Délvideéki Kutató Központ

Nádalja
vissza
Mártírok
A lista:  nem teljes
1. Bajai József (Kernya)
  Foglalkozás: kisbíró
  40 év körüli, nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén feleségével együtt a nádaljai csendőrlaktanya épületébe hurcolták szerb fegyveres partizánok, s nyomtalanul eltűnt. Neve Bajom Jósef alakban került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

2. Bajai Józsefné
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok hurcolták a csendőrlaktanya épületébe, s nyomtalanul eltűnt. Férjét is vele együtt hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

3. Bakos András
  Foglalkozás: rendőr
  37 éves, Bakos Rozália fia, nős, felesége Jánosi Rozália. Első nejétől, Kabács Erzsébettől két fiú, a másodiktól egy kislánya született, mind kiskorúak. 1944. augusztus 20-án rendőrtársával, Virág Istvánnal határjáráson volt, amikor a partizánokkal paktáló társ fegyveres szerbek kezére játszotta, a kukoricásban kivégezték, és jelöletlen helyen elföldelték. Családja a zaklatások miatt nem maradhatott sokáig Nádalján. Második felesége is meghalt, gyermekei Szenttamásra kerültek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

4. Basity Milica
  Forrás: Vajdasági Levéltár

5. Bautz Fülöp
  Foglalkozás: kereskedő
  48 éves, sváb származású, első világháborús veterán főhadnagy, két vitézségi érem és több kitüntetés tulajdonosa. Magyarsága miatt súlyosan bántalmazták a szerbek a két világháború között. Nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén ismeretlen szerb fegyveresek elhurcolták, s nyoma veszett. Családját elűzték hajlékából, majd kitoloncolták az országból, vagyonát szétlopták, ingatlanait államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

6. Berecz Viktória
  Neve Berei Viktoria-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

7. Berényi Viktória
  Fiatal háziasszony, három kiskorú gyermek édesanyja. Férje háborús távolléte idején fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s azóta nem adott magáról életjelt. Gyermekeit vidéki rokonaik vették magukhoz és nevelték fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

8. Burjakov Aleksza
  Forrás: Vajdasági Levéltár

9. Csala Imre
  50 év körüli ismeretlen családi állapotú férfi, 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

10. Cseh Sándor
  Foglalkozás: községi hivatalnok
  35 év körüli férfi. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

11. Fehér Imre
  Foglalkozás: földműves
  Forrás: Vajdasági Levéltár

12. Fenyő Iván
  Foglalkozás: magánvállalkozó
  25 év körüli magánvállalkozó, Károly és Schreiber René legény fia. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták el hajlékából szüleivel együtt ismeretlen irányba, s azóta senki sem hallott róla.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

13. Fenyő Károly
  Foglalkozás: fuvaros-vállalkozó
  53 év körüli, nős, felesége Schreiber René, egy felnőtt férfi édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták nejével és legény fiával együtt, s azóta senki sem hallott róluk. Vagyonukat széthúzták, ingatlanjaikat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

14. Fenyő Károlyné Schreiber René
  Foglalkozás: községi hivatalnoknő
  45 év körüli, egy felnőtt férfi édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével és legény fiával együtt ismeretlen irányba, s azóta senki sem hallott róluk. Vagyonukat széthúzták, ingatlanjaikat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

15. Filip (Klipán)
  Foglalkozás: kocsmáros
  Forrás: Vajdasági Levéltár

16. Filip felesége
  Forrás: Vajdasági Levéltár

17. Földi Irma
  Foglalkozás: tanárnő
  Forrás: Vajdasági Levéltár

18. Franczia István
  Foglalkozás: gazdálkodó
  44 éves, első világháborús veterán huszár, nős, felesége Sándor Ilona, egy tizenéves fiú apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s azóta nyomtalanul eltűnt. Családja az elhurcolást követő zaklatások sorozatának következtében mindenét hátrahagyva elmenekült, sorsuk ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

19. Gaál András
  Foglalkozás: községi kisbíró
  Kézbesítő és községi képviselő is Nádalján. Nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Neve Gal Andras-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

20. Hajduk Ferenc
  48 éves, első világháborús veterán, nős, felesége Lepár Erzsébet, egy tizenéves fiúgyermek apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai határban birtokáról a csendőrség elhagyott laktanya épületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Családja az elhurcolást követő rémület következtében mindent hátrahagyva elmenekült, valószínűleg Temerinbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

21. Hornyik István
  Forrás: Vajdasági Levéltár

22. Horváth István
  Foglalkozás: községi kisbíró, kézbesítő
  40 év körüli kézbesítő, nős, felesége Manci, több kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén feleségével együtt fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Számos gyermekük feltehetőleg Szenttamáson, a rokonoknál talált menedékre és felnevelőre.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

23. Horváth Istvánné Manci
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli, több kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén férjével együtt fegyveres szerb partizánok elhurcolták kiskorú gyermekei mellől a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Számos gyermekük feltehetően szenttamási rokonoknál talált menedékre és felnevelőre.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

24. Huszák Péter
  Foglalkozás: csendőrtiszt
  Forrás: Vajdasági Levéltár

25. Hutzl Jakab
  Foglalkozás: földbirtokos
  46 éves, első világháborús vetrán, nős, felesége Reiter Katalin, két gyermek édesapja 1944 őszén szerb fegyveres partizánok hurcolták nádaljai birtokáról a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Nejét és gyermekeit elűzték birtokukról, feltételezhetően valamelyik svábok számára kijelölt gyűjtőtáborba.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

26. Jakubecz István
  Foglalkozás: napszámos
  45 év körüli. 1941-től községi mezőőr Nádalján. Nős, felesége Hornyik Rozália, négy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével együtt, s többnapi verés után a nádaljai községháza udvarára vitték, falhoz állították, és a szintén kíméletlenül megvert, előrehaladott állapotos felesége szeme láttára agyonlőtték. Utána a rémülettől magánkívül levő feleséget arra kényszerítették, szedje össze és mossa le a falra és járdára ömlött vért. Az asszonyt ezután Óbecsére, majd Újvidékre vitték az OZNA-ra, s ott végül is az átélt borzalmak és verések következményeként idő előtt szülte meg gyermekét. Ekkor szabadon engedték, és gyermekeivel Nádaljáról Szenttamásra menekült. Neve Jakovec István-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

27. Jánosi Ferenc
  Foglalkozás: földműves
  65 év körüli földműves, nős, legalább négy felnőtt gyermek édesapja. 1944 októbere végén fogatos kocsiján hazafelé igyekezett a mezei munkából, amikor fiatal szerb útonállók leszedték kocsijáról, s lovai vaszablás fejlőivel és a kocsija lőcsével addig verték, amíg mozgott. Utána vérbe fagyva feldobták a kocsira, s a lovak közé csapva hagyták, hogy azok hazavigyék. Másnap belehalt sérüléseibe. Ugyanakkor két fiát és menyét, továbbá egyik vejét is kivégezték. Négy árva kis unokáját özveggyé tett felesége nevelte fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

28. Jánosi István Ferenc
  Foglalkozás: községi kisbíró, kézbesítő
  40 év körüli, nős, felesége Viktória, négy kiskorú gyermek édesapja, a legidősebb fia mindössze 11 éves, a legkisebb alig néhány hónapos. 1944 októbere végén egy éjszaka néhány fegyveres szerb partizán rátört a családra, s megrémült apró gyermekei mellől a nejével együtt elhurcolta a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s azóta nyomtalanul eltűnt, illetve a tanúk tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron, agyonbotozásuk után, a velük előbb megásatott tömegsírba lettek beledobálva. Többé egyikük sem adott magáról életjelt. Édesapját és testvéröccsét is azokban a napokban verték agyon. Négy kicsiny árváját özveggyé tett édesanyja, a gyerekek nagyanyja vette magához és nevelte fel. Neve Janos Istvan-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

29. Jánosi Istvánné Viktória
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli háziasszony, négy kiskorú gyermek édesanyja, a legidősebb mindössze 11, a legkisebb alig néhány hónapos. 1944 októbere végén egy éjszaka néhány szerb fegyveres partizán rátört a családra, s megrémült apró gyermekei mellől a férjével együtt elhurcolta a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. A tanúk tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron, agyonbotozásuk után, a velük előbb megásatott tömegsírba lettek beledobálva. Férje mellett annak édesapját, testvéröccsét és egyik húgának férjét is azokban a napokban verték agyon. Négy kicsi árváját a háromszoros gyászba döntött, akkor özveggyé tett anyósa, a gyerekek nagymamája vette magához és nevelte fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

30. Jánosi Lajos
  30 év körüli, ismeretlen foglalkozású legényember, Ferenc fia, 1944 októbere végén fegyveres szerb fiatalok egy csoportja, az utcán botozta félig vagy teljesen holtra, s ütlegelve-rugdosva vonszolták be a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe. Azóta nem adott magáról életjelt, nyomtalanul eltűnt. A tanúk tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron magyar foglyokkal megásatott tömegsír nyelte el őt is. Fivérét, annak feleségét és egyik nővérének a férjét is kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

31. Knyeskó Mihály
  Foglalkozás: rendőr
  35 év körüli, nős, két kiskorú gyermek édesapja. 1944 novembere elején fegyveres szerb partizánok hurcolták el szenttamási hajlékából. A tanúk tudni vélik, hogy Nádalján, a községháza udvarán agyonlőtték. Családja sorsának további alakulása ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

32. Kohonac János
  Foglalkozás: földműves
  41 éves
  Forrás: Vajdasági Levéltár

33. König Liszela
  39 éves
  Forrás: Vajdasági Levéltár

34. Koppányi Emil
  Foglalkozás: tanár
  Forrás: Vajdasági Levéltár

35. Móricz Antal
  Foglalkozás: gazdálkodó
  52 éves, nős, két felnőtt gyermek édesapja, falubíró és községi képviselő. Tanyás birtok bérlőjeként gazdálkodott. 1944 novemberében szenttamási házából elhurcolták fegyveres szerb partizánok, majd Nádaljára vitték, s ott nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

36. Muidin Vilma
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

37. N. N.
  50 év körüli, kacskakezű (egyik kézfeje hiányzott), magyarbarát fehérgárdista orosz emigráns. 1944 novemberében fegyveres partizánok elhurcolták a csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s valószínűleg a laktanyaudvarban megásott tömegsír nyelt el az ő agyonvert tetemét is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

38. N... Olga
  Fiatalabb szerb nő, a csendőrökkel barátkozott, emiatt lett 1944 őszén az elhagyott csendőrlaktanya épületébe hurcolva, s ott örökre eltüntetve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

39. Nacsa András
  38 éves, nős, felesége Nagy (Friss) Ilona, három kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szenttamási házából, a feleségével együtt, kicsiny gyermekei mellől, s valószínűleg a nádaljai községháza udvarán lőtték le mindkettőjüket. Gyermekeiket a nagyszülők vették gondjaikba és nevelték fel, házukat kifosztották és telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

40. Nacsa Andrásné Nagy (Friss) Ilona.
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli, három kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szenttamási hajlékából, apró gyermekei mellől, a férjével együtt. Valószínűleg Nádaljára vitték mindkettőjüket, s ott a községháza udvarán lőtték őket agyon. Gyermekeiket elűzték, házukat kifosztották, és telepeseknek adták. Gyermekeiket vidéken, Adán, nagyszüleik vették magukhoz és nevelték fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

41. Nagy Ilona
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

42. Pálinkás Ilona
  Forrás: Vajdasági Levéltár

43. Pálinkás Mihály
  Forrás: Vajdasági Levéltár

44. Puráty Lázó
  Forrás: Vajdasági Levéltár

45. Reiter Gáspár – Köteles
  Foglalkozás: gazdálkodó
  45 éves, első világháborús veterán, két vitézségi és több más érdemérem tulajdonosa. Nős, felesége Federer Erzsébet, két gyermek édesapja. 1944 őszén tanyás birtokáról családi köréből Nádaljára hurcolták fegyveres razziázó szerb partizánok a sváb származású gazdát, feltehetően az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott aztán nyoma veszett. Minden valószínűség szerint a laktanyaudvarban kiásatott tömegsír a nyugvóhelye. Valamivel később a családját is elűzték hajlékából és birtokáról, ingóságát és jószágait szétlopták, ingatlanait meg államosították. Családját gyűjtőtáborba terelték. Aki ezt túlélte, később Németországba toloncolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

46. Schmidt Ferdinánd
  Krisztián és Jung Krisztina 17 év körüli fia. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szüleivel együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Házukat kifosztották, a téglagyárat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

47. Schmidt Krisztián
  Foglalkozás: téglagyáros
  41 éves, sváb származású, nős, felesége Jung Krisztina, egy 17 év körüli fiúgyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével és kiskorú fiával együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomuk veszett. Feltehetően a laktanya udvarában kiásott tömegsír nyelte el mind a hármukat. Hajlékát kifosztották, gyárát, ingatlanait államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

48. Schmidt Krisztiánné Jung Krisztina
  38 év körüli háziasszony, egy 17 év körüli fiúgyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével és kiskorú fiával együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomuk veszett. Feltehetően a laktanyaudvarban kiásott tömegsír nyelte el mindnyájukat. Hajlékukat kifosztották, ingatlanaikat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

49. Schneider Henrik
  Foglalkozás: fogorvos
  Középkorú, rokkant, sváb származású, nős, felesége Katica, gyermekük nem volt. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, a feleségével együtt, az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott mindkettőjüknek nyoma veszett. Házukat kifosztották, és telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

50. Schneider Henrikné Katica
  Középkorú, sváb származású, gyermektelen nő, a rokkant sváb fogorvos felesége. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott mindkettőjüknek nyoma veszett. Feltehetőleg a laktanyaudvaron kiásatott tömegsír nyelte el őket. Neve Snajder Katica-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

51. Sebők Ferenc
  Foglalkozás: községi képviselő
  65 év körüli, nős, Sebők István apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták fiával együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Feltehetően a laktanyaudvarban megásatott tömegsír nyelte el. Családjának további sorsa ismeretlen. Neve Seber Ferenc-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

52. Sebők István
  Foglalkozás: gazdálkodó
  35 év körüli gazdálkodó, nős, egy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s Nádalján, állítólag a községháza udvarán végezték ki. Édesapját Ferencet is kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

53. Sekicki Dusán
  Foglalkozás: csendőrvezető
  Forrás: Vajdasági Levéltár

54. Simonyi János
  Foglalkozás: vadőr
  35 év körüli, nős, felesége Mária. Legalább egy kiskorú gyermek (János) édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével együtt, kiskorú gyermeke(i) mellől, az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Minden valószínűség szerint a laktanyaudvar tömegsírjába került.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

55. Simonyi Jánosné Mária
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli, legalább egy kiskorú gyermek (János) édesanyja. 1944 egy november eleji éjszakáján fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével együtt, alvó gyermeke(i) mellől, az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Minden valószínűség szerint a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

56. Sztanimirov Budimir
  Foglalkozás: téglagyár tulajdonos
  Forrás: Vajdasági Levéltár

57. Táborosi János
  Foglalkozás: községi hivatalnok
  Középkorú. 1944 őszén fegyveres partizánok elhurcolták az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg őt is a laktanyaudvaron kiásatott tömegsír nyelte el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

58. Tajzai József
  Talzai József néven került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

59. Tajzán Mihály ifj.
  Forrás: Vajdasági Levéltár

60. Tóbiás Ilona
  Foglalkozás: községi hivatalnoknő
  Középkorú. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg őt is elnyelte a laktanyaudvaron kiásatott tömegsír. Totbas Ilona néven került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

61. Tojzán József
  Foglalkozás: mezőőr
  45 éves mezőőr, nős, felesége Julianna, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Feleségét is vele hurcolták halálba. Vagyonuk és házuk további sorsa ismeretlen, éppúgy, mint gyermekeié.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

62. Tojzán Józsefné Julianna
  Foglalkozás: háziasszony
  40 év körüli. Gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Férjét is vele hurcolták halálba. Vagyonuk és gyermekeik további sorsa ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

63. Tojzán Mihály
  Foglalkozás: vadőr
  25 év körüli legényember. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Édesanyját is vele együtt hurcolták halálba. Tajzai Mihály néven került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

64. Tojzán Verona
  Foglalkozás: háziasszony
  45 év körüli háziasszony. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Fiát is vele együtt hurcolták halálba.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

65. Tósó Gyurgyevcsán
  Forrás: Vajdasági Levéltár

66. Tóth Bagi Ilona
  Foglalkozás: háziasszony
  Fiatal, magányos asszony. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el testét.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

67. Trencsányi Dezső
  Foglalkozás: tanító
  Forrás: Vajdasági Levéltár