levő csíkig nem gázol magyar vérben.” A hozzátartozók következtetése helyesnek bizonyult. A mai Dreánál Szenttamás felé fordították őket, így a több száz mártírhalált produkáló közép-bácskai vérfürdő tömegmészárlásainak színhelyén lettek a brazíliaiak is áldozattá. Mindannyian eltűntek, senki sem adott magáról további életjelt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
702. Zóni János
 
Zóni János
Foglalkozás: földműves
63 éves. Nős, családos ember.
A honvédbevonuláskor nemzetőr volt. 1944 novembere elején idézésre távozott el hazulról, s többé nem tért vissza, nyomtalanul eltűnt.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
703. Zóni József
 
Zóni József
Foglalkozás: gazdálkodó földbirtokos
55 éves. Nős, családapa.
1944 novembere elején szerb fegyveres partizánok elhurcolták, s többé nem tért haza, és életjelt sem adott magáról. Zóni Anna indítványára 1965-ben nyilvánították holttá.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
704. Zotin (Jove) Stanka
  Kémkedéssel vádolták. Kivégzésének helye és ideje ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

705. Zsellér Ferenc
  Foglalkozás: mezőgazdasági munkás
  Középkorú. Nős, családos ember, gyermekei száma ismeretlen.
1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, és többé nem adott magáról életjelt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia.

706. Zsellér Ferencné
  Férjével együtt hurcolták el otthonukból. Kivégzésének helye és ideje ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

707. Zsellér Tamás
  Foglalkozás: gazdálkodó, nemzetőr
  40 év körüli. Nős. Felesége csurogi. 1944 októbere végén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s nyomtalanul eltűnt. Feleségének további sorsa ismeretlen, senki sem tudott róla a razzia után.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.