Délvideéki Kutató Központ

Bibliográfia
 •  Forró Lajos: Megszavazták a lincselést. In Csorba-Matuska-Ribár 2004, 129-150. o.
 •  Zoran Janjetović: Between Hitler and Tito. The Disappearanee of the Vojvodina Germans. Beograd, 2000.
 • Dokumenti iz istorije Jugoslavie. IV. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata. Szerk.: Prof. Dr. Miodrag Ð. Zečević – Jovan P. Popović. Beograd, 2000.
 • Források a Délvidék történetéhez. [szerk. Csorba Béla] Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1997-1999.
 • Istina… Međunarodni naučni skup. Skupstina AP Vojvodine. Novi Sad, 2004. 101.
 • Magyar tragédia 1944-1947. [Szerk.: Schmidt Mária, Halmy Kund], XX . Század Intézet, Budapest, 2011.
 • Mementó 1944-1945. [szerk. Szabó József], Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010.
 • Mementó. [szerk. Dr. Bogner István – Sinkovics Ferenc] Szabadka, Az 1944-ben kivégzettek Szabadka város történelmi Emlékbizottsága, 2003.
 • Ötvenezer magyar vértanú, tudósítás a jugoszláviai magyar Holocaustról, 1944-1992. [szerk. Kubinyi Ferenc]. Budapest, Argos, 1993.
 • Rémuralom a Délvidéken: tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenes atrocitásokról. [... szerk. Csorba Béla, Matuska Márton, Ribár Béla]. Újvidék, Atlantis, 2004.
 • Saopštenja zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. 1941–1944. Novi Sad, 1946.
 • Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése 1945. Szerk.: Gosztonyi Péter. Bp., 1990.
 • Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. Budapest, BIP, 2002
 • A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, SZTE Törttud. Doktori Isk., 2010.
 • A. Sajti Enikő: Délvidék, 1941-1944: A magyar kormányok délszláv politikája. Budapest, Kossuth, 1987.
 • A. Sajti Enikő: Hungarians in the Voivodina 1918-1947. New York, Columbia University Press, 2003.
 • A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947, Budapest, Napvilág Kiadó, 2004.
 • A. Sajti Enikő: Josip Broz Tito. Budapest, Pannonica, 2000.
 • A. Sajti Enikő: Kényszerpályán: magyarok Jugoszláviában, 1918-1941. Szeged, Hispánia, 1997.
 • A. Sajti Enikő: Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Szeged, JATE, 1991.
 • A. Sajti Enikő: A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái, 1944-1947. In: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században: tanulmányok. [szerk. Egry Gábor, Feitl István]. Budapest, Napvilág, 2005. 214-222.
 • A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény: Magyarország és Jugoszlávia 1945-1947. In: Bennünk élő múltjaink: történelmi tudat - kulturális emlékezet. [szerk. Papp Richard, Szarka László]. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. 203-210.
 • A. Sajti Enikő: Hány magyar áldozata volt a partizánmegtorlásoknak a Délvidéken? Historiográfiai áttekintés. In: Limes, 2009/3. sz. 117-132.
 • A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947. In: Volt egyszer egy ország: Jugoszlávia létrehozása és széthullása. Tóthfalu, Logos, 2003. 101-121.
 • A. Sajti Enikő: Még hidegebb napok. Megtorlás a Délvidéken. In: Rubicon, 2009/5, 30-38.
 • A. Sajti Enikő: Mit tudunk a „még hidegebb napok”-ról? A délvidéki megtorlás magyar áldozatai. In: História 2010/1-2, 37-43.
 • A.Sajti Enikő: Megtorlás vagy konszolidáció? Délvidék 1941-1944. In: The Holocaust in Hungary: fifty years later. [ed. by Randolph L. Braham a. Attila Pók.] New York, Rosenthal Inst. for Holocaust Studies, 1997. 379-388.
 • Ádám István - Csorba Béla - Matuska Márton - Ternovácz István: A temerini razzia. Temerin, VMDP Történelmi Bizottsága, 2001.
 • Baki Ferenc - Vébel Lajos: A Petőfi-brigád: visszaemlékezések. Novi Sad, Forum, 1968
 • Bakos Pál: Zsablya, 2005. november 5.: megemlékezés. Palánka, a szerző kiadása, 2006.
 • Balogh Sándor: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája, 1945–1947. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982.
 • Bank Barbara – Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.): Délvidéki tragédiánk 1944-45. Szeged, Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány, 2011.
 • Baranyi István-Molnár Tibor: Mohol 1944-45, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2018.
   
 • Biernacki Karol-Fodor István, szerk.: Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár-Zentai Történelmi Levéltár, 2010.
 • Bod Tamás: "Visszaszerezték az emlékezés jogát". A. Sajti Enikő egyetemi tanár az 1944-es bácskai vérengzésről. In Magyar Narancs, XVI. évf. 51-52. sz., 2004. december 16.
 • Burány Nándor: Összeroppanás. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1968.
 • Cirkl Zsuzsa - Fuderer László: Bácskai golgota – a vallásüldözés áldozatai. Tóthfalu, Logos, 1998.
 • Cirkl Zsuzsa–Fuderer László: Bácskai golgota – a vallásüldözés áldozatai. Logos GrafikaiMűhely, Tóthfalu 1998.
 • Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Budapest, Magvető, 1991.
 • Csorba Béla: Szétszórt csontjaink. Temerin, 2011.
 • Csorba Béla: Puskalövés nélkül, Temerin 2009.
 • Dimitrije Boarov, Politička istorija Vojvodine, Novi Sad, 2001.
 • Dobó Dávid: Megbocsátani lehet, de felejteni soha - 1. rész In: Barankovics Alapítvány, 2017.
 • Dobó Dávid: Megbocsátani lehet, de felejteni soha - 2. rész In: Barankovics Alapítvány, 2017.
 • Dobó Dávid: Szabó Dénes tóthfalusi plébános kálváriája 1944-ben. In: Barankovics Alapítvány, 2017
 • Dombrády Lóránt – Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség 1919–1945. Bp., 1987.
 • Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Bp., 1992.
 • Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Budapest, 1992. 
 • Dr. Balla Ferenc – Dr. Balla István: A bezdáni vérfürdő, 1944. In: Honismeret, 2001/3.
 • dr. Balla Ferenc és dr. Balla István: Bezdán története. 3. köt. Tóthfalu, Logos, 2001.
 • dr. Kasaš, Aleksandar: Mađari u vojvodini 1941-1946. Novi Sad, Filozofski Fakultet u Novom Sadu, odsek za Istoriju, 1996.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon, Szeged 1995.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon. Szeged, Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2007.
 • Forró Lajos: A halálba menetelők – avagy mindenki bűnös, aki magyar? In: Belvedere Meridionale Történettudományi folyóirat V. évf, 1-2. szám (1993. február-március) 17-18.
 • Forró Lajos: Az 1944-1945-ös délvidéki megtorlások helytörténeti kutatásainak lehetőségei, lehetséges irányai. Magyarkanizsa, Adorján és Martonos vesztesége. In: Mementó 1944-45. [Szerk.: Szabó József], Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010. 45–58.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok a Délvidéken. In: Belvedere Meridionale Történettudományi folyóirat VII. évf, 3-4. szám (1995. április-május) 65-70.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. In: Rubicon, 2009/5, 40-44.
 • Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok. Magyarellenes jugoszláv atrocitások a Délvidéken, 1944. In: História, 2010/8. 4–6.
 • Forró Lajos: Magyarellenes atrocitások a Délvidéken. In.: Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. [Szerk.: Döbör András, Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc, Zakar Péter], Szeged, 2007. 369-382.
 • Forró Lajos: Magyarkanizsai áldozatok. In Rubicon, 2009/5. 45.
 • Forró Lajos: Megtorlás Martonoson a partizán iratok tükrében. In: Bácsország, 2010/2, 40-47.
 • Galánta Gergely: Adalékok a délvidéki háborús bűnösök Jugoszláviába irányuló kiadatási eljárásaihoz. In: Limes, 2009/3. sz. 177–202.
 • Gulyás László: Hány magyar áldozata volt a délvidéki vérengzésnek? In: Rubicon, 2009/5, 39.
 • Három zsablyai áldozat. „Az egész faluban lincshangulat uralkodott”. Bakos Ferencné és Bakos Pál visszaemlékezése [közreadja: Matuska Márton] In: Rubicon, 2009/5, 48-51.
 • Homonnay Elemér: Attrocities, Committed, by Tito s Communist partisans in Occupied Southern Hungary. Cleveland, Council for Liberation of Southern Hungary, 1957.
 • Hornyák Árpád: Találkozások–ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. Pécs, 2010.
 • Horváth M. Orbán: Eltévedt hősök téves csatatéren, Kabol gyászos története, Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány, Szeged, 2011. 
 • Illés Sándor: Akikért nem szólt a harang. Tevan Kiadó. Bp., 1991.
 • Illés Sándor: Sirató. Budapest, Szépirodalmi, 1977.
 • Jovanović, Isa: U službi revolucije. Novi Sad, 1987.
 • Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia… Budapest, 1999.
 • Karapandžić, Borivoje: Jugoslovensko krvavo proleće 1945. Titovi Katini i Gulagi. Beograd, Mladost, 1990.
 • Klamár Balázs: Impériumváltások Magyarkanizsán (Ókanizsán) 1918-1944. In: Bácsország 2005/2., 4-17.
 • Kovács Csaba: A délvidéki magyarok történeti emlékezete és identitása a terület-visszacsatolás és az 1944-45-ös atrocitások kapcsán. In: Limes, 2009/3. sz. 203–223.
 • Kovács Nándor: A látszat mögött húzodó feszültség. In: Hét Nap. Szabadka, 2005. XII. évf. 5. szám
 • Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája. Újvidék – Zenta, 2008.
 • Matuska Márton: A megtorlás napjai. Ahogy az emlékezet megőrizte. Novi Sad, Forum, 1991.
 • Matuska Márton: Három mártírunk: Sörös Imre, Dupp Bálint, Nagy Győző. Subotica, Szabadegyetem, 2002.
 • Matuska Márton: Hazánk, a mostoha: riportok a délvidéki és nem délvidéki magyarokról az 1992. évben. Újvidék, Magyar Szó, 1994.
 • Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? Temerin, VMDP Történelmi Bizottsága, 2004.
 • Matuska Márton: Megvert pásztorunk: adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához. Bácsfeketehegy, Református Keresztyén Egyház, 2008.
 • Matuska Márton: A békülés útja a szembenézés. In: Együttélésre ítélve: a szerb-magyar együttélésről szervezett szeminárium válogatott referátumainak gyűjteménye, 2004-2006. [szerk. Guszton András, Slavko Vrhovac]. Temerin, Esély a Stabilitásra Közalapítvány, 2007. 56-65.
 • Matuska Márton: A délvidéki magyarság tragédiája. In: Rubicon, 2009/5, 46-47.
 • Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014 
 • Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Délvidéki magyar fátum 1944–45. II. Bánság, Szerémség, Baranya, Muravidék. H. n., é. n.
 • Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Délvidéki fátum 1944-1945.I. Budapest, Hatodik síp alapítvány, 1995.
 • Mészáros Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben. In: Regio – Kisebbség, politika, társadalom 1994. 5. évf. 1.sz.
 • Mészáros Zoltán: A korai titoizmus propagandája. Életjel, Szabadka, 2008.
 • Mészáros Zoltán: Az 1944-1945-ös vérengzések nyoma a jugoszláv állami propagandában. In: Limes, 2009/3. sz. 141–154.
 • Milan Cobanski - Zvonimir Golubović – Zivan Kumanov: Novi Sad u ratu i revoluciji 1941-45. Novi Sad, Institut za Izuc vanje Istorije Voivodine, 1976.
 • Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon. Kanizsa, 1994.
 • Molnár Tibor: A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945. Szeged–Zenta, 2011.
 • Molnár Tibor: Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi halottjai. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta, 2003.
 • Molnár Tibor: Zenta 1944 őszén: a hatalomátvételtől a leszámolásig (1944. október 8. – 1944. november 9.). In: Limes, 2009/3. sz. 133–140.
 • Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. Európa. Bp., 1990.
 • Papp Imre: Ez a mi kálváriánk. Újvidék, a szerző kiadása, 1999.
 • Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014. 
 • Sebők László: Fogyadozó magyarság. A vajdasági magyar népességcsökkenéséről. In: Rubicon, 2009/5, 52-53.
 • Seres Attila: Bukovinai székelyek a Bácskában 1941–1944. Iratok a Szent László Társulat levéltárából. In: Limes, 2009/3. sz. 155–176.
 • Sulyok Dezső: A magyar tragédia. A trianoni béke és következményei. A szerző kiadása, Neewark, 1954.
 • Szántó Konrád, dr. OFM.: A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. Bp., 1992.
 • Szigethy György: Szemtanúja voltam Tito délvidéki vérengzéseinek. Cleveland, Katolikus Magyarok Vasárnapja Ny., 1956.
 • Szloboda János: Zentán történt '44-ben. Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1997.
 • Szloboda János: Zentán történt ‘44-ben. Kráter Mûhely Egyesület, Pomáz, 2005.
 • Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Óbecse, 2007.
 • Teleki Júlia: Keresem az apám sírját. Tóthfalu, Logos, 1999.
 • Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba. Újvidék, Napló, 1996.
 • Teleki Júlia: A csúrogi magyarok meghurcoltatása. In: Mementó 1944-45. [Szerk.: Szabó József], Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Bajmok, 2010. 35–43.
 • Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., 2005.
 • Urbán János: Parázsföld. Újvidék, 1988.