Délvideéki Kutató Központ

Nádalja
Forrás: 
Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.
vissza
Mártírok
A lista:  nem teljes
1. Bajai József (Kernya)
  Foglalkozás: kisbíró
  41 éves, nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén feleségével együtt a nádaljai csendőrlaktanya épületébe hurcolták szerb fegyveres partizánok, s nyomtalanul eltűnt. Feleségét a csendőr laktanyába kísérték és megkínozták. Neve Bajom Jósef alakban került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

2. Bajai Józsefné
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén szerb fegyveres partizánok hurcolták a csendőrlaktanya épületébe, s nyomtalanul eltűnt. Férjét is vele együtt hurcolták el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

3. Bakos András
 
Bakos András
Foglalkozás: rendőr
37 éves, Bakos Rozália fia, nős, felesége Jánosi Rozália. Első nejétől, Kabács Erzsébettől két fiú, a másodiktól egy kislánya született, mind kiskorúak. 1944. augusztus 20-án rendőrtársával, Virág Istvánnal határjáráson volt, amikor a partizánokkal paktáló társ fegyveres szerbek kezére játszotta, a kukoricásban kivégezték, és jelöletlen helyen elföldelték. Családja a zaklatások miatt nem maradhatott sokáig Nádalján. Második felesége is meghalt, gyermekei Szenttamásra kerültek.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
4. Bašić Milica
  1944-ben Nádalján kivégezték. Nem tudni mivel vádolták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

5. Bautz Fülöp
 
Bautz Fülöp
Foglalkozás: kereskedő
48 éves, sváb származású, első világháborús veterán főhadnagy, két vitézségi érem és több kitüntetés tulajdonosa. Magyarsága miatt súlyosan bántalmazták a szerbek a két világháború között. Nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén ismeretlen szerb fegyveresek elhurcolták, s nyoma veszett. Családját elűzték hajlékából, majd kitoloncolták az országból, vagyonát szétlopták, ingatlanait államosították.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
6. Berecz Viktória
  Neve Berei Viktoria-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

7. Berényi Viktória
  Fiatal háziasszony, három kiskorú gyermek édesanyja. Férje háborús távolléte idején fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s azóta nem adott magáról életjelt. Gyermekeit vidéki rokonaik vették magukhoz és nevelték fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

8. Bruzlai
  Nádalján 1944-ben ismeretlen helyen végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

9. Bruzlai
  Nádaljai magyar férfi. 1944-ben ismeretlen helyen gyilkolták meg. Nádaljáról likvidálták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

10. Burjakov Aleksa
  Félkezű, orosz nemzetiségű volt. A partizánok elfogták és a közeli nagy járási birkaistállóhoz hurcolták, megkínozták, majd nyilvánosan kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

11. Burjakov Aleksa
  Orosz férfi. 1944-ben Nádalján végezték ki.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

12. Csala Imre
  Foglalkozás: tanító
  50 év körüli ismeretlen családi állapotú férfi, 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe. Iskolaigazgató és leventeoktató is volt. A VL szerint: A szerbek gyilkosainak fő vezetője volt. 1944. december 2-án likvidálták. Felesége és gyermeke az eset után vagyonukat hátrahagyva elköltöztek.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

13. Cseh Sándor
  Foglalkozás: községi hivatalnok
  35 év körüli férfi. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott életjelt magáról.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

14. Csipak Károly
  Foglalkozás: munkás
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

15. Csugár András
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

16. Derék Viktória
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

17. Dietrich Elisabeth
  Foglalkozás: háziasszony
  A tiszaistvánfalvi (járeki) haláltáborba hurcolták, ahol az embertelen körülményekbe belehalt 1946. január 25-én.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

18. Ditrih (Dietrich) Andreas
  Foglalkozás: borbély
  Magyar vagy német származású borbély.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

19. Döringer Daniel
  A tiszaistvánfalvi (járeki) haláltáborba toloncolták, ahol az embertelen körülmények miatt elhalálozott 1945. december 21-én.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

20. Đurđevčan Toša
  Félig ruszin, félig magyar származású.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

21. Fehér Imre
  Foglalkozás: földműves
  Forrás: Vajdasági Levéltár

22. Fenyő Iván
  Foglalkozás: magánvállalkozó
  25 év körüli magánvállalkozó, Károly és Schreiber René legény fia. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták el hajlékából szüleivel együtt ismeretlen irányba, s azóta senki sem hallott róla.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

23. Fenyő Károly
  Foglalkozás: fuvaros-vállalkozó
  53 év körüli, nős, felesége Schreiber René, egy felnőtt férfi édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták nejével és legény fiával együtt, s azóta senki sem hallott róluk. Vagyonukat széthúzták, ingatlanjaikat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

24. Fenyő Károlyné Schreiber René
  Foglalkozás: községi hivatalnoknő
  45 év körüli, egy felnőtt férfi édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével és legény fiával együtt ismeretlen irányba, s azóta senki sem hallott róluk. Vagyonukat széthúzták, ingatlanjaikat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

25. Filip (Klipán) Kamasz
  Foglalkozás: kocsmáros
  Feltételezhetően német nemzetiségű volt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

26. Filipné
  Foglalkozás: kocsmárosné
  Filip (Klipan) Kamasz felesége. Szintén német nemzetiségű volt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

27. Földi Irma
  Foglalkozás: tanárnő
  Forrás: Vajdasági Levéltár

28. Franczia István
 
Franczia István
Foglalkozás: gazdálkodó
44 éves, első világháborús veterán huszár, nős, felesége Sándor Ilona, egy tizenéves fiú apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s azóta nyomtalanul eltűnt. Családja az elhurcolást követő zaklatások sorozatának következtében mindenét hátrahagyva elmenekült, sorsuk ismeretlen.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
29. Gaál András
  Foglalkozás: községi kisbíró
  Kézbesítő és községi képviselő is Nádalján. Nős, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Neve Gal Andras-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

30. Gaál Antal
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

31. Hajduk Ferenc
 
Hajduk Ferenc
48 éves, első világháborús veterán, nős, felesége Lepár Erzsébet, egy tizenéves fiúgyermek apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai határban birtokáról a csendőrség elhagyott laktanya épületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Családja az elhurcolást követő rémület következtében mindent hátrahagyva elmenekült, valószínűleg Temerinbe.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
32. Hornyik István Ifj.
 
Hornyik István Ifj.
Foglalkozás: gazdatiszt
35 év körüli. Többen foglalkozásával kapcsolatban úgy vélték, hogy rendőrként tevékenykedett Turján. Idősebb Hornyik István és Szkotovics Teréz fia. Feleségét Tatarin Katalinnak hívták. Két gyermekük volt. 1944 őszén ismeretlen szerb fegyveresek hurcolták el, azóta hozzátartozói semmit nem tudtak róla. Két hajadon nővére volt, akiket szintén kivégeztek. A TFB és DMA adatai szerint 1944. október 31-én Nádaljára hurcolták át a turjaiakat is, ahol együtt hajtották végre a kivégzést. A nyilvántartás szerint a szőregi pusztán dolgozott mint főispán. Elhurcolását követően felesége kereste őt, de azt az információt adták neki, hogy Csúrogra vitték.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
33. Hornyik Margit
  19 éves hajadon. Idősebb Hornyik István és Szkotovics Teréz leánya. Testvérével együtt a turjai községházára hurcolták. Visszaemlékezők szerint testvérével együtt levetkőztetve a községháza trágyadombjának széthányására kényszerítették őket, amely közös sírjukat jelentette. Mindkettőjüket megkínozva és megcsonkítva, még élve temették el a trágyadomb alá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

34. Hornyik Piroska
  18 éves hajadon. Idősebb Hornyik István és Szkotovics Teréz leánya. Testvérével együtt a turjai községházára hurcolták. Visszaemlékezők szerint testvérével együtt levetkőztetve a községháza trágyadombjának széthányására kényszerítették őket, amely közös sírjukat jelentette. Mindkettőjüket megkínozva és megcsonkítva, még élve temették el a trágyadomb alá.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

35. Horváth István
  Foglalkozás: községi kisbíró, kézbesítő
  41 éves. Kézbesítő, nős, felesége Manci, több kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén feleségével együtt fegyveres szerb partizánok hurcolták a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Számos gyermekük feltehetőleg Szenttamáson, a rokonoknál talált menedékre és felnevelőre.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

36. Horváth Istvánné Manci
  Foglalkozás: háziasszony
  35 év körüli, több kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén férjével együtt fegyveres szerb partizánok elhurcolták kiskorú gyermekei mellől a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Számos gyermekük feltehetően szenttamási rokonoknál talált menedékre és felnevelőre.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

37. Huhlajev Milica
  Foglalkozás: háziasszony
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

38. Huik Anna
  Foglalkozás: háziasszony
  Feltehetően német származású volt. A tiszaistvánfalvi (járeki) haláltáborba toloncolták, ahol belehalt az embertelen körülményekbe 1945. november 16-án.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

39. Huszágh (Huszák) Péter
  Foglalkozás: csendőrtiszt
  Az első kivégzett áldozatok között volt. Két gyermeke volt. A csendőrlaktanya kertjében végezték ki 1944. október 22-én.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

40. Hutzl Jakab
 
Hutzl Jakab
Foglalkozás: földbirtokos
46 éves, első világháborús vetrán, nős, felesége Reiter Katalin, két gyermek édesapja 1944 őszén szerb fegyveres partizánok hurcolták nádaljai birtokáról a csendőrség elhagyott laktanyaépületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. Nejét és gyermekeit elűzték birtokukról, feltételezhetően valamelyik svábok számára kijelölt gyűjtőtáborba.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
41. Jakubecz (Jakubec) István
  Foglalkozás: napszámos
  45 év körüli. 1941-től községi mezőőr Nádalján. Nős, felesége Hornyik Rozália, négy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével együtt, s többnapi verés után a nádaljai községháza udvarára vitték, falhoz állították, és a szintén kíméletlenül megvert, előrehaladott állapotos felesége szeme láttára agyonlőtték. Utána a rémülettől magánkívül levő feleséget arra kényszerítették, szedje össze és mossa le a falra és járdára ömlött vért. Az asszonyt ezután Óbecsére, majd Újvidékre vitték az OZNA-ra, s ott végül is az átélt borzalmak és verések következményeként idő előtt szülte meg gyermekét. Ekkor szabadon engedték, és gyermekeivel Nádaljáról Szenttamásra menekült. Neve Jakovec István-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

42. Jánosi Ferenc
  Foglalkozás: földműves
  65 év körüli földműves, nős, legalább négy felnőtt gyermek édesapja. 1944 októbere végén fogatos kocsiján hazafelé igyekezett a mezei munkából, amikor fiatal szerb útonállók leszedték kocsijáról, s lovai vaszablás fejlőivel és a kocsija lőcsével addig verték, amíg mozgott. Utána vérbe fagyva feldobták a kocsira, s a lovak közé csapva hagyták, hogy azok hazavigyék. Másnap belehalt sérüléseibe. Ugyanakkor két fiát és menyét, továbbá egyik vejét is kivégezték. Négy árva kis unokáját özveggyé tett felesége nevelte fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

43. Jánosi István Ferenc Kocsis
  Foglalkozás: községi kisbíró, kézbesítő
  40 év körüli, nős, felesége Viktória, négy kiskorú gyermek édesapja, a legidősebb fia mindössze 11 éves, a legkisebb alig néhány hónapos. 1944 októbere végén egy éjszaka néhány fegyveres szerb partizán rátört a családra, s megrémült apró gyermekei mellől a nejével együtt elhurcolta a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s azóta nyomtalanul eltűnt, illetve a tanúk tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron, agyonbotozásuk után, a velük előbb megásatott tömegsírba lettek beledobálva. Többé egyikük sem adott magáról életjelt. Édesapját és testvéröccsét is azokban a napokban verték agyon. Négy kicsiny árváját özveggyé tett édesanyja, a gyerekek nagyanyja vette magához és nevelte fel. Neve Janos Istvan-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

44. Jánosi Istvánné Berkes Viktória
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli háziasszony, négy kiskorú gyermek édesanyja, a legidősebb mindössze 11, a legkisebb alig néhány hónapos. 1944 októbere végén egy éjszaka néhány szerb fegyveres partizán rátört a családra, s megrémült apró gyermekei mellől a férjével együtt elhurcolta a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s azóta nem adott magáról életjelt. A tanúk tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron, agyonbotozásuk után, a velük előbb megásatott tömegsírba lettek beledobálva. Férje mellett annak édesapját, testvéröccsét és egyik húgának férjét is azokban a napokban verték agyon. Négy kicsi árváját a háromszoros gyászba döntött, akkor özveggyé tett anyósa, a gyerekek nagymamája vette magához és nevelte fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

45. Jánosi Lajos
  30 év körüli. István testvére. Ismeretlen foglalkozású legényember, Ferenc fia, 1944 októbere végén fegyveres szerb fiatalok egy csoportja, az utcán botozta félig vagy teljesen holtra, s ütlegelve-rugdosva vonszolták be a korábbi csendőrlaktanya elhagyott épületébe. Azóta nem adott magáról életjelt, nyomtalanul eltűnt. A tanúk tudni vélik, hogy a laktanyaudvaron magyar foglyokkal megásatott tömegsír nyelte el őt is. Fivérét, annak feleségét és egyik nővérének a férjét is kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

46. Knyeskó András
  Foglalkozás: rendőr
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

47. Knyeskó Mihály
  Foglalkozás: rendőr
  35 év körüli, nős, két kiskorú gyermek édesapja. 1944 novembere elején fegyveres szerb partizánok hurcolták el szenttamási hajlékából. A tanúk tudni vélik, hogy Nádalján, a községháza udvarán agyonlőtték. Családja sorsának további alakulása ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

48. Kohanecz (Kohonac) János
  Foglalkozás: földműves
  41 éves. Két gyermeke volt. Kivégzése előtt megkínozták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

49. König Geraldine
  4 éves. A nádaljai Heinrich lánya. A tiszaistvánfalvi (járeki) haláltáborba hurcolták, ahol 1946. február 14-én belehalt az embertelen körülményekbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

50. König Josef
  Források szerint a tiszaistvánfalvi (Járek) koncentrációs táborba toloncolták, ahol az embertelen körülményekben meghalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

51. König Lisella
  Foglalkozás: háziasszony
  39 éves. Nádaljai német származású háziasszony. A szemtanúk visszaemlékezése alapján az áldozat kivégzése előtt levágták a mellét, sebeit besózták, majd amikor már alig élt a dögtemetőbe dobták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

52. König Mathias
  A tiszaistvánfalvi (Járek) koncentrációs táborba toloncolták, ahol belehalt az embertelen körülményekbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

53. Koppányi Emil
  Foglalkozás: tanító
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

54. Mészáros Ferenc
  Talán az egyetlen olyan személy, akit a kínzás után nem végeztek ki és hazaengedték. Azonban annyira összeverték, hogy 1949-ben belehalt a sérüléseibe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

55. Móric Antal
  44 éves.
  Forrás: Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

56. Móricz Antal
  Foglalkozás: gazdálkodó
  52 éves, nős, két felnőtt gyermek édesapja, falubíró és községi képviselő. Tanyás birtok bérlőjeként gazdálkodott. 1944 novemberében szenttamási házából elhurcolták fegyveres szerb partizánok, majd Nádaljára vitték, s ott nyoma veszett.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

57. Muidin Vilma
  1944. október 31-én az óbecsei OZNA likvidálta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

58. N. N.
  50 év körüli, kacskakezű (egyik kézfeje hiányzott), magyarbarát fehérgárdista orosz emigráns. 1944 novemberében fegyveres partizánok elhurcolták a csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s valószínűleg a laktanyaudvarban megásott tömegsír nyelt el az ő agyonvert tetemét is.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

59. N... Olga
  Fiatalabb szerb nő, a csendőrökkel barátkozott, emiatt lett 1944 őszén az elhagyott csendőrlaktanya épületébe hurcolva, s ott örökre eltüntetve.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

60. Nacsa András
  Foglalkozás: gazdálkodó
  41 éves, nős, felesége Nagy (Friss) Ilona, három kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szenttamási házából, a feleségével együtt, kicsiny gyermekei mellől, s valószínűleg a nádaljai községháza udvarán lőtték le mindkettőjüket. Gyermekeiket a nagyszülők vették gondjaikba és nevelték fel, házukat kifosztották és telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

61. Nacsa Andrásné Nagy (Friss) Ilona.
  Foglalkozás: háziasszony
  38 éves, három kiskorú gyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szenttamási hajlékából, apró gyermekei mellől, a férjével együtt. Valószínűleg Nádaljára vitték mindkettőjüket, s ott a községháza udvarán lőtték őket agyon. Gyermekeiket elűzték, házukat kifosztották, és telepeseknek adták. Gyermekeiket vidéken, Adán, nagyszüleik vették magukhoz és nevelték fel.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

62. Nagy Ilona
  1944. október 31-én az óbecsei OZNA likvidálta.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

63. Nagy István
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

64. Obrovački ...
  Foglalkozás: földműves
  Családnevéből ítélve szerb származású.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

65. Pack Anna
  A nádaljai német Adam 1937-ben született lánya. A Kruševljei (Körtés) haláltáborba toloncolták szüleivel együtt, ahol 1946. március 1-jén az embertelen körülmények miatt meghalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

66. Pálinkás Ilona
  Forrás: Vajdasági Levéltár

67. Pálinkás Mihály
  Forrás: Vajdasági Levéltár

68. Prodanov Žarko
  Nádaljai szerb származású lakos. 1944. november 8-án Nádalján az óbecsei OZNA kivégezte.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

69. Purać Laza
  Lazót a saját házában verték agyon a partizánok. Állítólag egyik gyilkosa Mravić volt. Ez a gyilkosság már a magyarok ellen elkövetett kegyetlenségek után történt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

70. Reiter Gáspár – Köteles
 
Reiter Gáspár – Köteles
Foglalkozás: gazdálkodó
45 éves, első világháborús veterán, két vitézségi és több más érdemérem tulajdonosa. Nős, felesége Federer Erzsébet, két gyermek édesapja. 1944 őszén tanyás birtokáról családi köréből Nádaljára hurcolták fegyveres razziázó szerb partizánok a sváb származású gazdát, feltehetően az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott aztán nyoma veszett. Minden valószínűség szerint a laktanyaudvarban kiásatott tömegsír a nyugvóhelye. Valamivel később a családját is elűzték hajlékából és birtokáról, ingóságát és jószágait szétlopták, ingatlanait meg államosították. Családját gyűjtőtáborba terelték. Aki ezt túlélte, később Németországba toloncolták.
Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
71. Schmidt Ferdinánd
  Krisztián és Jung Krisztina 17 év körüli fia. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták szüleivel együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Házukat kifosztották, a téglagyárat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

72. Schmidt Krisztián
  Foglalkozás: téglagyáros
  41 éves, sváb származású, nős, felesége Jung Krisztina, egy 17 év körüli fiúgyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével és kiskorú fiával együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomuk veszett. Feltehetően a laktanya udvarában kiásott tömegsír nyelte el mind a hármukat. Hajlékát kifosztották, gyárát, ingatlanait államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

73. Schmidt Krisztiánné Jung Krisztina
  38 év körüli háziasszony, egy 17 év körüli fiúgyermek édesanyja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével és kiskorú fiával együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomuk veszett. Feltehetően a laktanyaudvarban kiásott tömegsír nyelte el mindnyájukat. Hajlékukat kifosztották, ingatlanaikat államosították.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

74. Schneider Henrik
  Foglalkozás: fogorvos
  Középkorú, rokkant, sváb származású, nős, felesége Katica, gyermekük nem volt. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták hajlékából, a feleségével együtt, az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott mindkettőjüknek nyoma veszett. Házukat kifosztották, és telepeseknek adták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

75. Schneider Henrikné Katarina
  Középkorú, sváb származású, gyermektelen nő, a rokkant sváb fogorvos felesége. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott mindkettőjüknek nyoma veszett. Feltehetőleg a laktanyaudvaron kiásatott tömegsír nyelte el őket. Neve Snajder Katica-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

76. Sebők Ferenc
  Foglalkozás: községi képviselő
  43 éves, nős, Sebők István apja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták fiával együtt az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Feltehetően a laktanyaudvarban megásatott tömegsír nyelte el. Családjának további sorsa ismeretlen. Neve Seber Ferenc-ként került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

77. Sebők István
  Foglalkozás: gazdálkodó
  25 év körüli gazdálkodó, nős, egy kiskorú gyermek édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták, s Nádalján, állítólag a községháza udvarán végezték ki. Édesapját Ferencet is kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

78. Sekić/Sejkić Vasa
  Szerb származású férfi. 1944. november 8-án az óbecsei OZNA kivégezte.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

79. Sekicki Dušan
  Foglalkozás: csendőrvezető
  A bikaistállónál nyilvánosan kivégezték.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

80. Sepper Krisztina
  A nádaljai német Noll Adam 1875-ben született lánya. A tiszaistvánfalvi (Járek) gyűjtőtáborban 1945. augusztus 8-án meghalt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

81. Simon János
  1944. október 31-én Nádalján likvidálták.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

82. Simon Jánosné
  Foglalkozás: háziasszony
  Simon János felesége.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

83. Simonyi János
  Foglalkozás: vadőr
  35 év körüli, nős, felesége Mária. Legalább egy kiskorú gyermek (János) édesapja. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták feleségével együtt, kiskorú gyermeke(i) mellől, az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Minden valószínűség szerint a laktanyaudvar tömegsírjába került.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

84. Simonyi Jánosné Mária
  Foglalkozás: háziasszony
  30 év körüli, legalább egy kiskorú gyermek (János) édesanyja. 1944 egy november eleji éjszakáján fegyveres szerb partizánok elhurcolták férjével együtt, alvó gyermeke(i) mellől, az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyoma veszett. Minden valószínűség szerint a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

85. Stanimirov Budimir (Buda)
  Foglalkozás: téglagyár tulajdonos
  Szerb nemzetiségű. Feltehetően a téglagyárnál verték agyon, mert nem akarta pénzelni a partizánokat.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

86. Szalai István
  Foglalkozás: munkás
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

87. Táborosi János
  Foglalkozás: községi hivatalnok
  Középkorú. 1944 őszén fegyveres partizánok elhurcolták az elhagyott csendőrlaktanya épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg őt is a laktanyaudvaron kiásatott tömegsír nyelte el.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

88. Tajzai József
  Talzai József néven került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

89. Tajzán Mihály ifj.
  Idősebb Tajzán Mihály fia.
  Forrás: Vajdasági Levéltár
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

90. Tóbiás Ilona
  Foglalkozás: községi hivatalnoknő
  Középkorú. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg őt is elnyelte a laktanyaudvaron kiásatott tömegsír. Totbas Ilona néven került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

91. Tojzán (Tajzán) Mihály
  Foglalkozás: vadőr
  25 év körüli legényember. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Édesanyját is vele együtt hurcolták halálba. Tajzai Mihály néven került a kivégzettek névsorába.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

92. Tojzán (Tajzán) Verona
  Foglalkozás: háziasszony
  45 év körüli háziasszony. Mihály felesége. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Fiát is vele együtt hurcolták halálba.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

93. Tojzán József
  Foglalkozás: mezőőr
  45 éves mezőőr, nős, felesége Julianna, gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Feleségét is vele hurcolták halálba. Vagyonuk és házuk további sorsa ismeretlen, éppúgy, mint gyermekeié.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

94. Tojzán József
  Foglalkozás: földműves
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

95. Tojzán Józsefné Julianna
  Foglalkozás: háziasszony
  40 év körüli. Gyermekei száma ismeretlen. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el. Férjét is vele hurcolták halálba. Vagyonuk és gyermekeik további sorsa ismeretlen.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

96. Tojzán Mihály Id.
  50 év körüli. Nejével és fiával együtt hurcolták el a fegyveres partizánok az elhagyatott nádaljai csendőrlaktanya épületébe, ahonnan nyomtalanul eltűnt.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.

97. Tósó Gyurgyevcsán
  43 éves.
  Forrás: Vajdasági Levéltár
Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Kiadó: Teleki Júlia, Lux Color Printing, Óbecse, 2007.

98. Tóth Bagi Ilona
  Foglalkozás: háziasszony
  Fiatal, magányos asszony. 1944 őszén fegyveres szerb partizánok elhurcolták a nádaljai csendőrlaktanya elhagyott épületébe, s ott nyomtalanul eltűnt, valószínűleg a laktanyaudvaron megásatott tömegsír nyelte el testét.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal. Megjelenés előtt álló monográfia

99. Trencsányi Dezső
  Foglalkozás: tanító
  Kínzás közben halt meg. Fan Branko roma származású személy dolga volt, hogy az agyonkínzott vagy már halott embereket kihúzza a kertbe, ahol egy tömegsír volt. A tanítót kihúzta lábánál fogva és ott még egyet belelőttek a már halott emberbe.
  Forrás: Pintér József: Szennyes diadal, Magyarirtás Szenttamáson 1944-45-ben, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014.