Délvideéki Kutató Központ

Dokumentumok
Zenta
vissza
1. 1944. november 9-én a Zentai Városi Parancsnokság helyzetjelentést kér a moholi, kanizsai, martonosi és a horgosi Népfelszabadító Bizottságoktól

1944. november 9-én a Zentai Városi Parancsnokság helyzetjelentést kér a moholi, kanizsai, martonosi és a horgosi Népfelszabadító Bizottságoktól
„Három napon belül a következőkről kérek jelentést:
1. Az összlakosság a ti helységetekben.
2. Milyen a lakosság nemzetiségi összetétele.
3. Létezik-e a ti helységetekben katonai hatalom, ha igen, milyen.
4. Létezik-e civil őrség és hány tagot számlál.
5. A Népfelszabadító Bizottság hány tagot számlál.
6. Mennyi vérengző magyart tartotok fogva, és mennyi szerbet.
7. (Kézzel íródott.) Mennyi puska áll rendelkezésre.”
2. Zentai Városi Parancsnokság rendelete a népőrségek élére kinevezendő új személyekről.

Zentai Városi Parancsnokság rendelete a népőrségek élére kinevezendő új személyekről.
1944. november 16-án a Zentai Városi Parancsnokság új személyeket nevez ki a népőrségek élére.
„A Népfelszabadító Bizottságoknak
Zenta, Ada, Mohol, Kanizsa, Horgos, Martonos
A keletkezett szükség miatt minél előbb ezeken a helyeken újjászerveződnek a Népőrségek, hogy a munka zavartalanul folyjon, a következő elrendezést és elhelyezést végezzük:
1. A horgosi Népőrség parancsnokává Kekic Slavko elvtársat nevezem ki.
2. A zentai Népőrség parancsnokává Erdeljan Valtezar elvtársat nevezem ki Kanizsáról.
3. A moholi Népőrség parancsnokává Buljavcic Ilija elvtársat nevezem ki Horgosról.
4. A martonosi Népőrség parancsnokává Jankovic Ðorde elvtársat nevezem ki Horgosról.
5. Az adai Népőrség parancsnokává Kojic Petar elvtársat nevezem ki Martonosról.
6. A kanizsai Népőrség parancsnokává Radasinovic Joco elvtársat nevezem ki.
A felsoroltak és a Népőrség áthelyezett parancsnokai a holnapi nap folyamán jelentkezzenek, tegyenek eleget kötelezettségüknek és errõl levélben tájékoztassanak.
Halál a fasizmusra – szabadság a népnek!
Helység Parancsnoka
Stanko Radulovic.”
Forrás: Történelmi Levéltár Zenta, F: 115, broj 167/1944. god.