Délvideéki Kutató Központ

Magyarkanizsa
A szovjet hadsereg érkezése előtt a határvadászok október 7-éről 8-ra virradóra hagyták el a várost, hátrahagyva 11 honvédet a kaszárnya védelmére. Október 8-án a szovjet egységekkel karöltve szerb nemzetiségű partizánok is érkeztek Kanizsára. A bevonulást követően a 11 hátrahagyott magyar honvéd megadta magát. A szovjetek azonnal lelőtték és a kaszárnya garázsában elásták őket. A városházán lelőtték az egyetlen ittmaradt rendőrt, Sipeki Pált – neki azokban a napokban fia született, és ezért nem ment el a városból.
A kanizsai magyarok sorsáról egy helyi szerbekből alakult „Tízes Tanács” döntött. Hét név maradt meg az emlékezetekben: Tatic Aleksandar (főjegyző), Terzin Nenad (cipész), Bogosavljev Luka (jómódú földműves), Bakalic Milan (kereskedõ), Bakalic Aleksandar (könyvkerskedő), Ugranov Milan és egy Tatic nevű dobos. Más visszaemlékezõk szerint Bogosavel, Karapandžic, Ugranov, Bakalic, Grubin Savo, Šumanac, Agbaba, Milutinovic. Ők szabták meg, hogy kit kell összeszedni és lehajtani a helyi magyarok közül a városháza pincéjébe.
A végrehajtók pedig: Nikola Radakovic, Svetozar Kneževic Baco, Mihajlo Oluški, Ugranov Dušan, Grubin Savo, Preradovic Milutin, J. Aleksandar, Sekulic Momcilo, Pajo Rus, Preradovic Persida, Kordovan Dragica, Terzin Dušan, Tatic Bato, Bošnjak Mile, Tatic Verica, Bata Dezsőné (szül. Schüller Maca).
Az elfogottak nagy részét a pincében agyonkínozták. Őket éjszakánként hordták ki a Tisza menti erdőbe. Tetemeiket tömegsírokba dobálták. Az ilyen szállítmányok mindennaposak voltak, ezért a sírt be sem temették, csak mésszel öntözték le a hullákat. A város kocsisa, Almási Mátyás később mesélte, hogy a városháza pincéjében agyonvert emberek hulláit az éj leple alatt vele szállíttatták a Tisza mellett kiásott árkokba. Sok áldozatot az éjszaka folyamán kihajtották a tömegsírhoz és lelőtték.
Magyarkanizsán három tömegsír található. Egy nagyobb 60-70 és két kisebb 20-20 kivégzett magyar tetemével. Ezen kívül vannak sírok ismeretlen helyeken is. Az agyonvert áldozatok elszállítását és elhantolását ugyanis a végrehajtók időnként egy Pajo Rus nevű grúz cigányra bízták, aki a rábízott hullákat időnként nem vonszolta le a Tisza melletti lövészárkokba, hanem mindjárt a városháza alatti peremerdőben (akkor kőrisfa erdő volt) hantolta el.
Forrás: 
Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, Szeged, 2007.
vissza
Mártírok
A lista:  nem teljes
1. Almási János

2. Apró István
  Foglalkozás: kereskedő

3. Apró Lukács

4. Apró Sándor
  Foglalkozás: cipész
  A magyarkanizsai városháza pincéjében tartották fogva. Kiszabadult, de a bent kapot verésbe, kínzásokba hamarosan belehalt.

5. Bagi ...
  Foglalkozás: földműves
  A magyarkanizsai városháza pincéjében tartották fogva. Kiszabadult, de a bent kapot verésbe, kínzásokba hamarosan belehalt.

6. Bagi Antal
 
Bagi Antal
Születési hely: Kanizsa
Születési Idő: 1900
A magyarkanizsai városháza pincéjében agyonkínozták. Gyilkosai "Sztálin" kesztyűt vágtak neki. Ez abból állt, hogy mindkét oldalát a has és a bordák tájékán felvágták, kezét sóba, paprikába mártatták, majd bedugatták a felvágott sebbe.
7. Bagi Vince
  Foglalkozás: hentes

8. Bakota Ferenc

9. Bakota József

10. Balázs István

11. Bata Antal

12. Bata József

13. Bata Lajos
  Foglalkozás: nemzetőr
  33 éves

14. Bata Péter
  Születési Idő: 1890
  Foglalkozás: rakodómunkás

15. Berecz István
  Születési Idő: 1907
  Foglalkozás: kereskedő

16. Bicskei Mihály
  Születési Idő: 1884

17. Bús György

18. Cérna András

19. Csanádi Vilmos

20. Csépe Antal

21. Cseszkó István
  Születési Idő: 1909

22. Csikós János
  Foglalkozás: munkás

23. Csiszári János

24. Domonkos Gyula
  Születési Idő: 1894
  Foglalkozás: gazdálkodó

25. Dukai Pál

26. Filip István

27. Gajda József

28. Gubás János
  Foglalkozás: hentes
  A magyarkanizsai városháza pincéjében tartották fogva. Kiszabadult, de a bent kapot verésbe, kínzásokba hamarosan belehalt.

29. Gyalús Lajos

30. Gyulai Lajos

31. Gyulai Vince
  Születési Idő: 1897
  Foglalkozás: hentes
  A magyarkanizsai városháza pincéjében tartották fogva. Kiszabadult, de a bent kapot verésbe, kínzásokba hamarosan belehalt.

32. Harmath Péter
  Születési Idő: 1910
  Foglalkozás: kovács

33. Harmath Tamás
  Foglalkozás: bognár

34. Kávai Miklós
  Születési Idő: 1870
  Foglalkozás: földmûves

35. Kiss Miklós
  Születési Idő: 1908
  Foglalkozás: férfiszabó

36. Kókai Lajos
  Születési Idő: 1910
  Foglalkozás: munkás

37. Koleszár (oromi)

38. Koncz István

39. Kosányi György
  Születési Idő: 1898
  Foglalkozás: papucsos

40. Kosányi Imre
 
Kosányi Imre
Születési Idő: 1909
Foglalkozás: bocskoros
A magyarkanizsai városháza pincéjében agyonkínozták. Körmei alá szögeket vertek.
41. Kossányi Ferenc
  Foglalkozás: kereskedő

42. Kostyán Antal
  Születési Idő: 1906
  Foglalkozás: mezőőr

43. Kovács (Kovan) Miklós

44. Kovács Ferenc

45. Kovács Imre
  Születési Idő: 1910
  Foglalkozás: vendéglős

46. Kovács János

47. Lonti Gábor

48. Losonc István
  Születési Idő: 1899
  Foglalkozás: gyepmester

49. Medgyesi István
 
Medgyesi István
Születési Idő: 1897
Foglalkozás: építõvállalkozó
a magyar idõben tagja volt a Városi Tanácsnak, ezért a magyarkanizsai városháza pincéjébe zárták. Pár nap múlva hazaengedték, késõbb azonban ismét behívatták, és sohasem tért haza.
50. Milutinovics Gábor
  Születési Idő: 1906
  Foglalkozás: kereskedő

51. Molnár Antal

52. Muhi Ferenc
  Születési Idő: 1896
  Foglalkozás: földmûves

53. Nacsa József
 
Nacsa József
Születési Idő: 1897
54. Nagy György
  Születési Idő: 1914
  Foglalkozás: földmûves

55. Nagy József
 
Nagy József
Születési Idő: 1895
Foglalkozás: villanyszerelő
56. Novák Lajos

57. Papp János

58. Rajics Sándor
  Születési Idő: 1902
  Foglalkozás: vendéglős

59. Rekecki János
  Születési Idő: 1904
  Foglalkozás: vendéglős

60. Remete Sándor

61. Sarnyai Mihály

62. Sipeki Pál
  Születési Idő: 1913
  Foglalkozás: rendőr

63. Sóti Dezsõ

64. Sóti Imre

65. Szabó Dénes
 
Szabó Dénes
Születési Idő: 1893
Foglalkozás: plébános
Miután a városháza pincéjébe zárták, folyamatosan kínozták. Egy helyi partizánnak mondott nő szexuális kapcsolatra akarta kényszeríteni. Amikor a szent életû pap erre nem volt hajlandó, a szadista nõ gúnyolódások közepette levágta hímvesszõjét és beletömte a szájába.
66. Szakai János

67. Szecsei István

68. Szilágyi Jenõ János
  Születési Idő: 1888
  Foglalkozás: kereskedő

69. Takács György
  Születési Idő: 1914
  Foglalkozás: munkás

70. Teleki Béla
  Születési Idő: 1902
  Foglalkozás: molnár, gépész

71. Terteli Ferenc

72. Tóth István

73. Tóth János
  Születési Idő: 1908
  Foglalkozás: favágó

74. Újvári Vilmos

75. Vajda András
  Születési Idő: 1880
  Foglalkozás: cipész

76. Vitéz Ferenc
 
Vitéz Ferenc
Születési Idő: 1874
Foglalkozás: gazdálkodó
77. Vörös András